Besluit CBR / herkeuring specialist


Nadat u bericht heeft ontvangen dat u een afspraak moet maken bij een Neuroloog, door het CBR aangewezen, houd er dan rekening mee dat er kosten aan verbonden kunnen zijn.


Als behandelend arts mag je eigen arts geen geneeskundige verklaring afgeven voor een eigen patiënt, omdat het de relatie met deze patiënt kan schaden wanneer de arts een negatief oordeel moet geven. Hiernaast is het in het belang van de patiënt dat de keuring wordt gedaan door een arts die op de hoogte is van de specifieke eisen voor het toewijzen van de voorziening waarvoor de verklaring gevraagd is. Daarom is ervoor gekozen dat het bepalen van de medische (on)geschiktheid van patiënten altijd moet gebeuren door een onafhankelijke arts. (Bron KNMG)
(Ps, u zou uw eigen specialist wel kunnen vragen of deze de keuring wilt doen. Zo ja, dan het CBR dit melden en vragen of dit kan).

De Neuroloog doet een tweede test om te bekijken of u nog wel in staat bent om veilig auto te kunnen rijden. Dit kan ook een korte cognitieve test zijn naast een lichamelijke test welke u altijd krijgt. Zodra de Neuroloog dit goed keurt zal de Neuroloog zowel u alsook het CBR adviseren. Het CBR beslist of u in aanmerking komt voor een rijtest en zal u hierover verder berichten.

Kijk hieronder de zeer informatieve uitzending van ParkinsonTV over ‘autorijden en parkinson’,

Waarom kan parkinson invloed hebben op autorijden? En hoe ga je daar vervolgens mee om?
We bespreken het tijdens deze uitzending met:
Hans van Geluk, ervaringsdeskundige
Jeanette Holm-Doolaard, deskundige praktische rijgeschiktheid, CBR
Carla Verstappen, neuroloog, CWZ
Marlies van Nimwegen, presentatrice


Autorijden & Parkinson – ParkinsonTV

Kijk voor de vragen hier op de pagina ‘veel gestelde vragen’


Volg iedere maand live de nieuwste uitzending via http://www.parkinsontv.nl Voor het laatste nieuws, foto’s en filmpjes backstage volg ons op Facebook, http://www.facebook.com/parkinsontv

Indien u een rijtest moet afleggen is het aan uzelf of u voor de rijtest een rijangstcoach of een goede rijschool bij u in de buurt zoekt om wat tips en tricks te krijgen, al dan niet door middel van wat ondersteunende rijlessen. Voelt u iets van spanning wees dan verstandig en zoek via onze lijst op de website een rijangstcoach. Zij/hij kan u goed ondersteunen naar de rijtest toe.

De rijtest kan in uw eigen auto plaatsvinden of in een lesauto

Vaak doet u de rijtest bij het CBR in uw eigen auto. Het zelf heen en weer rijden naar de rijtest mag zolang de einddatum van het rijbewijs nog niet verstreken is. Er is immers door het CBR nog geen ander besluit genomen dan dat waarop u uw huidige rijbewijs heeft gekregen
(tenzij u uw rijbewijs heeft moeten inleveren doordat u nog niet goed in de medicatie zit).
U bent geschikt tot het tegendeel is bewezen, naast het feit dat u uw eigen verantwoordelijkheid heeft natuurlijk.

Zodra u aankomt bij het CBR kunt u, ondanks het bord ‘alleen toegankelijk voor lesvoertuigen’, parkeren op de parkeerplaats van het CBR.


Waar wordt op gelet tijdens de rijtest?

De rijtest is géén rijexamen. Een rijtest is altijd maatwerk, aangepast aan uw situatie. Afhankelijk daarvan ligt de nadruk in de rijtest op ‘zien’, ‘denken’ of ‘doen’. Bij Parkinson ligt de nadruk in de rijtest op ‘denken’ en ‘doen’.

Direct na afloop van de rit krijgt u te horen of u uw rijbewijs mag behouden. Is dit het geval dan krijgt u een rijbewijs voor de duur van drie, vier of vijf jaar. Na deze drie, vier of vijf jaar moet u opnieuw een rijtest afleggen.

Het kan zijn dat de DPR twijfelt aan de uitslag. Dit kan bijvoorbeeld omdat het rijden niet zo goed gaat maar de DPR wel ziet dat u dit beter zou moeten kunnen. In dit geval zou de DPR u kunnen adviseren om eerst wat rijlessen te nemen en bijvoorbeeld met een automaat auto naar de 2e rijtest te komen. Ook kan het dat het onderdeel denken wel goed is maar door uw motorische klachten het doen minder is. In dat geval kan de DPR u ook vragen om opnieuw een 2e rijtest aan te vragen om eerst wat rijlessen te nemen bijvoorbeeld met een automaat auto naar de 2e rijtest te komen. Maar ook door bijvoorbeeld de tremor aan de linkerkant zou u doorverwezen kunnen worden naar een gespecialiseerde rijschool die met aangepaste lesauto’s rijden.
In al deze benoemde gevallen moet u naar de 2e rijtest komen met de lesauto!
Indien u in dit geval de rijtest goed zou afleggen krijgt u wel een code op het rijbewijs dat u bijvoorbeeld alleen met automaat of aangepaste auto mag rijden.

Kijk voor meer informatie op CBR Hoe kan ik rijden met ParkinsonIk ben nu ook ervaringsdeskundige”

“Op 27 mei 2020 heb ik mijn 1e rijtest gedaan in Rotterdam. Als oud rij-instructeur ging het me goed af. Nu afwachten hoe lang ik mag rijden. Ik voelde me net een jonge koe die de wei weer in mocht. Fijn om niet afhankelijk te zijn en om ook het autorijden weer samen met mijn vrouw wisselend te doen”.

“De DPR (Deskundige Praktische Rijgeschiktheid) beoordeeld op een positieve manier en stuurt zijn rapport naar de geneeskundige arts van het CBR.
Naar aanleiding van het rapport beslist die voor hoe lang je je rijbewijs weer krijgt. Ze konden mij niet zeggen hoe lang dat gaat duren.
Feit is wel dat de bedoeling is dat ze je zo lang mogelijk mobiel willen houden. 
Ze kijken naast je lichamelijke gesteldheid zeker ook of je je dubbeltaken kan uitvoeren. Ook controleren ze de kracht van je rechterbeen dmv een rem meting met een krachtmeter en een remproef op een stil straatje. Je moet dan met 35 km/u in de tweede versnelling op aanwijzing van de DPR vol in de rem”.


Tip: “als je de opdracht krijgt dmv een plaatsnaam de route te volgen, stop dan even met praten en concentreer je op de route. 

Ik wens al mijn mede Parkinsonians veel succes als u de rijtest gaat doen“.

Hans van Geluk

Ik voelde me net een jonge koe die de wei weer in mocht.….


Wordt u ook lid van de Parkinson Vereniging?
Wilt u doneren? U doet dat bij de fondsenwerver ParkinsonNL!

De Parkinson Vereniging is een actieve vereniging die zich inzet voor een zo goed mogelijke kwaliteit van leven voor de ruim 63.000 mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme. De rol van partners en kinderen (soms tevens mantelzorger) krijgt ruim aandacht.


Note: Mocht u naast uw B (auto) rijbewijs ook voor een andere categorie uw rijbewijs hebben en ook wilt behouden dan moet u voor betreffende categorie ook een rijtest doen.

Nadat u een rijtest hebt gedaan stuurt de DPR het verslag naar de arts van het CBR. Die neemt binnen vier weken een beslissing over de uitslag. Dus moet u nog eens vier weken wachten voordat u het rijbewijs opnieuw mag aanvragen bij de gemeente.

Wat is een rijtest bij het CBR? Lees ook verder op Divisie Rijgeschiktheid

U krijgt bericht van het CBR of u wel of niet geschikt wordt verklaard. In beide gevallen stuurt het CBR u een brief via ‘Mijn CBR’ of indien gewenst per post.


Positief besluit Rijtest

Indien u een positieve uitslag krijgt staat er in de brief voor welke aandoening u beoordeeld bent en voor welke categorieën voertuigen u rijgeschikt wordt verklaard en voor hoelang. U bent rijgeschikt voor de categorieën waar u de rijtest voor gedaan heeft.Hieronder een voorbeeld brief van het CBR,

Geachte ..,                                                                     10 juli 2020
U heeft bij ons een herkeuring aangevraagd. Uw medische situatie is opnieuw door het CBR beoordeeld. Wij doen dit om te kunnen bepalen of u geestelijk of lichamelijk in staat bent om te rijden. Hierna leest u wat ons besluit is en wat dit voor u betekent.

Uw situatie
Uit onze beoordeling blijkt dat er sprake is van: \

Het besluit
U bent rijgeschikt voor de onderstaande voertuigen. Hiervoor gelden wel voorwaarden. U bent rijgeschikt voor een bepaalde tijd, die kan verschillen per voertuig.

Personenauto, bestelauto en bepaalde driewielers
U bent rijgeschikt tot en met 10 juli 2025 Voorwaarden: – Alleen tijdens prive gebruik code: 100
Aanhangwagen achter auto
U bent rijgeschikt tot en met 10 juli 2025 Voorwaarden: – Alleen tijdens prive gebruik code: 100
T-rijbewijs

U bent rijgeschikt tot en met 10 juli 2025 Voorwaarden: – Alleen tijdens prive gebruik code: 100

De code 100 geeft aan dat je voor vermelde categorieën alleen prive mag rijden

De eerste twee cijfers van de code staan straks op uw rijbewijs, de omschrijvingen niet.
Let op! Uw rijbewijs is alleen geldig als u tijdens het rijden aan deze voorwaarde(n) voldoet. En
uw rijbewijs hierop is aangepast.

  • let wel, u krijgt alleen naar aanleiding van het medisch rapport een code (rechterkolom; bijvoorbeeld code 100 ) op het rijbewijs. Lees hieronder verder,

Wat betekent code 100? (Wat betekenen de codes op mijn rijbewijs)? – CBR

Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid

U ziet af van beoordeling van uw rijgeschiktheid voor een of meer voertuigen. Daarom hebben wij voor de volgende voertuigen uw rijgeschiktheid niet kunnen vaststellen:
Motor of motorscooter
Wat betekent dit voor u? Uw huidige rijbewijs klopt niet meer. Daarom is het belangrijk dat u zo snel mogelijk een nieuw rijbewijs aanvraagt bij de gemeente. Doe dit voor 7 augustus 2020. Anders moeten wij uw huidige rijbewijs ongeldig verklaren. U hoeft deze brief niet mee te nemen naar de gemeente.

Op basis waarvan hebben wij dit besluit genomen?
In de Regeling eisen geschiktheid 2000 staat aan welke eisen iemand moet voldoen om rijgeschikt te zijn. We hebben beoordeeld of u in uw situatie aan deze eisen voldoet. Bent u het niet eens met het besluit? In de bijlage leest u wat u in dat geval kunt doen. Meer informatie vindt u op www.cbr.nl/besluit.

Wilt u dat iemand anders uw zaken regelt? Het CBR mag nooit persoonsgebonden informatie over anderen geven. Ook niet over de ontvangst van gegevens. Alleen als u hier schriftelijk toestemming voor geeft, mag iemand anders namens u informatie opvragen. Dit doet u met een machtigingsformulier: www.cbr.nl/machtiging.


Wordt u ook lid van de Parkinson Vereniging?
Wilt u doneren? U doet dat bij de fondsenwerver ParkinsonNL!

De Parkinson Vereniging is een actieve vereniging die zich inzet voor een zo goed mogelijke kwaliteit van leven voor de ruim 63.000 mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme. De rol van partners en kinderen (soms tevens mantelzorger) krijgt ruim aandacht.


Heeft u nog vragen? Heeft u na het lezen van dit bericht vragen of wilt u meer informatie? Op onze website www.cbr.nl/gezondheidsverklaring vindt u meer informatie. Veel vragen en antwoorden vindt u op www.cbr.nl/steleenvraag. In verband met de maatregelen die genomen zijn rondom COVID-19 geldt er een aanvullende coulance ten aanzien van de geldigheid van uw rijbewijs. Kijk hiervoor op www.cbr.nl/corona“.

Note: Voor rijbewijsbezitters ouder dan 75 gelden momenteel iets langere wachttijden maar daarvoor is een aparte regeling getroffen dat (onder bepaalde voorwaarden) er met een verlopen rijbewijs gereden mag worden. Daarover wordt u bij de ontvangstbevestiging over geïnformeerd. Een van de eisen is dat uw huidige rijbewijs 5 jaar of langer geldig was.

Note: Let op! De datum van de brief en de periode waarbinnen u het nieuwe rijbewijs moet aanvragen bij de gemeente is niet erg lang. Houd daar rekening mee!
Mooi is te zien dat betreffende cliënt het rijbewijs krijgt toegewezen voor de duur van vijf jaar, notabene voor het rijden met bromfiets, scootmobiel zelfs tien jaar!

Rijgeschikt voor een bepaalde tijd, wat nu?
U bent rijgeschikt voor een bepaalde tijd. Wilt u aan het eind van die periode uw rijbewijs
vernieuwen? Dan beoordeeld het CBR uw medische situatie opnieuw. Hier leest u hoe dit werkt.
Op tijd uw Gezondheidsverklaring invullen en opsturen
Vier maanden voordat uw rijbewijs verloopt
, ontvangt u een herinnering van de RDW. Dit is een
goed moment om te beginnen. U vult een nieuwe Gezondheidsverklaring in en stuurt deze naar het CBR op.
Gezondheidsverklaring
De Gezondheidsverklaring vindt u op www.cbr.nl/gezondheidsverklaring. Er zijn drie verschillende
Gezondheidsverklaringen. U kiest het formulier dat voor u geldt: 75+, Groot rijbewijs of het
gewone rijbewijs.
Het CBR onderzoekt of u geschikt bent om te rijden
Als het CBR uw Gezondheidsverklaring heeft ontvangen, beoordeeld de arts uw medische situatie opnieuw. Het is dan mogelijk dat die u (opnieuw) doorverwijst naar een arts, of dat u een rijtest moet doen. Dit kan wat tijd kosten. Daarna kan de arts van het CBR opnieuw uw rijgeschiktheid bepalen. En stuurt deze u een besluit waarin staat of u uw rijbewijs kunt vernieuwen.
Bent u 75 jaar of ouder?
Bent u 75 jaar of ouder op het moment dat uw rijbewijs verloopt? Dan verwijst het CBR u altijd naar
een arts voor een keuring. Dit mag door een arts van uw keuze. Als het zover is, sturen we u meer
informatie.

Note:Voor rijbewijsbezitters ouder dan 75 gelden momenteel iets langere wachttijden maar daarvoor is een aparte regeling getroffen dat (onder bepaalde voorwaarden) er met een verlopen rijbewijs gereden mag worden. Daarover wordt u bij de ontvangstbevestiging over geïnformeerd. Een van de eisen is dat uw huidige rijbewijs 5 jaar of langer geldig was.


Rijbewijs voor vrachtwagen, bus en aanhanger?
Heeft u een vrachtwagen- of busrijbewijs en bent u nog geen 75 jaar oud? Dan verwijst het CBR u
altijd naar een bedrijfsarts of een gecertificeerde arbo-arts voor een keuring. Als het zover is,
sturen we u meer informatie.

Negatief besluit Rijtest, wat dan?

Niet rijgeschikt en een bromfietsrijbewijs aanvragen
Als u niet rijgeschikt bent, kunt u binnen vier weken na dit besluit wel een bromfietsrijbewijs (categorie AM) aanvragen bij de gemeente.

Note: Wel adviseer ik u om, nadat u een negatieve uitslag van het CBR heeft gehad ten aanzien het rijden met de auto en dus alleen een rijbewijs AM voor bromfiets/scooter/brommobiel aanvraagt, zelf de verantwoordelijkheid te nemen om veilig deel te nemen aan het verkeer. Als het uit medische redenen niet meer mogelijk is om een auto te besturen moet men zich wel afvragen of een brommobiel met max 45km/uur wel een veilig alternatief is. Een scootmobiel zou in dat geval eventueel wel veiliger zijn. Bespreek dit altijd met de Parkinsonverpleegkundige en/of de ergotherapeut.


Want, een ongeluk zit in een klein hoekje; We hebben een ongeluk gehad met het Autootje


Let op! Als u geen bromfietsrijbewijs (categorie AM) wilt aanvragen bij de gemeente, vraagt het CBR u om uw rijbewijs binnen vier weken op te sturen naar:
CBR, divisie Rijgeschiktheid
medische afdeling
Postbus 3014
2280 GA Rijswijk.

Tip: verstuur uw rijbewijs aangetekend. Dan weet u zeker dat het CBR uw rijbewijs ontvangt. Wees verstandig en stuur het rijbewijs op want het is ongeldig verklaart en bent u strafbaar om in bezit te houden en u mag absoluut niet rijden.

Na ontvangst van uw rijbewijs, verklaart het CBR uw rijbewijs ongeldig. U ontvangt hierover nog een brief van het CBR.

Bent u het niet eens met het besluit?
Het CBR heeft uw rijgeschiktheid beoordeeld. Misschien bent u het niet eens met het besluit. Dan heeft u twee mogelijkheden:
● U kunt een herkeuring aanvragen.
● U kunt bezwaar maken.

U moet wel kiezen, u kunt niet een herkeuring aanvragen en tegelijk bezwaar maken!
Let op! Als u een herkeuring aanvraagt, is het verstandig om de uitkomst van de herkeuring eerst af te wachten voordat u een nieuw rijbewijs aanvraagt bij uw gemeente. Als u wel een nieuw rijbewijs aanvraagt, gaat u akkoord met het besluit dat nu genomen is. En kan het CBR uw verzoek om een herkeuring niet in behandeling nemen. Ook als u bezwaar maakt, is het verstandig om de uitkomst daarvan eerst af te wachten voordat u een nieuw rijbewijs aanvraagt bij uw gemeente.


Herkeuring aanvragen
U kunt een herkeuring aanvragen als u het niet eens bent met de medische gegevens zoals die in net besluit staan. U vraagt dan om een verwijzing naar een andere arts voor een nieuw onderzoek. De kosten van dit onderzoek betaalt u zelf. Daarna neemt het CBR een nieuw besluit. Als u nog niet tevreden bent met dat nieuwe besluit, kunt u daartegen bezwaar maken.
Zo doet u een verzoek om herkeuring
Schrijf een brief waarin u vraagt om een herkeuring. Zet in uw brief:
– uw naam, adres en telefoonnummer,
– het kenmerk van uw brief.

U vindt het kenmerk in alle correspondentie die u van het CBR heeft gekregen.

Verzoek opsturen
Verstuur uw verzoek binnen vier weken na de datum van het besluit naar:
CBR Herkeuringen
Postbus 3014
2280 GA Rijswijk
U kunt uw verzoek ook mailen naar:
herkeuringen@cbr.nl.
Let op! Het CBR adviseert u geen medische en/of privacygevoelige informatie per email te verzenden.
Wanneer krijgt u bericht? U krijgt binnen vier weken een brief van het CBR met een reactie op uw verzoek. Dat kan een verwijzing naar een andere arts zijn, maar ook een brief met extra uitleg dat een nieuwe keuring voor u niet veel zin heeft.


Bezwaar maken
U kunt op twee manieren bezwaar maken:
● Vul het bezwaarformulier in. Dit vindt u op
www.cbr.nl/bezwaar. U kunt het formulier
online invullen, printen en per post versturen.
● Schrijf een brief. Zet in het bezwaar:
– uw naam, adres en telefoonnummer,
– uw burgerservicenummer (Dit vindt u op uw paspoort of identiteitskaart),
– de datum van uw bezwaarschrift,
– tegen welk besluit u bezwaar maakt,
– waarom u het niet eens bent met het
besluit,
– welke beslissing het CBR volgens u moet
nemen,
– uw handtekening.

Bezwaarschrift opsturen
Verstuur uw bezwaarschrift binnen zes weken na de datum van het besluit naar:
CBR Bezwaar en beroep/EV
Postbus 5301
2280 HH Rijswijk

Wat gebeurt er met uw bezwaar?
U krijgt binnen twee weken een schriftelijke ontvangstbevestiging. Vaak belt het CBR u ook op om uw bezwaren te bespreken. Als het nodig is, nodigt het CBR u uit voor een hoorzitting. Op de hoorzitting kunt u uw bezwaar verder toelichten. Het CBR kan u ook vragen stellen.
Wanneer krijgt u een beslissing?
Het CBR behandelt uw bezwaar binnen twaalf weken na de besluitdatum. Soms heeft het CBR meer tijd nodig. Dan kan het CBR de beslissing nog zes weken uitstellen. Het CBR laat u in elk geval weten wanneer u een antwoord kunt verwachten.
Let op! Terwijl het CBR uw bezwaar behandeld blijft het besluit geldig.

Schrijft iemand anders het bezwaarschrift voor u?
I
emand anders mag het bezwaarschrift voor u schrijven. Maar alleen als u hier schriftelijk toestemming voor geeft. Dit doet u met een machtigingsformulier:
www.cbr.nl/machtiging.Het kan ook zijn dat u wordt doorverwezen naar het UMCG Groningen voor een uitgebreidere test. Dit gebeurd als er of twijfel bij de rijtest was of twijfel bij de arts van het CBR over de uitslag is. In dat geval kan de arts van het CBR u doorverwijzen voor een uitgebreidere test naar het UMCG Groningen.


Wordt u ook lid van de Parkinson Vereniging?
Wilt u doneren? U doet dat bij de fondsenwerver ParkinsonNL!

De Parkinson Vereniging is een actieve vereniging die zich inzet voor een zo goed mogelijke kwaliteit van leven voor de ruim 63.000 mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme. De rol van partners en kinderen (soms tevens mantelzorger) krijgt ruim aandacht.


In het UMCG Groningen doet u o.a. een rijtest voor rijgeschiktheid in een speciale Rijsimulator

UMCG Groningen

Als neuropsycholoog bij het UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen) houdt Rients Huitema zich onder andere bezig met rijgeschiktheid.

 “Bij Parkinson en autorijden heb je te maken met allerlei motorische symptomen zoals over-beweeglijkheid, stijfheid en tremoren, die het autorijden kunnen belemmeren. Zo kan het lastig zijn om het gaspedaal goed te doseren of om koersvast te blijven. Daarnaast zijn er cognitieve aspecten die de rijgeschiktheid beïnvloeden”.

“Mensen worden bijvoorbeeld trager in het denken en krijgen moeite met dubbeltaken. Of ze kunnen lastiger risico’s inschatten. Dat maakt dat ze complexe verkeerssituaties niet goed overzien of er niet adequaat op reageren”.

Het UMCG is het enige ziekenhuis in Nederland dat medisch rijgeschiktheidsonderzoeken uitvoert in opdracht van het CBR, als een soort second opinion. Rients Huitema zegt hierover het volgende,

“Het CBR wil van ons weten of iemand überhaupt in staat is om te rijden. Ons onderzoek is veel uitgebreider dan de rijtest”.


(Bron: Parkinson TV)

“Het bestaat uit drie gedeelten, een standaard neuropsychologisch deel, een test hoe snel mensen overzicht kunnen krijgen in verkeerssituaties en een test waarbij gekeken wordt naar het risicogedrag. Is iemand in staat om risico’s waar te nemen en adequaat te handelen?”

“Daarna volgt een ritje in de rijsimulator. De uitslag van het onderzoek wordt nabesproken met de deelnemer. Als de deelnemer het goed vindt, brengen wij advies uit aan het CBR”.

“Bij een positief advies volgt meestal opnieuw een rijtest op de weg”.


“Samen met het wegvallen van het eigen initiatief en veranderingen van mentale vaardigheden zoals het nemen van besluiten en het onthouden en herinneren van informatie vormen ze voor mij hét parkinsonsjabloon, een grondpatroon van niet-motorische veranderingen dat je steeds weer ziet bij deze ziekte”:

– Mentale veranderingen
– Initiatiefarmoede
– Veranderingen binnen het gevoelsleven en de stemming
– Onvermogen om spanning te verdragen

Citaat uit “Mijn denken stottert vaak meer dan mijn benen” van Ad Nouws

Helaas kan het zo zijn dat de deskundige van het CBR oordeelt dat u niet meer rijgeschikt bent. Dat is niet niks, want u levert ook een belangrijk deel van uw zelfstandige mobiliteit in. Rients Huitema vervolgt,

“Als je je in een vroeg stadium meldt, word je zeer waarschijnlijk rijgeschikt verklaard. Wacht je té lang, dan is het gewoon niet meer veilig. Maar staar je niet blind op dat rijbewijs. Er zijn alternatieven.
In sommige gevallen is een paar rijlessen voor de partner nodig zodat die weer zou kunnen gaan rijden”.

Ik heb een besluit gekregen; en nu? Code rijbewijs


Vroege opsporing van de ziekte van Parkinson – het DUPARC onderzoek
Punt voor Parkinson

Parkinson en autorijden – Punt voor Parkinson

Onderzoek naar de rijgeschiktheid in de vroege fase van de ziekte van Parkinson: DUPARC-drive2Parkinson en autorijden

Dit is een “add-on” studie op de DUPARC studie.

Wanneer de diagnose ziekte van Parkinson wordt gesteld, is een belangrijke vraag van patiënten (en hun naasten) vaak “Mag ik nog autorijden?” en gerelateerd daaraan “Wanneer moet ik mij melden bij het CBR?”. De regelgeving omtrent deze vragen stelt dat er een rijtest door het CBR vereist is, wanneer er een vermoeden is dat de symptomen van de ziekte interfereren met het autorijden. Voor een behandelend neuroloog is het echter niet zo eenvoudig om vast te stellen wanneer de symptomen van de ziekte dusdanig zijn dat zij interfereren met het autorijden, vooral wanneer de symptomen nog subtiel zijn. Om deze reden zijn wij in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) onlangs gestart met een studie naar de rijgeschiktheid in de vroege fase van de ziekte van Parkinson: DUPARC-drive2.

Met DUPARC-drive2 willen we een eenvoudige screening ontwikkelen, waarmee een behandelend neuroloog kan vaststellen wanneer het moment is aangebroken dat een patiënt met de ziekte van Parkinson geadviseerd dient te worden om zich te melden bij het CBR. Daarnaast hopen we patiënten die risico lopen op verminderde rijgeschiktheid in een vroeg stadium te kunnen detecteren, zodat adviezen of trainingen kunnen worden gegeven om langer veilig te blijven rijden.

De DUPARC-drive2 studie wordt uitgevoerd door drs. A.C. (Hanna) Slomp, onder leiding van dr. R.B. Huitema, prof. dr. D. de Waard, prof. dr. J.M. Spikman en prof. dr. T. van Laar / patiëntonderzoeker/adviseur Hans van Geluk

Ook interessant om te lezen is ‘Rijgeschiktheid in de marges van ruimte en tijd’ uit 2005 van Dr, W.H. Brouwer (Professor Emeritus of Traffic Medicine and Neuropsychology) van de Universiteit Groningen/UMCG research database.

‘Rijgeschiktheid in de marges van ruimte en tijd’

Dr, W.H. Brouwer (Professor Emeritus of Traffic Medicine and Neuropsychology) van de Universiteit Groningen/UMCG research database.

Andere studies die in het verleden gedaan zijn naar Parkinson en autorijden zijn o.a.

Driving and Parkinson’s Disease: A Survey of the Patient’s Perspective

Journal of Parkinson’s Disease xx (2021): Peter Brocka, Lloyd L. Oatesa, William K. Graya, Emily J. Hendersonb,c, Helen Mannd, Victoria J. Hauntone, Rob Skellyf, Annette Handa, Matthew L Davies a,g and Richard W. Walker a,g,∗

Longitudinal decline of driving safety in Parkinson disease

Published Ahead of Print on October 11, 2017: Ergun Y. Uc, MD, Matthew Rizzo, MD, Amy M.J. O’Shea, PhD, Steven W. Anderson, PhD, Jeffrey D. Dawson, ScD

(Citaten uit de boeken “Een nieuwe uitdaging met Parkinson”, “Mijn denken stottert vaak meer dan mijn benen”)

(Bron: “Een nieuwe uitdaging met Parkinson”; auteurs: Peter van den Berg, Mees Kommer en Romy Treffers; uitgever: Berghauser Pont; “Mijn denken stottert vaak meer dan mijn benen”; auteur: Ad Nouws; uitgever: poiesz Uitgevers; UMCG, Rients Huitema; “Rijgeschiktheid in de marges van ruimte en tijd”; auteur Wiebo Brouwer; uitgever: Uitgeverij Passage; Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer)


Wordt u ook lid van de Parkinson Vereniging?
Wilt u doneren? U doet dat bij de fondsenwerver ParkinsonNL!

De Parkinson Vereniging is een actieve vereniging die zich inzet voor een zo goed mogelijke kwaliteit van leven voor de ruim 63.000 mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme. De rol van partners en kinderen (soms tevens mantelzorger) krijgt ruim aandacht.

Note:

Kijk ook eens op de websites van Peter van den Berg, met blogs en verhalen uit de praktijk, het ontstaan van het boek “Een nieuwe uitdaging met Parkinson” en andere boeken;
Ad Nouws, met verdere informatie en andere boeken!

De website van Peter van den Berg is,

www.jong-en-parkinson.nl

www.berghauserpont.nl

De website van Ad Nouws is,

www.nouwshulpbijparkinson.nl

www.poieszuitgevers.nl

%d bloggers liken dit: