Veel gestelde vragenGebruikt u nog geen Parkinson medicatie?
Met Parkinson Op Maat De Novo gaan we op zoek naar de gouden graadmeter voor de ziekte van Parkinson. Om parkinson in de toekomst op een betrouwbare en objectieve manier te kunnen meten en zo beter onderzoek te kunnen doen.
U kunt meedoen aan Parkinson Op Maat De Novo als u de ziekte van Parkinson heeft en nog geen Parkinsonmedicatie gebruikt. Onder Parkinsonmedicatie verstaan we levodopa en dopamine agonisten. Om mee te doen is het verder belangrijk dat u in de afgelopen twee jaar de diagnose parkinson heeft gekregen. Lees hier meer informatie over Parkinson Op Maat De Novo


%d bloggers liken dit: