Yoppers (Generatie X, Y en Z)

Yoppers; wees niet bang, maar leef……

A Mountain At My Gate

Uiteraard gelden alle benoemde angsten op de website ook voor de Yoppers (Mensen die voor hun vijftigste levensjaar de diagnose parkinson hebben gekregen, worden wereldwijd Yoppers genoemd oftewel Young Onset Parkinson).

Bij de Yopper Parkinsonians komen ook veel angsten tijdens het verkeersdeelnemen voor. Voor hun geldt nog meer dat ze hier last van hebben omdat ze nog veel gebruik van de auto of andere mobiliteit maken. Vaak zijn Yoppers nog werkzaam op de arbeidsmarkt. Mocht je Yopper zijn en last hebben van rijangst of angst in het reizen kan je mij om advies vragen en verwijs ik jullie ook graag naar het IPZO.

Het IPZO is een angstbehandelcentra gespecialiseerd in o.a. jongeren met verschillende angsten.

 www.ipzo.com

Niet verder lezen over Generatie X, Y, Z ? Scroll naar beneden en laat je verassen!!

“Het is een hardnekkig misverstand dat de ziekte van Parkinson uitsluitend mensen treft die zelf al een hoge leeftijd hebben bereikt. In Nederland is ongeveer 10% van alle mensen die leven met de ziekte van Parkinson onder de vijftig jaar. Dit betreft ongeveer 2500 mensen. En deze aantallen gaan de komende jaren sterk toenemen”.

“Leven met de ziekte van Parkinson op jonge leeftijd heeft een geheel eigen dynamiek. In de bloei van je leven word je geconfronteerd met een ziekte die langzaam maar zeker steeds meer impact zal gaan hebben in je leven.
Hoe moet dat verder met mijn werk? Wat betekent dit voor mijn partner en andere naasten? Wat betekent dit voor mijn kinderen? Hebben zij zelf ook een verhoogd risico om later Parkinson te krijgen? Wat betekent de Parkinson voor mijn financiële zekerheid? Hoe ziet mijn toekomst eruit? Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele vragen die op de mensen afkomen die reeds op jonge leeftijd te maken krijgen met de ziekte van Parkinson”.

In het boek ‘Een nieuwe uitdaging met Parkinson’ worden veel van de vragen die deze groep bezighoudt beantwoord. Een aanrader!

(Geschreven door Dr. B.R. (Bas) Bloem en Dr. B. (Bart) Post in het boek ‘Een nieuwe uitdaging met Parkinson’ van Peter van den Berg)

(Bron: Parkinson TV)

Luister ook eens naar de podcast ‘Parkinson and Me’ van Daniel

Ben je Yopper? Er zijn ook Parkinson Café’s voor Yoppers, zoals Yoppers Groene Hart

Yoppers Groene Hart zijn op zoek naar mensen met de Ziekte van Parkinson die om de twee maanden bij elkaar willen komen. Om ervaringen uit te wisselen en naar behoefte een onderwerp te bespreken. Partners zijn van harte welkom
Een café speciaal voor jullie Yoppers. Tref mede Parkinsonians die in een vroege leeftijd de diagnose Parkinson hebben gekregen.

Mooi is te zien hoe Yoppers Groene Hart aan de weg timmert. Was afgelopen zaterdag 11 juli 2020 de 2e bijeenkomst waarbij het aantal bezoekers was verdubbeld van 8 naar 17, is gisteren maandag 13 juli 2020 de website van Yoppers Groene Hart “live” gegaan. Het is een zeer fraaie een informatieve website geworden waar je je kan inschrijven voor nieuwe bijeenkomsten, voorgaande edities in pdf kan downloaden en nalezen en alle informatie kan vinden waar Yoppers Groene Hart voor staat. Ook wie de bestuursleden zijn die onder leiding van de oprichtster Wendy van Wijk een zeer professioneel team vormen.

WAT IS YOPPERS CAFÉ GROENE HART? ONDERLING CONTACT EN VERBONDENHEID

  • Yoppers Groene Hart is een ontmoetingsplek voor jonge mensen met parkinson, die nog vol in het leven staan.
  • Een plek om met elkaar ervaringen uit te wisselen en elkaar te leren kennen. Het onderlinge contact is voor Yoppers erg belangrijk.
  • Yoppers Groene Hart staat open voor alle initiatieven van onze leden om iets te organiseren. Eigen ideeën en initiatief om dit mede te organiseren zijn altijd welkom.

Kortom wees welkom en voel je thuis bij, Yoppers Groene Hart! kijk maar!

‘Dit stuk niet verder lezen……’

Movie by TSOB / René Boender


Hé, waarom lees je dit wel?

     ‘Niet is een verleiding……
dan krijg je als vanzelf de drang om te lezen. Hier niet kijken en je kijkt. Dat heeft Gen Z ook. Zij willen alles weten in een zo kort mogelijke tijd. (uit “Gen Z Verlangen naar Verandering”)

Graag benoem ik Yoppers ook wel Generatie X, Y en Z. Deze benoeming heb ik van mijn goede kennis René Boender die samen met een vriend van hem, Jos Ahlers o.a. de boeken ‘Generatie Z’, ‘Generatie Z en de Vierde (Industriële) Revolutie’ en hun laatste boek ‘Gen Z Verlangen naar Verandering’ hebben geschreven.

Graag geef ik hieronder wat citaten uit hun boeken ‘Generatie Z en de Vierde (Industriële) Revolutie’ en het laatste boek ‘Gen Z Verlangen naar Verandering’,‘Van babyboomer via X en Y naar Z’

Even voorafgaand aan de Babyboomers. Volgens Professor Bas Bloem is de hersenziekte een “man made disease” en komt deze pas voor sinds de industriële revolutie.

“De industriële revolutie begon rond 1750 in Engeland en vervolgde begin negentiende eeuw in de rest van Europa. Ambachtelijke en kleinschalige werkplaatsen groeiden uit tot grote fabrieken en vormden samen een grootschalige industrie”

Luister naar Bas Bloem op npo radio 1, ‘Parkinson een door mensen gemaakte ziekte’

(Bron: “Professor Bas Bloem; NPO Radio 1 ; Wikipedia)

Meer weten? Lees hier meer over de vier Industriële Revoluties!In deze uitzending praten we over wat de leefomgeving van iemand te maken kan hebben met het ontwikkelen van parkinson.
Met gasten: Jan Koppenol, ervaringsdeskundige – Susan Peters, epidemioloog, Universiteit Utrecht – Sirwan Darweesh, parkinsonneuroloog in opleiding Marlies van Nimwegen, presentatrice

Samen kunnen we een einde maken aan Parkinson!
Ja, jij ook Yopper, voor je toekomst. Let’s do this together!

Bekijk de bronnen hieronder om ons te helpen P revent, A dvocate, C are for, en T reat Parkinson.
Toon uw toewijding om deze ziekte te beëindigen door hier uw naam toe te voegen. Teken jij ook het PACT? Klik op de link hieronder,

Babyboomers zijn de eerste generatie in de geschiedenis die zichzelf een naam hebben gegeven. Passend gedrag voor een generatie (geboren tussen ruwweg 1946 en 1964) die is opgegroeid in een tijd van economische wederopbouw, gestage technologische vooruitgang en ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen.

“Na de babyboomers kregen we Generatie X, deze generatie zag het levenslicht tussen 1965 en 1979. Volgens velen is dit ‘een verloren generatie’ die het nooit goed is gelukt onder de vleugels van de babyboomers uit te komen”.

“Na Generatie X was de creativiteit er qua naamgeving wel een beetje uit en spreken we van Generatie Y (geboren tussen 1980 en 1995). Dit is overigens een prima illustratie van wat er volgens de babyboomers juist mis is met deze hele generatie: geen inspiratie en verwend door materiële overvloed. Soms worden ze aangeduid als Millennials, maar die naam wordt ook weleens gebruikt voor Generatie Z, dus lijkt het ons verstandig die naam aan geen enkele generatie toe te schrijven. Het interessante aan deze generatie is ook, dat ze volwassen wordt of geworden is na 11 september 2001, in een wereld waarin de dreiging met grootschalig geweld enorm is toegenomen, na decennialang te zijn afgenomen”.

(Citaten uit: ‘Generatie Z en de Vierde (Industriële) Revolutie’ en ‘Een nieuwe uitdaging met parkinson’)

(Bron: ‘Generatie Z en de Vierde (Industriële) Revolutie’; auteurs: Dr. Jos Ahlers en René Boender; uitgever: Bertram + de Leeuw; ‘Een nieuwe uitdaging met parkinson’; auteurs: Peter van den Berg, Mees Kommer, Romy Treffers, Dr. Bas Bloem en Dr. Bart Post; Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer)

Nog steeds geïnteresseerd in Generatie Z? Na ParkinsonNext oproep verder lezen dan maar!!

Meedoen met een studie als werkende Yopper?

www.parkinsonnext.nl/jobgrip/

(Bron: ParkinsonNext JOBGRIP Studie)

 ‘Nu is Generatie Z aan zet’

“En dan zijn we nu aangekomen bij Generatie Z. Daartoe rekenen wij iedereen die tussen de jaren 1995 en 2012 is geboren. Over die jaartallen is in de wetenschap en de media nog behoorlijk veel discussie, maar in dit boek houden wij ze voorlopig aan. Dat er hierdoor overlap ontstaat met Generatie Y nemen we voor lief. In 2025, het jaar waar we nu vooral naar kijken, zal deze groep dus tussen de dertien en negenentwintig jaar oud zijn. Met andere woorden: de oudste leden van deze generatie zijn dan serieus aan het werk, terwijl de jongste leden op de middelbare school zitten”.

‘Deze generatie vraagt een geheel eigen aanpak, terwijl ze moeten samenwerken met de hiërarchische denkers die in hun tijdperk ook nog steeds actief zullen zijn.’

Citaat uit ‘Generatie Z En de Vierde (Industriële) Revolutie’
Generatie Z En de Vierde (Industriële) Revolutie’

“Het is de eerste generatie sinds het begin van de moderne geschiedenis die regelmatig te horen krijgt dat ze het mogelijkerwijs minder goed zal krijgen dan hun voorgangers. Dat is volkomen nieuw en zorgt ervoor dat Generatie Z doordrongen is van het feit dat ze het zelf moeten gaan doen in een wereld van overvloed en met relatief weinig beperkingen. Generatie Z ziet dat economische tegenslagen tot nu toe steeds worden opgevangen door ouders of de overheid. Toch blijft Generatie Z onverminderd vertrouwen houden in de toekomst, dankzij hun pragmatisme en zelfvertrouwen”.

(Citaten uit: ‘Gen Z Verlangen naar Verandering)

(Bron: ‘Gen Z Verlangen naar Verandering’; auteurs: Jos Ahlers en René Boender; uitgever: Bertram + de Leeuw; Parkinson Next; Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer)


Generatie Z droomt niet, maar doet. Ze kookt niet, maar bestelt. En denkt niet in hokjes

Illustratie Suzan Hijink

“Gen Z verlangt naar verandering en stroomt nu de werkvloer op. Zij gaan stap voor stap de maatschappij overnemen en vormgeven. Maar hoe denken ze over de wereld? Hoe kijken ze naar voorgaande generaties? Welke keuzes gaan ze maken? Hoe maak je contact met ze? En hoe gaat Generatie Alpha straks worden?”.

Generatie Z ziet het niet al te somber in; zij kijkt alleen omhoog, nooit naar beneden.

“Ze kunnen niet koken, haten hokjesdenken en zijn druk het klimaat te redden. Dat zegt het boek ‘Gen Z. Verlangen naar verandering’ over generatie Z: jongeren, geboren tussen 1995 en 2012. Het boek doet, op basis van data en onderzoek, toekomstvoorspellingen voor de generatie”.

“Motiveren lukt niet meer, maar inspireren des te meer. Op naar een leukere wereld!”

“Het is de eerste generatie die de klimaatverandering aan den lijve ondervindt. De jongeren van generatie Z worden continu geconfronteerd met dingen die niet goed zijn, zoals nepnieuws en stikstofproblemen. Ze zijn gemotiveerd iets van de toekomst te maken en hun probleemoplossend vermogen is daardoor groot”.

Groen als een attitude

“Babyboomers genieten steeds vaker van het pensioen en de X’ers en millennials krijgen steeds meer gezelschap van de Generatie Z die de arbeidsmarkt op stroomt. De Gen Z’ers willen alleen werken voor werkgevers die ‘groen’ niet alleen als kleur zien, maar vooral als een attitude. Is die attitude er niet, dan blijven de nieuwe werknemers weg en gaat het bedrijf kapot. Zeker in een land met een steeds krappere arbeidsmarkt zoals het onze.’’

Lees ook verder op: Trouw en De Ondernemer


René Boender: ‘Wat we kunnen leren van de Generatie Z? Veel!’

Als je jezelf in deze generatie X, Y of Z herkent adviseer ik je om niet alleen het boek ‘Generatie Z’ (2011), maar zeker ook ‘Generatie Z en de vierde Revolutie’ (2016) en ‘Gen Z Verlangen naar Verandering’ (2019) eens te lezen!

www.josahlers.com

www.greatopportunities.eu

(Citaten uit: ‘Gen Z Verlangen naar Verandering’)

(Bron: ‘Trouw’, ‘De Ondernemer’ en ‘Gen Z Verlangen naar Verandering’; auteurs: Jos Ahlers en René Boender; uitgever: Bertram + de Leeuw; Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer)

(Bron: C.W. René Boender)

What is the world’s most expensive bed?
The hospital bed. You, if you have money, you can hire someone to drive your car, but you cannot hire someone to take your illness that is killing you”.

”Material things lost can be found. But one thing you can never find when you lose it: life. Whatever stage of life we are at right now, at the end we will have to face the day when the curtain falls. Please treasure your family love, love for your spouse, love for your friends.Treat everyone well and stay friendly with your neighbors.’
Steve Jobs

Uit ‘Generatie Z En de Vierde (Industriële) Revolutie’ , Dr. Jos Ahlers, René C.W. Boender

Samen kunnen we een einde maken aan Parkinson!
Ja, jij ook Yopper, voor je toekomst. Let’s do this together!

Bekijk de bronnen hieronder om ons te helpen P revent, A dvocate, C are for, en T reat Parkinson.
Toon uw toewijding om deze ziekte te beëindigen door hier uw naam toe te voegen. Teken jij ook het PACT? Klik op de link hieronder,


%d bloggers liken dit: