Wel of geen melding maken bij het CBR over uw diagnose Parkinson?

Note: Artikel 5 van de Wegenverkeerswet zegt:

“Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd”.

Dit houd in dat u verantwoordelijk wordt gehouden indien u gevaar veroorzaakt of door u kan worden veroorzaakt.
Het kenbaar maken van de diagnose van een ziekte staat niet in de Wegenverkeerswet omschreven, wel in de Regeling eisen geschiktheid 2000, hierin wordt gesteld onder Hoofdstuk 7, Neurologische aandoeningen:

7.4.3. Overige progressieve neurologische ziektebeelden

Het betreft hier ziektebeelden zoals de ziekte van Parkinson, corticobasale degeneratie, de ziekte van Huntington.

a. groep 1: Bij een vermoeden van een met de geschiktheid tot het besturen van motorrijtuigen interfererende lichamelijke of geestelijke functiestoornis, is voor de beoordeling van de geschiktheid een rijtest vereist met een deskundige op het gebied van de praktische geschiktheid van het CBR. Het CBR heeft voor de rijtest een uitvoerig protocol. De maximale geschiktheidstermijn is vijf jaar.

b. groep 2: Deze personen zijn niet geschikt voor rijbewijzen van groep 2. Slechts bij afwezigheid van met de geschiktheid tot het besturen van motorrijtuigen interfererende lichamelijke en geestelijke functiestoornissen, kunnen zij geschikt worden verklaard voor een termijn van maximaal drie jaar.


“Elke rijbewijsbezitter heeft de morele (geen wettelijke) plicht om een wijziging in de gezondheid die invloed kan hebben op de verkeersdeelname/het rijgedrag in een motorrijtuig waarvoor het rijbewijs geldig is, te melden bij het CBR. Dit geldt alleen niet voor het rijbewijs AM (bromfietsrijbewijs)”. 

(Met de morele plicht wordt bedoeld het indienen van een GV als er een diagnose wordt gesteld die mogelijk van invloed kan zijn op het rijden. Als iemand op de GV aangeeft bekend te zijn met Parkinson wordt de procedure opgestart. In de procedure, wanneer de neuroloog positief adviseert, vindt ook een rijtest plaats.
De DPR doet dan onderzoek in de domeinen denken en doen en geeft de arts van het CBR ook advies voor groep 2 rijbewijzen (C en D). Bij vernieuwing van het rijbewijs wordt opnieuw een rijtest afgenomen. Maar er zijn ook situaties waarin dit misschien niet hoeft omdat de symptomen daar nog geen aanleiding voor geven. Dit zal vaak nog in het begin stadium zijn of als er kort ervoor ook al een rijtest plaats heeft gevonden. De ruimte zit in de eerste zin ‘bij een vermoeden van’)

*”Parkinson is een aandoening waarvoor het doen van een rijtest altijd geldt.
Ook in een vroeg stadium is het goed om het CBR te informeren. Het CBR kijkt dan mee met de ontwikkelingen en adviseert u dan of, en hoe u nog veilig aan het verkeer kan deelnemen”.

Bron CBR

Kijk hieronder het advies van Bas Bloem tijdens ‘autorijden & Parkinson’ van ParkinsonTV uit 2022


Bas Vlogt ‘Autorijden & Parkinson’

Ik leg u hieronder de procedure uit hoe u als rijbewijsbezitter om moet gaan met een aandoening die invloed kan hebben op de rijgeschiktheid. Dat geldt niet alleen voor Parkinson, maar ook voor bijvoorbeeld hart – en vaatziekten, oogaandoeningen enzovoorts. Er bestaat een wettelijke regeling, namelijk de Regeling Eisen geschiktheid 2000 waarin alle aandoeningen staan waarop iemand wordt beoordeeld wanneer een aanvraag ingediend wordt voor een verklaring van geschiktheid. Deze Regeling functioneert tevens als leidraad voor de medisch adviseurs van het CBR voor de beoordeling van de rijgeschiktheid. Om niet iedereen in deze regeling te laten zoeken is er een vragenlijst samengesteld die alle facetten afdekt. Dit is de Gezondheidsverklaring van het CBR. De vragen die daarop staan vindt u hier.

Het informeren van uw verzekering is geen garantie dat u de weg op kunt. De verzekering stelt dat u een geldig rijbewijs moet hebben. Het CBR bepaalt onder welke voorwaarden het rijbewijs geldig is. Dit kan uw verzekering niet bepalen. Buiten het feit dat het CBR de geschiktheid bepaalt, blijft u als bestuurder altijd verantwoordelijk om veilig aan het verkeer deel te nemen.

Wel is het zo dat uw Verzekeringsmaatschappij moeilijk kan gaan doen als u schade heeft veroorzaakt aan een ander voertuig, persoon of eigendom van een ander. Denk bijvoorbeeld ook aan een verkeerszuil of lantaarnpaal. Verzekeringsmaatschappijen gaan allemaal anders om met de verplichting van de verzekeringnemer/verzekerde om een melding van een ziekte als parkinson te doen. Er zijn er die het verplicht stellen, bij anderen is dat onduidelijker. Mijn advies is ook altijd melding te maken bij uw autoverzekeraar, zodat u niet later voor een verrassing komt te staan. Vraag hierbij wel op een melding op de nieuwe polis, zodat u in een later stadium sterker in uw recht staat als er iets is gebeurd. Meer informatie op verzekeringen en verplicht melden van een ziekte vindt u op: http://www.autoverzekeringberekenen.org/  Zoek vervolgens op gezondheidsvragen.

Voor vergelijking kunt u altijd kijken op https://www.consumentenbond.nl/autoverzekering/kiezen

Mijn advies is ook, pas nadat u de definitieve diagnose Parkinson hebt ontvangen en goed ingesteld bent met de medicatie een aanvraag te doen bij het CBR voor een rijtest. Dit doet u door een geneeskundige verklaring af te geven via de website van het CBR. Deze geneeskundige verklaring koopt u bij het CBR of uw gemeente. U krijgt van het CBR daarna de vervolgstappen toegestuurd. Het kan zijn dat u een rapport van de neuroloog moet meesturen. Dit mag van uw eigen neuroloog zijn, maar niet elke neuroloog wilt dat. Dan moet u dit vragen aan een andere neuroloog en daar kunnen kosten aan verbonden zijn. Zie hieronder de juiste procedure,


Note: “Prijs van de DPR en rijtest zitten in het bedrag van de gezondheids- verklaring verwerkt”. 

Bron CBR

Gezondheidsverklaring invullen

In principe geldt dat het CBR binnen 4 weken (gebeurt dit niet neem dan direct contact met het CBR op) reageert na het invullen van de Gezondheidsverklaring of het ontvangen van het rapport van een arts. Op Mijn CBR kunt u de status van uw aanvraag inzien.

Wanneer hoor ik iets van het CBR over mijn Gezondheidsverklaring?

Voor een rijtest moet u rekening houden met een wachttijd, maar dit verschilt per locatie. U kunt misschien eerder terecht op een locatie iets verder weg. Als u een uitnodiging voor een rijtest krijgt, kunt u zelf op mijnCBR een rijtest inplannen wanneer en waar het u het beste uitkomt. Na de rijtest krijgt u weer binnen 4 weken bericht van het CBR.

De tijd die u zelf nodig heeft om een afspraak bij een specialist te maken komt erbij, daar heeft het CBR geen invloed op.

Voor rijbewijsbezitters ouder dan 75 gelden momenteel iets langere wachttijden maar daarvoor is een aparte regeling getroffen dat (onder bepaalde voorwaarden) er met een verlopen rijbewijs gereden mag worden. Daarover wordt u bij de ontvangstbevestiging over geïnformeerd. Een van de eisen is dat uw huidige rijbewijs 5 jaar of langer geldig was.

Gezondheidsverklaring

Hieronder kunt u alvast de vragen lezen die u worden gesteld bij het invullen van een Gezondheidsverklaring voor het halen of houden van een rijbewijs Auto (B), Motor (A), T-rijbewijs of Aanhanger achter auto (BE).

Vragen op de Gezondheidsverklaring voor rijbewijzen auto, motor en T

* Het zelf heen en weer rijden naar de rijtest mag zolang de einddatum van het rijbewijs nog niet verstreken is. Er is immers door het CBR nog geen ander besluit genomen dan dat waarop u uw huidige rijbewijs heeft gekregen. U bent geschikt tot het tegendeel is bewezen, naast het feit dat u uw eigen verantwoordelijkheid heeft natuurlijk. Het CBR vraagt u alleen om een rijbewijs in te leveren als er een besluit genomen is, als de reactie van de burger te lang op zich laat wachten of in sommige gevallen als de politie een mededeling heeft uitgebracht op uw rijbewijs. (dit kan alleen na aanhouding door de politie).

Meer informatie vindt u op,

CBR Autogesprek – Hoe kan ik rijden met?

Een spierziekte of ziekte van het zenuwstelsel

Hoe kan ik rijden met een andere aandoening?

Wanneer beginnen?

Het advies van zowel mij als het CBR is dit te doen vrijwel na de definitieve diagnose van Parkinson en als u gewent bent aan de medicatie.
Elke rijbewijsbezitter heeft de morele (geen wettelijke) plicht om een wijziging in de gezondheid die invloed kan hebben op de verkeersdeelname/het rijgedrag in een motorrijtuig waarvoor het rijbewijs geldig is, te melden bij het CBR. Dit geldt alleen niet voor het rijbewijs AM (bromfietsrijbewijs). 

*Parkinson is een aandoening waarvoor de rijtest altijd geldt. Ook in een vroeg stadium is het goed om het CBR te informeren. Het CBR kijkt dan mee met de ontwikkelingen en adviseert u dan of, en hoe u nog veilig aan het verkeer kan deelnemen.

Dien uw Gezondheidsverklaring 90 dagen voor het verlopen van uw rijbewijs in of vrijwel direct na de definitieve diagnose van parkinson.
Zorg ervoor dat u uw Gezondheidsverklaring 90 dagen (3 maanden) voordat uw rijbewijs verloopt, heeft ingediend. Als u weet dat u een arts of medisch specialist moet bezoeken, adviseren wij u om 5 maanden voor het verlopen van uw rijbewijs te starten.

Lees verder op Gezondheidsverklaring invullen bij CBR


Het kan zijn dat je eigen huisarts of neuroloog kosten in rekening brengt voor het opstellen van een rapport. Veelal is dit niet het geval. Wel zodra het CBR je naar een onafhankelijke neuroloog voor een tweede onderzoek verwijst. Hiervoor moet je na ontvangst naar welk ziekenhuis en welke neuroloog zelf hiervoor de afspraak plannen. De kosten moet je veelal contant betalen, dit wordt u medegedeeld als u de afspraak maakt.

Kosten Gezondheidsverklaring en keuring

Kosten voor een keuring door een neuroloog of psychiater

Kijk ook op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit over de juiste kosten welke elk jaar opnieuw vastgesteld worden.

Nederlandse Zorgautoriteit, Hoeveel kost mijn rijbewijskeuring?


Download hier het Rapport van de neuroloog
Multiple Sclerose (MS), Parkinson en
overige progressieve neurologische aandoeningen

Hoe en waar kan ik de rijtest aanvragen? Kijk hiervoor op de website van het CBR,

Rijbewijs houdenWordt u ook lid van de Parkinson Vereniging?
Wilt u doneren? U doet dat bij de fondsenwerver ParkinsonNL!

De Parkinson Vereniging is een actieve vereniging die zich inzet voor een zo goed mogelijke kwaliteit van leven voor de ruim 63.000 mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme. De rol van partners en kinderen (soms tevens mantelzorger) krijgt ruim aandacht.


Wat nu als u een buitenlands rijbewijs heeft en weer in Nederland komt wonen? Die vraag kreeg ik gesteld door een mede Parkinsonian en heb voor haar het uitgezocht.
Indien u weer auto wilt gaan rijden in Nederland is het van belang waar u uw rijbewijs hebt behaald. Hiervoor verwijs ik u graag naar de website van de RDW,

Rijden met een buitenlands rijbewijs

Eigenlijk adviseer ik u dan ook een rijtest aan te vragen. In dat geval zal u misschien het buitenlandse rijbewijs om moeten laten zetten naar een Nederlands rijbewijs. Kijk voor meer informatie bij het CBR,

Buitenlands rijbewijs omwisselen

Lees ook verder op de deze pagina van de Parkinson Vereniging over Digitale vragenlijst rijgeschiktheidsverklaring.Tijdens de duur van uw aanvraag verklaart het CBR het rijbewijs niet ongeldig. Dit kan pas wanneer de procedure is afgerond en er een negatief besluit volgt. Alleen dan wordt het rijbewijs door het CBR ongeldig verklaard. U bent gedurende de loop van het onderzoek dus zelf verantwoordelijk of u wel of niet in uw auto aan het verkeer deelneemt.
Wij vragen alleen om een rijbewijs in te leveren als er een besluit genomen is, als de reactie van de burger te lang op zich laat wachten of in sommige gevallen als de politie een mededeling heeft uitgebracht op uw rijbewijs. (dit kan alleen na aanhouding door de politie).

Bron CBR

Het kan enige tijd duren voordat u een besluit krijgt dat u niet mag autorijden en dat u eventueel (tijdelijk) uw rijbewijs moet inleveren totdat u wordt doorverwezen naar een medisch specialist of wordt opgeroepen voor een rijtest.

Het CBR vraagt alleen om een rijbewijs in te leveren als er een besluit genomen is, als de reactie van de burger te lang op zich laat wachten of in sommige gevallen als de politie een mededeling heeft uitgebracht op uw rijbewijs. (dit kan alleen na aanhouding door de politie).

*Wees wijs. Als het CBR erom vraagt stuur dan het rijbewijs op zoals beschreven in de brief en ga niet rijden. Het kan u een hoop ellende schelen want het rijbewijs is tijdelijk ingevorderd. Dit met gevolg onnodig extra kosten voor bekeuringen die behoorlijk kunnen oplopen. U bent ook niet verzekerd!! De verzekering stelt dat u een geldig rijbewijs moet hebben. Het CBR bepaalt onder welke voorwaarden het rijbewijs geldig is. Daarbij duurt het ook nog eens langer voordat u het rijbewijs weer terug in uw bezit heeft“.

Zodra u een onderzoek al dan niet met een rij-test hebt gedaan en wordt goed gekeurd kunt u meestal voor 1, 3, 5 en soms 10 jaar weer autorijden. Zie ook,

Wat kan het CBR beslissen?


Wordt u ook lid van de Parkinson Vereniging?
Wilt u doneren? U doet dat bij de fondsenwerver ParkinsonNL!

De Parkinson Vereniging is een actieve vereniging die zich inzet voor een zo goed mogelijke kwaliteit van leven voor de ruim 63.000 mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme. De rol van partners en kinderen (soms tevens mantelzorger) krijgt ruim aandacht.

(Bron: Bloems Blog Parkinson TV)

Regeling eisen geschiktheid 2000

Hoe moet een rijbewijsbezitter omgaan met een aandoening die invloed kan hebben op de rijgeschiktheid. Dat geldt niet alleen voor Parkinson, maar ook voor bijvoorbeeld hart – en vaatziekten, oogaandoeningen enzovoorts. Er bestaat een wettelijke regeling, namelijk de Regeling Eisen geschiktheid 2000 waarin alle aandoeningen staan waarop iemand wordt beoordeeld wanneer een aanvraag ingediend wordt voor een verklaring van geschiktheid. Deze Regeling functioneert tevens als leidraad voor de medisch adviseurs van het CBR voor de beoordeling van de rijgeschiktheid.

7.4.3. Overige progressieve neurologische ziektebeelden

Het betreft hier ziektebeelden zoals de ziekte van Parkinson, corticobasale degeneratie, de ziekte van Huntington.

Vraag je jezelf af, is het verstandig te blijven autorijden?

“Houd daarbij wel zelf de regie, oftewel luister goed naar uw lichaam. Is het wel verstandig om te blijven autorijden? Rijd u nu echt wel zo goed als u zelf denkt!
Vind uw partner of naaste dat ook? Voelt zij/hij zich wel veilig naast u in de auto?
Parkinson heb je samen, thuis maar ook onderweg!

“Als automatismen verdwijnen, als lichamelijke handelingen bewust aangestuurd moeten worden, is het helemaal gedaan met het multitasken.
Voortaan is ‘singletasken’ de norm.
Het handelen wordt weer heel ‘mono’. Het ene houdt in dat je het andere moet laten. En dat moet heel letterlijk worden genomen”.

Citaat uit “Mijn denken stottert vaak meer dan mijn benen” van Ad Nouws

(Citaat uit het boek “Mijn denken stottert vaak meer dan mijn benen”; Bron: Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer)

www.nouwshulpbijparkinson.nl

www.poieszuitgevers.nl

Parkinson TV

%d bloggers liken dit: