TOPIC NIEUWS

Parkinson in BeeldHolding still, together

Thieme Stap, Richard Grol, Jur Koksma Samenvatting

Dit boek biedt een unieke inkijk in hoe zorgprofessionals en mensen met de ziekte van Parkinson samen zorg vormgeven. Het laat de kracht en kwetsbaarheid zien van mensen die met deze ziekte moeten leren omgaan.

Het boek maakt integraal onderdeel uit van een onderzoeksproject naar persoonsgerichte zorg van het Radboudumc. Bij persoonsgerichte zorg staat de mens centraal en niet de ziekte. In dit project is deze zorg op een andere wijze benaderd dan gebruikelijk in de wetenschap: namelijk vanuit beeld (fotografie) en verhalen. U vindt hier portretten van mensen die leven met parkinson en hun zorgprofessionals. De foto’s zijn genomen tijdens een sessie waarin zij diepgaand spraken over persoonsgerichte zorg. Ook werden alle deelnemers individueel gefotografeerd.

De uitkomsten van deze sessies zijn, samen met enkele begeleidende essays, te vinden in het boek dat voor u ligt. We hopen met dit boek een bijdrage te leveren aan een positieve, hoopvolle visie op een steeds verbeterende parkinsonzorg.

Dit boek is aantrekkelijk voor een brede doelgroep, niet alleen voor parkinsonpatiënten, hun familie en zorgverleners, maar ook voor andere specialismen binnen de gezondheidszorg en mensen die geïnteresseerd zijn in kunst- en wetenschapssamenwerkingen.

Dit boek is onderdeel van een onderzoeksproject van de Radboudumc Health Academy: Innovation as learning.


This book provides unique insights into how health professionals and people with Parkinson’s disease shape care together. It shows both the courage and vulnerabilities of those who have to face this disease. It consists of photos of people with Parkinson’s disease and their care professionals, both of their interaction and portrayed individually, interwoven with fragments of their dialogue about meaningful care.

This book is an integral part of a research project at Radboud university medical center into person-centred care. With it, we hope to contribute to a positive, hopeful vision of ever-improving Parkinson’s care.

This book appeals to a broad audience, not only Parkinson’s patients, their families, and carers but also other healthcare specialisms and people interested in collaborations between art and science.

This book is part of the research project Innovation as learning of the Radboudumc Health Academy: Innovation as learning.

The team: Thieme Stap, Richard Grol (photographer) and Jur Koksma.

Het boek is te koop bij BOEKEN bestellen.nl


“Er is niet één ziekte van Parkinson, maar er zijn 10 miljoen verschillende en unieke vormen van deze ziekte, namelijk net zoveel als er mensen zijn met Parkinson in de wereld!”

’10 miljoen mensen met parkinson’

Eerder verscheen de movie ’10 miljoen mensen met parkinson’ welke een voorloper is van het boek ‘Parkinson in Beeld – Holding still together’.

De film is gebaseerd op de prachtige foto’s van Richard Grol (fotograaf) die worden gepubliceerd in het werkelijk schitterend boek dat op 15 december 2022 werdt uitgegeven door Radboud University Press: Person-centered care Portrayed, zie de movie hieronder,


Door middel van verhalen en fotografische beelden levert dit boek unieke inkijkjes in de persoonsgerichte zorg voor mensen met Parkinson. De beelden worden begeleid door een prachtig lied dat is ingezongen door de Nederlandse zangeres Sofia Dragt.

Graag willen we aandacht vragen voor de enorme verscheidenheid tussen verschillende mensen met parkinson – de ziekte komt bij iedereen verschillend tot uiting, en ieder gaat er op zijn of haar eigen unieke manier mee om.


Wilt u doneren? U doet dat bij de fondsenwerver ParkinsonNL!
Wordt u ook lid van de Parkinsonisme Vereniging?

De Parkinson Vereniging is een actieve vereniging die zich inzet voor een zo goed mogelijke kwaliteit van leven voor de ruim 63.000 mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme. De rol van partners en kinderen (soms tevens mantelzorger) krijgt ruim aandacht.


%d bloggers liken dit: