VERKEER/RIJKSWATERSTAAT/RIJKSOVERHEID IN HET NIEUWS

Ontvang de laatste informatie van de Rijksoverheid over Covid-19

01-06-2021

Infographic – Commissiedebat Verkeersveiligheid / SWOV

Dinsdag 1 juni vindt in de Tweede Kamer het Commissiedebat Verkeersveiligheid(externe link) plaats met de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en Justitie en Veiligheid.

Met het oog op de volle agenda heeft SWOV een infographic gemaakt met relevante informatie. Daarbij wordt ingegaan op het feit dat de doelstellingen voor 2020 niet gehaald zijn en dat voor het realiseren van de ambities van het Strategisch plan Verkeersveiligheid jaarlijks een verbetering van 11% nodig is. Ook biedt de infographic een samenvatting van de aanbevelingen van de Verkeersveiligheidscoalitie als prioriteiten voor het nieuwe kabinet, informatie over de helmplicht voor snorfietsers en het niveau van de verkeershandhaving in Nederland.

Links

Download de infographic

Wordt u ook lid van de Parkinson Vereniging?
Wilt u doneren? U doet dat bij de fondsenwerver ParkinsonNL!

De Parkinson Vereniging is een actieve vereniging die zich inzet voor een zo goed mogelijke kwaliteit van leven voor de ruim 52.000 mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme. De rol van partners en kinderen (soms tevens mantelzorger) krijgt ruim aandacht.