VERKEER/RIJKSWATERSTAAT/RIJKSOVERHEID IN HET NIEUWS

Ontvang de laatste informatie van de Rijksoverheid over Covid-19

02-09-2021

Tweedehandse elektrische personenauto steeds aantrekkelijker / Rijksoverheid

Steeds meer Nederlanders kiezen voor een gebruikte elektrische personenauto. In 2021 hebben ongeveer twee keer zoveel particulieren als vorig jaar met subsidie zo’n tweedehands elektrische auto aangeschaft. De beschikbare subsidie voor tweedehands elektrische auto’s is daarmee voor dit jaar volledig benut. Vorig jaar bleef een deel van het geld onbenut door minder aanvragen.

Staatssecretaris Steven van Weyenberg (Infrastructuur en Waterstaat): “Veel mensen kijken bij de keuze voor een andere auto eerst naar de tweedehands markt. Die markt komt echt op gang, en dat is belangrijk.
Natuurlijk zou ik ook willen dat ook de rest van dit jaar meer mensen in aanmerking komen om met subsidie een elektrische auto aan te kunnen schaffen. Maar ik vind het vooral mooi nieuws dat al zoveel mensen met dit steuntje in de rug kiezen voor elektrisch rijden. De komende jaren willen we dat dat voor nog veel meer mensen aantrekkelijk wordt.”

Steven van Weyenberg

Tweedehands aantrekkelijk met subsidie

Lees verder op Rijksoverheid


Slachterij Gosschalk mag onder voorwaarden weer opstarten / Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heft de schorsing van Exportslachterij Gosschalk in Epe op met de nodige restricties. Dat betekent dat het bedrijf geleidelijk weer mag opstarten met ingang van 31 augustus 2021. Het slachthuis blijft wel onder verscherpt toezicht staan. Ook mag het bedrijf alleen dieren aanvoeren onder toezicht van de NVWA, is het cameratoezicht fors uitgebreid en wordt de slachtsnelheid zo ingesteld dat dierenwelzijn, voedselveiligheid en arbeidsomstandigheden geborgd zijn. Daarnaast verricht de NVWA aanvullende controles op alle bedrijfsactiviteiten.
 

Per 3 juli schorste de NVWA de slachthuiserkenning van Gosschalk naar aanleiding van undercoverbeelden van mishandelingen van dieren en door NVWA-dierenartsen geconstateerde overtredingen op het gebied van dierenwelzijn. Om weer te mogen slachten moest het bedrijf met een gedegen plan van aanpak komen, waarin naleving van de wetgeving op het gebied van dierenwelzijn geborgd is.

Lees verder op Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit


01-06-2021

Infographic – Commissiedebat Verkeersveiligheid / SWOV

Dinsdag 1 juni vindt in de Tweede Kamer het Commissiedebat Verkeersveiligheid(externe link) plaats met de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en Justitie en Veiligheid.

Met het oog op de volle agenda heeft SWOV een infographic gemaakt met relevante informatie. Daarbij wordt ingegaan op het feit dat de doelstellingen voor 2020 niet gehaald zijn en dat voor het realiseren van de ambities van het Strategisch plan Verkeersveiligheid jaarlijks een verbetering van 11% nodig is. Ook biedt de infographic een samenvatting van de aanbevelingen van de Verkeersveiligheidscoalitie als prioriteiten voor het nieuwe kabinet, informatie over de helmplicht voor snorfietsers en het niveau van de verkeershandhaving in Nederland.

Links

Download de infographic

Wordt u ook lid van de Parkinson Vereniging?
Wilt u doneren? U doet dat bij de fondsenwerver ParkinsonNL!

De Parkinson Vereniging is een actieve vereniging die zich inzet voor een zo goed mogelijke kwaliteit van leven voor de ruim 52.000 mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme. De rol van partners en kinderen (soms tevens mantelzorger) krijgt ruim aandacht.

%d bloggers liken dit: