Disclaimer

Niets uit de website Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer.

Foto door cottonbro op Pexels.com

De inhoud van deze website, evenals de inhoud van alle andere uitingen van Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer op het internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden en/of voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Het kan voorkomen dat benoemde verkeersregels in uitleg en/of in video’s achterhaalt zijn en er nieuwe toepassingen en/of sub regels bij zijn toegevoegd. Parkinson(isme) en verkeersdeelnemer probeert zoveel mogelijk up to date informatie te verstrekken, doch kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

De op de website Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer ter beschikking gestelde inhoud, informatie en aanbevelingen en/of getoonde foto impressies en videobeelden, mede van derden (hierna: ‘informatie’) wordt u te goeder trouw verstrekt. Deze informatie wordt als juist verondersteld op het moment dat u hiervan kennis neemt. Echter Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer stelt zich niet garant voor de volledigheid en juistheid van deze informatie. U draagt zelf volledige verantwoordelijkheid voor het vertrouwen dat u hieraan hecht. In geen geval kan Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het vertrouwen dat in deze informatie wordt gesteld of het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer behoudt zich het recht voor om de informatie van Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer zonder voorafgaand bericht te wijzigen of te corrigeren. .

Alle informatie op Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer is eigendom van Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer en de bronnen zoals vermeld op deze website en valt onder de wetten op bescherming van het auteursrecht, zodra de informatie op de webserver aan het publiek ter beschikking wordt gesteld.

Wanneer u de website van Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer bezoekt, verstrekt u ons wellicht bepaalde persoonlijke gegevens zodat wij beter aan uw informatie aanvragen en/of verzoeken kunnen voldoen. Deze gegevens worden vertrouwelijk opgeslagen en zijn uitsluitend bestemd voor Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer ten behoeve van de afhandeling van berichten en ten behoeve van internet analysedoeleinden. Zie ook de pagina AVG

Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer wijst nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid af wat betreft de inhoud van  Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer waarnaar verbindingen, zogenaamde links, kunnen worden gemaakt. Deze verbindingen worden aan de bezoekers cq. gebruikers van Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer door Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer aangeboden als serviceverlening en/of informatieverstrekking. De beslissing om deze verbindingen te activeren behoort volledig toe aan de web-gebruikers zelf.


© Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer%d bloggers liken dit: