PARKINSON(ISME) EN VERKEERSDEELNEMER IN HET NIEUWS / OVERIG NIEUWS
Havasi

04-08-2021

Zo lang de consument niet meer wil betalen, blijf je landbouwgif vinden op aardbeien uit de supermarkt / Een Vandaag

Zo lang de consument niet meer wil betalen, blijf je landbouwgif vinden op aardbeien uit de supermarkt
Foto Een Vandaag

Aardbeien en ander klein fruit kweken zonder chemische bestrijdingsmiddelen: het is niet makkelijk. Biologisch boeren betekent meer risico. “Wie onbespoten producten wil, moet bereid zijn een hogere prijs te betalen.”

“We willen allemaal dat een product zo schoon mogelijk is, maar dat is een uitdaging”, zegt Richard Kalter. Hij runt samen met zijn vrouw Annet een aardbeienkwekerij en boerderijwinkel in IJsselmuiden.

‘Het moet wel kunnen’

Sinds enkele jaren zijn Richard en Annet bezig met de omschakeling van reguliere kweek naar biologische teelt. Dat doen ze onder meer door gebruik van insecten als biologische bestrijders van ongedierte.

Dat klinkt misschien eenvoudig, maar de realiteit is anders. “We staan dichtbij de consument, zien dat de behoefte er is aan biologisch, zonder chemische bestrijdingsmiddelen, maar het moet wel kunnen. We moeten ook een gezond rendement halen om onze rekeningen te betalen.”

Lees verder op Een Vandaag


Albert Heijn en Lidl verkopen aardbeien met de grootste cocktails aan landbouwgif / Officieel persbericht PAN Nederland

Assen, 19 juli 2021
PAN Nederland heeft in juni vijftien bakjes Nederlandse aardbeien onderzocht op de aanwezigheid
van bestrijdingsmiddelen. De aardbeien kwamen uit de supermarkten, AH, Aldi, Coop, Jumbo en
Lidl in verschillende gemeenten. In de vijftien monsters zijn dertien verschillende
bestrijdingsmiddelen aangetroffen. Gemiddeld bevat een monster 3,5 verschillende residuen. Het
zijn vooral schimmel- en insectenbestrijdingsmiddelen. Bij LIDL en AH werden per bakje gemiddeld
de meeste verschillende stoffen gevonden.

De onderzochte aardbeien bevatten een cocktail aan gifsoorten die gezamenlijk een nog giftigere
werking op het menselijk lichaam kunnen uitoefenen dan één gifsoort afzonderlijk. De meest
aangetroffen bestrijdingsmiddelen, fluopyram en boscalid, zijn beide schadelijk voor de schildklier
en kunnen elkaars werking versterken. Vier van de vijf meest aangetroffen middelen remmen de
ademhaling van cellen (mitochondriën). De effecten van cocktails zijn voor een groot deel
onbekend. Van de helft van de dertien aangetroffen middelen is door wetenschappelijk onderzoek
vastgesteld dat ze effecten op de voortplanting en ontwikkeling hebben, kankerverwekkend of
mogelijk kankerverwekkend zijn. Drie stoffen zijn mogelijk hormoon-verstorend.

Alle onderzochte aardbeien overschrijden tot meer dan 100 maal de Europese norm voor verpakte
baby- en peutervoeding. PAN Nederland maakt zich daarom grote zorgen over de risico’s die
deze aardbeien vormen voor baby’s, kinderen en voor zwangere vrouwen.
Supermarkten willen via certificering hun producten duurzamer maken. Aldi en Jumbo verkopen
bijvoorbeeld aardbeien onder de claim ‘PlanetProof’. Echter, uit de steekproef van PAN Nederland
blijkt dat, wat betreft gehalten en aantallen residuen van bestrijdingsmiddelen, geen statistisch
verschil is te zien tussen aardbeien met het keurmerk PlanetProof en aardbeien zonder dit
keurmerk.

Eén derde van de gevonden stoffen hebben een insecticide en/of acaricide werking met
zeer negatieve effecten op insecten en andere organismen. Ook werd het intussen verboden
insecticide thiacloprid gevonden. Het verboden fungicide ethirimol is in één aardbeienmonster
gevonden. Het middel is mogelijk een omzettingsproduct (metaboliet) van het wel toegelaten
fungicide bupirimaat.

Maarten Visschers van PAN Nederland: “wij zetten vraagtekens bij de ‘duurzame’ certificering door
supermarkten en de waarde van ‘PlanetProof’. Dat er nog steeds een verboden stof en diverse
bijen- en insectenkillers worden gebruikt in de tuinbouwsector is een teken aan de wand.”
Margriet Mantingh van PAN Nederland: “de instanties voor de toelating van bestrijdingsmiddelen
hebben hun zaak niet onder controle. Het is onbegrijpelijk dat middelen worden toegelaten,
waarvan de omzettingsproducten voor de toepassing in aardbeien verboden zijn.”
PAN Nederland adviseert de consument met klem, in het bijzonder kwetsbare groepen
zoals zwangere vrouwen én jonge gezinnen met baby’s, peuters en kinderen, om aardbeien te
kopen die zonder synthetische bestrijdingsmiddelen zijn geteeld.

Contact:
Margriet Mantingh
M. 06 12532813
Maarten Visschers
M. 06 34428154


Tips voor het rijden door een tunnel (bij tunnelvrees) / MAX Vandaag

tunnel
Foto MAX Vandaag

Voor mensen met tunnelvrees is het rijden door een tunnel een ware beproeving. Maar ook voor wie er zijn hand niet voor omdraait is het goed om te weten wat de aandachtspunten zijn. Vooral bij het rijden door langere tunnels (in het buitenland) komt er wat meer bij kijken, dan betrekkelijk overzichtelijke tunnels.

Bij het inrijden van een tunnel

Schakel als dat nog niet is gebeurd de dimlichten aan en zet een eventuele zonnebril af. Bekijk de verkeersborden bij de ingang, zodat u weet welke regels er gelden en hoe lang de tunnel is. Dan weet u waar u aan toe bent. Om goed op de hoogte te zijn kunt u uw radio daarnaast afstemmen op de (FM)-verkeerszender. De frequentie wordt meestal aan het begin van de tunnel getoond. In de tunnel vindt u verder borden naar eventuele vluchtwegen of noodtelefoons.

Maximum snelheid en afstand houden

In tunnels zit een ongeluk in een kleiner hoekje, maar door het aanhouden van de maximumsnelheid en ruim voldoende afstand houden (minimaal 3 seconden) is het eigenlijk net zo veilig rijden als erbuiten. Zeker als u goed rechts houdt bij tegenliggers en de middenstreep niet overschrijdt. Probeer niet te plotseling te remmen en zo min mogelijk van rijstrook te wisselen. Zorg dat u in de tunnel niet hoeft te stoppen en controleer uw brandstof daarom bijvoorbeeld van tevoren. Parkeer alleen als het echt niet anders kan en rij nooit achteruit en keer ook niet.

Lees voor de andere tips verder op MAX Vandaag


Patiënt moet recht krijgen op digitale zorg: ‘Ik nam vrij, maar hoorde altijd wat ik al wist’ / AD

Patiënten moeten zelf kunnen kiezen of ze digitale zorg willen. Door corona was al bijna een derde van de polibezoeken op afstand. Zorgverzekeraars Nederland en Patiëntenfederatie Nederland pleiten voor een recht op digitale hulp.

Een gesprek met de arts via een beeldscherm, diabetespatiënten die via een app hun waarden bijhouden, coronapatiënten die zuurstof meekrijgen en online worden gecontroleerd om thuis verder uit te zieken. De afgelopen anderhalf jaar is de digitale zorg in een stroomversnelling geraakt. Uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) blijkt dat tijdens de eerste lockdown 70 procent van de consulten digitaal verliep, in het eerste kwartaal van 2021 was dat nog ruim 30 procent.

“Mensen met de longziekte copd, hartfalen, de ziekte van Crohn of diabetes kunnen hun waarden thuis invoeren”

Dianda Veldman, Patiëntenfederatie Nederland

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Patiëntenfederatie Nederland vinden dat patiënten het recht moeten krijgen om zélf te kiezen wat voor zorg ze willen: digitaal of bij de zorgverlener op het spreekuur. ,,Zelfs met een moeilijk gesprek kan het fijn zijn om dat via een beeldscherm thuis te doen, want dan kan je bijvoorbeeld iedereen erbij hebben. Dat past soms niet eens in een spreekkamer”, zegt ZN-directeur Petra van Holst. Bovendien scheelt het reistijd, hoeven patiënten niet altijd een dagdeel vrij te nemen voor een artsenbezoek en neemt de druk op de zorg af.

Lees verder op AD


27-07-2021

Snikhete slaapkamers zijn blinde vlek in klimaataanpak / ARGOS VPRO

‘Voor een deel van Nederland tikt de klok’

Nederland wordt heel snel heter, maar over het klimaat in onze woningen weten we nog weinig. Argos trekt deze zomer langs de warmste kamers van Nederland voor een onderzoek naar hittestress.

In de Bilt staat een supercomputer die eens in de zoveel tijd uitrekent wat het effect is van klimaatverandering op het Nederlandse weer. Een ‘gunstig’ of ‘mild’ scenario gaat uit van een gematigde opwarming van de aarde en een lage verandering van de luchtstroom die over ons land heen trekt. Het warme scenario veronderstelt het tegenovergestelde: een veel snellere opwarming die leidt grotere veranderingen in de luchtstroom. 

De resultaten die uit deze supercomputer van het KNMI rollen, stemmen niet gerust. Wie nu al peentjes zweet in de zomer kan zijn borst natmaken voor wat nog komen gaat. De gemiddelde zomertemperatuur bijvoorbeeld, stijgt van 17 graden met bijna tweeënhalve graad naar 19,4 graden in 2050. En in het ongunstigste geval naar 20,8 graden. Ook krijgen we te maken met steeds meer hittegolven. Het aantal ‘tropische’ dagen, waarop het kwik boven de 30 graden uitstijgt, zal in 2050 minimaal zijn verdubbeld, maar kan in het ongunstige geval zelfs vijf keer zo hoog zijn als nu. 

Lees verder op ARGOS VPRO


PERSBERICHT: VANAF 26 JULI MAXIMAAL 50 KM OP DE HARINGVLIETBRUG (A29) / Ondernemersvereniging Hoekse Waard

Maandagochtend 26 juli vanaf 05.00 uur geldt op de Haringvlietbrug een nieuwe maximumsnelheid van 50 km/uur. Daarnaast wordt in beide richtingen het verkeer via één rijstrook over de brug geleid Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten tot deze maatregel om de brug tot aan vervanging van de klep in 2023 veilig te kunnen blijven gebruiken.
Ter voorbereiding op de invoering van de snelheidsverlaging plaatst Rijkswaterstaat diverse verkeersmaatregelen op de weg zoals bebording en barriers. Dit gebeurt van zondagnacht 25 juli 21.00 uur op maandagochtend 26 juli 05.00 uur. De brug is tijdens deze werkzaamheden afgesloten voor alle verkeer. De parallelbaan blijft open voor (brom)fietsers en landbouwverkeer.  

Omleidingen
Verkeer vanuit Rotterdam naar Bergen op Zoom wordt omgeleid via A15, A16, A17 of A59.
In omgekeerde richting Bergen op Zoom-Rotterdam is dit de A59/A17, A16, A15.
Verkeer vanuit Rotterdam richting Zierikzee wordt omgeleid via de A15, N57.
In omgekeerde richting Rotterdam-Zierikzee is dit de N57, A15.
Zie landkaart onderaan artikel.

Aanleiding snelheidsverlaging
Het rijdek van de brug bestaat uit aluminium platen die met klemmen aan de klep van de brug zijn bevestigd. Het gaat om 210 platen en 700 klemmen. De klemmen trillen los door het verkeer dat over de brug rijdt. De sterkte van de trillingen wordt bepaald door de hoeveelheid verkeer, het gewicht van het (vracht)verkeer en de snelheid waarmee het verkeer over de brug rijdt. Er zijn nieuwe klemmen ontworpen en aangebracht die beter bestand zouden moeten zijn tegen de trillingen, maar deze leveren niet het gewenste resultaat. 
Wekelijkse inspecties en aandraaien van de klemmen volstaan niet meer. Zonder aanvullende maatregelen wordt de kans steeds groter dat er een klem of plaat loskomt van de brug. Dit levert een potentieel gevaar op, niet alleen voor de scheepvaart maar ook voor het wegverkeer.  Om een veilig gebruik van de brug tot aan vervanging van de klep in 2023 te garanderen is daarom besloten tot deze maatregel.

Lees het hele persbericht verder op Ondernemersvereniging Hoekse Waard


20-07-2021

‘Eigenlijk moet je al voordat je geboren wordt beginnen met gezonde voeding’ / de Stentor

In 2008 was Charlotte Labee Miss Universe Nederland. Tegenwoordig vraagt ze aandacht voor lichamelijke en mentale gezondheid. ,,Er zijn voorspellingen dat de zaadkwaliteit in 2040 zo slecht is, dat vrouwen niet meer zwanger kunnen worden.” Onlangs bracht ze haar zesde boek uit: Brain Food Smoothies.

In onze darmen dragen we ongeveer 1,5 á 2 kilo aan bacteriën mee
,,Wat veel hè? De oermens had wel 700 tot 800 verschillende soorten bacteriën die samen het microbioom vormen, sommige mensen hebben er tegenwoordig nog maar 200-300 en dat kan tot allerlei chronische ziektes leiden. Door verkeerd voedsel, medicijnen, alcohol, bestrijdingsmiddelen, stress en vervuilde lucht nemen de slechte bacteriën de overhand. Het microbioom wordt het stressbioom. Daardoor ontstaan er kleine gaatje in de darmwand: een leaky gut. Als die gaatjes groter worden, dan komen gifstoffen via je bloed in je brein terecht.”

Lees verder op de Stentor


Met dit ontbijt krijg je een goede stoot vitamine B binnen / Tubantia

In de rubriek Komt een kok bij de dokter gaat kok Ramon Beuk op bezoek bij huisarts Rutger Verhoeff. Hij vraagt hem naar de beste ingrediënten om de verschillende momenten van de dag door te komen. Vandaag: een goede start van de dag.

,,Vorige week spraak ik huisarts Rutger Verhoeff over het belang van een goede lunch”, zegt kok Ramon Beuk over de vorige aflevering van Komt een kok bij de dokter. ,,Maar ik besef dat we de vroege ochtend nog niet hebben behandeld. Want de ochtend goed beginnen helpt tegen een hoop kwaaltjes. Zo leerde ik al van mijn moeder. Maar Rutger legde mij pas echt goed uit waarom.”

Lees verder op Tubantia


22-06-2021

‘Ook vandaag produceren we nog stoffen waar we later spijt zullen van krijgen ’ / EOS wetenschap

Hoe ongerust moet je zijn over schadelijke, moeilijk afbreekbare stoffen zoals PFOS? En hebben we ons lesje inmiddels geleerd? ‘Het klinkt logisch om een stof eerst uitvoerig te testen en dan pas op de markt toe te laten. Maar toch gebeurt het niet.’

In Zwijndrecht zijn gronden vervuild met PFOS en dat zorgt voor commotie. PFOS of voluit perfluoroctaansulfonzuur is een chemische verbinding die behoort tot de grotere groep van de PFAS of poly- en perfluoralkylstoffen. Het gaat om ruim zesduizend vet- en waterafstotende stoffen die bestaan uit een combinatie van fluor en koolstofketens. Ze worden onder meer gebruikt in brandblusmiddelen, verpakkingen, pannen met teflon anti-aanbaklaag en waterafstotende kledij en sprays. Doordat ze moeilijk afbreken, blijven ze erg lang in het milieu aanwezig, en ze worden daarom ook wel ‘forever chemicals’ genoemd.

PFAS worden in verband gebracht met een hele waslijst gezondheidseffecten. ‘Het verschilt een beetje van stof tot stof’, zegt Jacob de Boer, hoogleraar milieuchemie en toxicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij doet al twintig jaar onderzoek naar PFAS. ‘De best onderzochte stof is PFOA, die vrijkomt bij de productie van teflon. Daarvan is bekend dat ze onder meer tot een verhoogd risico kan leiden op nier- en teelbalkanker, leveraandoeningen en een verhoogd cholesterolgehalte.’

Het Steunpunt Milieu en Gezondheid van de Vlaamse overheid noemt verder onder meer een invloed op groei en leercapaciteit, verstoorde hormoonwerking en een verstoord immuunsysteem als mogelijke effecten van PFAS. ‘Op basis van die effecten op het immuunsysteem heeft het Europese voedselveiligheidsagentschap (EFSA) vorig jaar geadviseerd de blootstellingsnormen naar beneden bij te stellen’, zegt De Boer. ‘Uit onderzoek blijkt namelijk dat te hoge blootstelling er bij kinderen toe leidt dat de klassieke vaccins minder effectief zijn. Maar ook bij volwassenen kan langdurige blootstelling ervoor zorgen dat het immuunsysteem wat minder goed werkt en ze sneller ziek worden. Dat is wel het laatste wat we op dit moment willen. De impact op immuniteit is weliswaar voornamelijk door één onderzoeksgroep aangetoond, en het zou niet slecht zijn mochten anderen dit recpliceren. Maar EFSA vond de aanwijzingen sterk genoeg om er rekening mee te houden. De vorige normen, waar ik zelf aan meewerkte, waren in de eerste plaats gebaseerd op het effect op cholesterol en kanker en lagen veel hoger.’

‘Wanneer normen worden overschreden, houd je daar niet automatisch iets aan over’

Jacob de Boer, hoogleraar milieuchemie en toxicologie (VU Amsterdam)

Lees verder op EOS wetenschap


Afkicken van geluksprikkels: de dopamine-detox rukt op / RTL Nieuws

Grote kans dat je regelmatig op je telefoon zit, een drankje doet of wat lekkers eet. Allemaal dagelijkse bezigheden waarbij het stofje dopamine vrijkomt in je hersenen, waardoor we ons tevreden en beloond voelen. Moeten we daar niet eens van afkicken? In Amerika is het al een trend: een dag, een week of langer géén elektronica, lekker eten en seks. Je hersenen krijgen zo een herstart en waarderen het extra als de dopamine terugkeert.

Op deze manier afkicken van dopamine, Coen Kroeze neemt voor EditieNL de proef op de som: hij gaat twee uur dopamine-detoxen. “Het was is best wel pittig, maar ik ben blij dat ik het gedaan heb”, vertelt hij aan onze verslaggever.

Hij heeft in de tussentijd van het goede weer genoten en een wandeling gemaakt. “Ik ben blij dat jullie weer terug zijn. Toch wil ik het wel vaker gaan doen. Je gaat anders over dingen nadenken waardoor rust in je hoofd ontstaat.”

Dopaminepieken

Maar wat is dopamine nou precies? Het stofje zorgt ervoor dat we kunnen leren, maar ook dat we plezier ervaren, legt wetenschapsjournalist Mark Mieras uit. “Dopamine komt dus vrij als je bijvoorbeeld een bericht krijgt op je telefoon of een glas alcohol drinkt. Je dopamineniveau schiet dan omhoog”, vertelt hij aan EditieNL,

“Hoe meer pieken er zijn, hoe ongevoeliger je hersenen ervoor worden. Uiteindelijk moet je die hele fles wijn leegdrinken om de dopamine naar een hoog niveau te krijgen, zodat je hersenen het merken.”

Lees verder op RTL Nieuws


15-06-2021

Teken onze e-mailactie! Nederland, zeg nee tegen glyfosaat! / Foodwatch

Foto Foodwatch

Monsanto, hoe lang blijf je het glyfosaat-fiasco nog volhouden? Nederland krijgt NU de kans om glyfosaat eens en voor altijd te verbannen. Nederland is namelijk één van de vier lidstaten (naast Frankrijk, Hongarije en Zweden) die verantwoordelijk is voor de herbeoordeling van glyfosaat. 

Na het hele glyfosaat-fiasco kán een nieuwe vergunning voor Monsanto écht niet meer. Dit maken de 4 M’s van Monsanto meer dan duidelijk:

  1. Miljarden-business: Wanneer de weilanden oranje kleuren weten we hoe laat het is: ze zijn doodgespoten met de omstreden onkruidverdelger glyfosaat (Roundup). Monsanto heeft hier wereldwijd miljarden aan verdiend en werkt een Europees verbod al jaren met man en macht tegen. 
  2. Manipulatie wetenschap en politici: Volgens gevoelige interne documenten schakelde Monsanto ghostwriters in om wetenschappelijke studies over de risico’s van glyfosaat te beïnvloeden. Ze kwamen niet opdagen voor een hoorzitting hierover in het Europees Parlement. Bayer (Monsanto) doneerde ook geld aan politieke partijen, wat werd beschouwd als ‘actieve politieke beïnvloeding’. 
  3. Miskennen van de gevaren: Monsanto is verwikkeld in aanklachten van meer dan 20.000 personen, die stellen dat Roundup kanker veroorzaakte. Al in 1999 gaf een wetenschapper aan dat glyfosaat schadelijk kan zijn en raadde aan vervolgonderzoek te doen. Reactie van Monsanto? ‘We gaan simpelweg geen van de studies doen’.
  4. Monddood maken van critici: Uit interne documenten blijkt dat Monsanto een heuse inlichtingendienst oprichtte, om critici te bespioneren en ze in diskrediet te brengen. Hoe? Door onder meer ‘proactief’ tegenverhalen te verspreiden, de zoekresultaten van Google te manipuleren en derde partijen tegen hen op te zetten.

Teken hier de e-mail actie tegen Glyfosaat


Wordt u ook lid van de Parkinson Vereniging?
Wilt u doneren? U doet dat bij de fondsenwerver ParkinsonNL!

De Parkinson Vereniging is een actieve vereniging die zich inzet voor een zo goed mogelijke kwaliteit van leven voor de ruim 52.000 mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme. De rol van partners en kinderen (soms tevens mantelzorger) krijgt ruim aandacht.