PARKINSON IN HET NIEUWS

Havasi

13-04-2021

 • Het belang en de veiligheid van vaccinaties tegen het coronavirus voor mensen met parkinson’ Antwoord van Bas Bloem op YouTube
 • Parkinson op Maat Bas Bloem

  Wereld Parkinson Dag / Parkinson Alliantie / Parkinsonnauti Team

  OP ZONDAG 11 APRIL 2021 WAS HET Wereld Parkinson Dag

  Wist u dat het zondag 11 april 2021 Wereld Parkinson Dag was? Dit is een belangrijke dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor de ziekte van Parkinson en voor parkinsonismen. Voor de Parkinson Vereniging heeft deze dag een extra lading, omdat op deze dag tijdens de uitzending van ParkinsonTV (Uitzending start op 11 april 2021 om 16:00 uur) de Parkinson Alliantie Nederland wordt gelanceerd. Met deze samenwerking tussen de Parkinson Vereniging, ParkinsonNet en Stichting Parkinson Nederland worden de krachten gebundeld om zo te werken aan de realisatie van het ultieme doel: Parkinson de wereld uit!

  Kijk hier de uitzending terug, Samen sterk tegen parkinson – Wereld Parkinson Dag 2021  Zondag 11 april 2021 was ook Wereld Parkinson Dag Op weg naar behandeling / ParkinsonNauti

  Een motto dat een sterk verlangen naar verandering samenvat. We zullen luisteren: Prof. Antonio Pisani uit Italië, Prof. Bastian Bloem uit Nederland, Prof. Michael Okun uit de Verenigde Staten, Av. Paolo Fresco en vele andere gasten die ons zullen vertellen over de noodzaak om naar Parkinson te kijken vanuit een nieuw en ongekend standpunt:  de ziekte beleven als een uitdaging , als een persoonlijk en collectief pad om met  teamgeest  en met een actieve benadering. Ook Ruud Overes van Parkinson2Beat mocht een presentatie geven. Het doel is om de tools te zoeken naar de kwaliteit van leven van patiënten en hun zorgverleners steeds meer te verbeteren en hen zo goed mogelijk voor te bereiden op  nieuwe therapeutische perspectieven. 

  Kijk hieronder de uitzending terug,

  Wereld Parkinson Dag Op weg naar behandeling / ParkinsonNauti

  Werken aan het brein met een app / MUMC

  Zondag 11 april was het Wereld Parkinson Dag. Aanleiding om aandacht te besteden aan deze patiëntengroep. We vroegen enkele professionals van het Maastricht UMC+ naar hoe parkinsonpatiënten ondanks corona actief kunnen blijven, zowel fysiek als met het brein.

  Parkinsonpatiënten kunnen lijf en geest trainen, ook in tijden van corona

  Wereldwijd zijn er meer dan zes miljoen parkinsonpatiënten. Met de vergrijzing zal het aantal patiënten de komende jaren nog flink stijgen. Er wordt zelfs een verdubbeling van het aantal patiënten verwacht in de komende twintig jaar. En daarmee neemt ook de behoefte toe aan hulpmiddelen om de fysieke en cognitieve achteruitgang van deze patiënten op zijn minst te vertragen.

  Lees verder op MUMC


  Feit of Fictie: de toename van Parkinson gaat sneller dan de vergrijzing / NPO Radio 1

  Teus van Laar, hoogleraar neurologie van het UMCG, neuroloog Bob van Hilten van de Universiteit Leiden en neuroloog Bas Bloem van het Radboud UMC over de ziekte Parkinson.

  Luister en kijk hier terug op NPO Radio 1


  Ernst Daniël Smid merkt dat hij ‘een ander mens’ wordt door parkinson / NU.nl

  Ernst Daniël Smid ziet zichzelf veranderen door de ziekte van Parkinson, vertelt hij in de nieuwe aflevering van Rooijakkers Over De Vloer.

  “Als ik naar mezelf kijk op zo’n dag, denk ik: waar ben ik gebleven?”, zegt de 67-jarige zanger tegen Art Rooijakkers.

  “Ik ben zo’n ander mens aan het worden. Ik denk dat ik er nooit achter kan komen wie de echte is. Ben ik van huis uit zwaarmoedig, of is dat het beeld dat meekomt met de ziekte? Ik voel dat ik verander en ik ben er niet blij mee. Er zijn wel dingen die me rust geven en die niet meer moeten, maar ik ben een ander mens.”

  Lees verder op NU.nl


  ‘Doorbreek het stigma op psychische klachten bij parkinson’ / AD

  Het was afgelopen zondag Wereld Parkinson Dag. Een belangrijke dag om stil te staan bij de impact van de ziekte, inclusief de onzichtbare symptomen: ,,Juist die beperken de kwaliteit van leven”.

  In de zomer van 2013 kreeg Peter van den Berg (nu 47) last van trillende handen. Vreemd, hij was best druk met werk, maar echt gestrest was hij niet. Na enkele maanden volgde de diagnose: parkinson.

  Van den Berg omschrijft zijn klachten als een ijsberg. Zo’n 20 procent is zichtbaar boven water, de rest zit daaronder: gebrek aan energie, problemen met multitasken, stress. ,,Als ik goed in mijn vel en qua medicatie goed zit, denken mensen weleens: wat is er eigenlijk aan de hand? Maar ik ben wel arbeidsongeschikt verklaard.”

  Grote impact

  Veel mensen associëren de ziekte van parkinson met motorische klachten, zoals trillen en traag bewegen. Er is minder oog voor psychiatrische symptomen die veel voorkomen, zoals depressie, angst, psychotische klachten of ontremming. Of voor cognitieve problemen, zoals traagheid in het denken en moeite met aandacht en concentratie.

  Lees verder op AD


  Nederland gaat op zoek naar Parkinson-brandhaarden: ‘In Frankrijk hebben ze al eerder een directe relatie aangetoond met wijnteelt’ / De Gelderlander

  Er komt nog dit jaar in Nederland een ‘landkaartonderzoek’ om nauwkeurig in beeld te brengen waar relatief veel patiënten wonen met de ziekte van Parkinson. Onderzoekers hopen zo verbanden te ontdekken met omgevingsfactoren als landbouwbestrijdingsmiddelen en luchtvervuiling.

  Neuroloog en ziekte van Parkinson-autoriteit Bas Bloem.
  Neuroloog en ziekte van Parkinson-autoriteit Bas Bloem. © Paul Rapp

  Het vermoeden bestaat dat onder meer in regio’s met bloembollenteelt veel meer mensen de ziekte van Parkinson krijgen. Dat zou te verklaren zijn door de grotere blootstelling aan pesticiden. Hetzelfde geldt voor mensen met blootstelling aan trichloorethyleen, dat gebruikt wordt in onder meer stomerijen en voor metaalontvetting.

  Wijnteelt
  ,,In Frankrijk hebben ze met postcodes van Parkinson-patiënten al eerder een directe relatie aangetoond met de wijnteelt. Met een vergelijkbaar onderzoek moet voor Nederland duidelijker worden waar boeren en omwonenden zich beter moeten en kunnen beschermen. Ook willen we discussie over mogelijkheden voor een strenger toelatingsbeleid voor bestrijdingsmiddelen”, aldus Parkinson-deskundige Bas Bloem van het Radboudumc.

  Lees verder op De Gelderlander


  05-04-2021

  Lijst ‘Wisselen ongewenst’ overhandigd aan VWS

  Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft een lijst opgesteld van medicijnen waarbij wisselen, in het belang van de patiënt, niet wenselijk is. Het gaat hierbij om medicijnen waarbij een verkeerde inname leidt tot ernstige problemen.

  Ook parkinsonmedicatie op de lijst

  CBG.png

  Op deze lijst staat ook parkinsonmedicatie: via onze koepelorganisatie Patiëntenfederatie Nl en met hulp van onze Parkinson Adviesraad heeft de Parkinson Vereniging input geleverd voor deze lijst.

  Lees verder op Parkinson Vereniging


  Gebruikersonderzoek — Rollz International / Rollz International

  Rollz is op zoek naar vrijwilligers met de Ziekte van Parkinson die last hebben van freezing of gait, het bevriezen van de benen tijdens het lopen.
  Wat zit er voor u in?

  Voor u is dit een mooie gelegenheid om kennis te maken met de functies die de Rollz Motion Rhythm te bieden heeft en te ervaren of er bij u een verbetering van het looppatroon optreedt. Daarnaast zal er een vergoeding voor de reiskosten zijn en krijgt u een leuk boek als bedankje voor uw deelname.


  U wordt gevraagd om eenmalig naar de testlocatie te komen in Delft in de week van 19 of 26 april om een aantal testen uit te voeren met de Rollz Motion Rhythm en de FellowRoll Focus. Het onderzoek zal ongeveer 1,5 uur van uw tijd in beslag nemen.
  Bent u geïnteresseerd geraakt en lijkt het u leuk mee te doen aan dit onderzoek?

  https://www.rollz.nl/gebruikersonderzoek/


  30-03-2021

  Parkinson Alliantie Nederland officieel van start / Parkinson Vereniging

  Op 26 maart is de Parkinson Alliantie Nederland opgericht. In deze alliantie zijn alle toonaangevende organisaties vertegenwoordigd die zich bezighouden met, én gespecialiseerd zijn in alles wat te maken heeft met de ziekte van Parkinson en parkinsonismen.

  De oprichters van de alliantie

  Parkinson Alliantie Nederland kent vier oprichters, namelijk:

  • ParkinsonNet, een landelijk netwerk met ruim 3.400 zorgverleners gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met parkinson(ismen);
  • Parkinson Vereniging, de vereniging voor mensen met parkinson, parkinsonismen en hun naasten;
  • Nederlandse Vereniging voor Parkinson Onderzoek (in oprichting);
  • Stichting Parkinson Nederland.
  Oprichters PAN en ParkinsonNL.jpg
  De mensen achter de Parkinson Alliantie Nederland die 26 maart werd opgericht. Vlnr: Wilma van de Berg (Nederlandse Vereniging voor Parkinson Onderzoek i.o.), Marten Munneke (ParkinsonNet), Jan Lantink (Parkinson Vereniging), Bert Kuipers (ParkinsonNL), Dirkjan Masman (SPN) en Jan van Zijl (Voorzitter Parkinson Alliantie Nederland). Fotografie: Hermance van Dijk.

  Vanuit deze krachtenbundeling gaan deze partijen gezamenlijk een vuist te maken tegen de ziekten die een steeds groter wordende groep mensen treft. Tijdens het proces om te komen tot de Parkinson Alliantie Nederland werd ook de wens uitgesproken om een groter en actiever fonds in het leven te roepen om zo meer geld te verwerven voor onderzoek, voorlichting en innovatie. Dat nieuwe fonds draagt de naam ParkinsonNL.

  ParkinsonNL is de rechtsopvolger van de Stichting Parkinson Nederland en blijft met betrekking tot het verkrijgen van giften, nalatenschappen en donaties de aangewezen partij om onderzoekers, behandelaars en mensen met parkinson te helpen deze ziekte zo snel mogelijk de wereld uit te krijgen.


  De stand van zaken na één jaar PRIME-onderzoek / ParkinsonNext

  Project: PRIME: Onderzoek naar de kwaliteit van zorg voor mensen met parkinson

  Het gaat goed met het grootste vragenlijstonderzoek naar parkinson in Nederland. Het zogenoemde ‘baseline-jaar’ van het PRIME-onderzoek zit erop. Dit betekent dat er geen nieuwe deelnemers meer kunnen meedoen en dat de onderzoekers zich de komende jaren gaan richten op het herhalen van de vragenlijsten onder de bestaande deelnemers.

  Met het PRIME- onderzoek willen de onderzoekers van het Radboudumc beter begrijpen welke zorg- en behandelvormen goed werken voor mensen met parkinson. Met als doel de zorg voor iedereen met parkinson(isme) nog verder te verbeteren. We weten namelijk dat de zorg kan verschillen in organisatie, aanbod, en kwaliteit. Door te leren van deze verschillen willen de onderzoekers beter begrijpen welke aspecten in de zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson goed werken en welke juist minder effectief zijn.

  Ondanks de bijzondere omstandigheden van het afgelopen jaar, als gevolg van het Coronavirus, verliep de werving voor het onderzoek meer dan voortreffelijk. Zonder de hulp van ParkinsonNEXT was dit nooit mogelijk geweest. Op onderstaande infographic is te zien hoe het project zich heeft ontwikkeld sinds de start in februari 2018 en wat er nog gaat gebeuren tot 2024. Door op de infographic te klikken wordt hij groter.

  Lees verder op ParkinsonNext


  Lancering gesprekshulp voor de late fase bij atypisch parkinsonisme / Parkinson Vereniging

  De Parkinson Vereniging lanceerde op 14 maart de Gesprekshulp voor de late fase bij atypisch parkinsonisme. Aan de gesprekshulp is het afgelopen jaar hard gewerkt door gemandateerde werkgroepleden van het RadboudUMC, LUMC, VUmc, Meander Medisch Centrum, ParkinsonNet en Parkinson Vereniging.

  Tijdig over de toekomst praten

  voorkant gesprekshulp.png

  Onderzoek laat zien dat tijdig over de toekomst praten kan leiden tot betere kwaliteit van leven voor mensen met een ongeneeslijke ziekte en hun mantelzorger. Helaas blijkt ook dat tijdig over de toekomst praten vaak niet gemakkelijk tot stand komt. Zowel de mensen met een vorm van atypisch parkinsonisme en hun naasten, als hun zorgverleners voelen zich hierin onvoldoende ondersteund (Dickinson et al, 2013; van der Steen et al. 2016).

  De afgelopen jaren is in binnen- en buitenland veel onderzoek gedaan naar de (aller)laatste levensfase bij ongeneeslijke ziekte. Dit resulteerde in enkele handreikingen voor zorgverleners.

  Lees verder op Parkinson Vereniging


  23-03-2021 (Online) World congress: International Association of Parkinsonism and Related Disorders / Parkinson Vereniging

  Innovaties en vertalingen in parkinsonisme en aanverwante aandoeningen

  logo IAPRD.png

  Doe met ons mee voor een opwindend volledig virtueel programma dat omvat:

  • Multidisciplinaire wetenschappelijke programmering ter ondersteuning van het thema innovaties en vertalingen in parkinsonisme en bewegingsstoornissen
  • Wetenschappelijke inhoud die interessant is voor alle professionals die zich bezighouden met parkinsonisme en aanverwante aandoeningen, inclusief artsen, neurologen, neurochirurgen, neurowetenschappers, fysio-, ergotherapeuten en logopedisten, verpleegkundigen, bewegingswetenschappers en bio-ingenieurs
  • E-posters kunnen op aanvraag worden bekeken
  • Grand Parade of Movement Disorders videosessie waarin interessante presentaties van bewegingsstoornissen worden belicht
  • Mogelijkheden om uw werk te presenteren en om te communiceren met collega’s

  Zoals gebruikelijk zal het IAPRD-congres CME-credits aanvragen.

  We kijken ernaar uit u te ontmoeten in mei 2021.

  Voor het volledige programma en aanmelden, kijk op Parkinson Vereniging


  23-03-2021 Nieuwe directeur bij de Parkinson Vereniging / Parkinson Vereniging

  Per 1 mei 2021 start Nickie van der Wulp (1977) als nieuwe directeur van de Parkinson Vereniging. Zij volgt Carla Aalderink op.

  Nickie van der Wulp

  Nickie was sinds 2017 directeur van Rudolf Steiner Zorg. Bij deze zorginstelling heeft zij zich ingezet voor warme, persoonsgerichte zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, dementie of een somatische zorgvraag die 24 uur per dag zorg nodig hebben, waaronder ook mensen met parkinson. 

  Nickie: ‘Krachtig, kritisch en als boegbeeld voor de leden, wil ik me ervoor inzetten dat mensen met parkinson of een parkinsonisme zoveel mogelijk het leven kunnen leiden dat ze willen leiden. Ik kijk er naar uit om een bijdrage te kunnen leveren aan het mooie en belangrijke werk van de Parkinson Vereniging samen met een deskundig bureau, een betrokken bestuur, enthousiaste vrijwilligers en vooral met en voor onze leden.’

  ‘Namens het bestuur kan ik melden blij te zijn om met Nickie een nieuwe directeur te hebben kunnen benoemen waarvan we verwachten dat ook zij onze vereniging weer een nieuwe impuls voorwaarts gaat geven’, aldus Jan Lantink, voorzitter van het bestuur van de Parkinson Vereniging.


  23-03-2021 Intelligente hersenstimulatie, Martijn Beudel en Jonathan van Zijl, UMC Groningen / Parkinson Vereniging

  Diepe hersenstimulatie (deep brain stimulation; DBS) van een van de hersenkernen (de nucleus subthalamicus; STN) is een bewezen effectieve behandeling voor de gevorderde fase van de ziekte van Parkinson. Hoewel DBS tot vermindering van klachten zoals stijfheid, traagheid en trillen leidt is het per patiënt nog moeilijk te voorspellen in hoeverre dit bij hem of haar ook het geval zal zijn.

  Door: Martijn Beudel en Jonathan van Zijl

  UMCG.jpg

  Ook is het instellen van de DBS nog een tijdrovende klus waarbij systematisch de contactpunten van het DBS-systeem geactiveerd worden en gekeken wordt wat het klinische effect is van stimulatie op dat specifieke punt. Elke DBS-elektrode heeft namelijk aan het uiteinde meerdere contactpunten (kleine metalen plaatjes) verspreidt over de draad, waarmee gezocht kan worden naar de beste plek van stimuleren in de hersenkern. De beste instellingen van het DBS-systeem zijn van te voren niet bekend. Naast het gegeven dat deze procedure tijdrovend is, is deze ook subjectief en vaak belastend (vermoeiend) voor patiënten. Bovendien zijn er momenteel ontwikkelingen waarbij er elektroden met een veelvoud van de reeds beschikbare contacten beschikbaar komen, welke redelijkerwijs niet meer ‘handmatig’ ingesteld kunnen worden.

  Lees verder op Parkinson Vereniging


  23-03-2021 Stilstaan bij een verrijkt leven / Jong – en – Parkinson

  20 maart is de dag van ‘Internationale dag van geluk’

  Wat kunnen gezonde mensen leren van zieke mensen? Wat kunnen we van elkaar leren? Kunnen chronisch-progressieve zieken gelukkig zijn? Het zette mij aan het denken en daarom heb ik het initiatief genomen en met enkele (ervarings)een praktisch en algemeen opinie-artikel geschreven die vandaag morgen in enkele dagbladen wordt opgenomen.

  Zaterdag 20 maart was het namelijk de ‘Internationale dag van geluk’. Dat heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 28 juni 2012 bepaald toen zij met unanimiteit “VN resolutie 66/281[1] de Internationale Dag van het Geluk” aannam.

  Het artikel stond vrijdag 18 maart 2021 in het Nederlands Dagblad (link naar artikel).

  Het hierboven genoemde artikel is een samenvatting van ons uitgebreidere (nog niet gepubliceerde artikel Stilstaan bij een verrijkt leven“. U kunt het downloaden op Jong – en – Parkinson


  23-03-2021 Dominique heeft parkinson: ‘Was het mijn eigen schuld? Had ik geen melk moeten drinken?’ / AD

  Foto AD

  We komen om in de boeken met leefstijldiëten die beloven ons van allerhande kwalen af te helpen. Journalist Dominique Prins, die zelf parkinson heeft, ziet ook negatieve kanten aan al die goedbedoelde adviezen. ‘Heb ik die ziekte vanwege mijn leefstijl?’

  Op het moment dat ik mijn mond open om een hapje te nemen, word ik overvallen door een schuldgevoel. Een stroopwafel, dat is puur vet en suiker. Wat doe ik mijn lijf aan? Misschien vererger ik er mijn chronische aandoening – de ziekte van Parkinson – wel mee. Ik neem een hap, maar door die gedachte is de lol er wel een beetje af.

  Laat ik meteen duidelijk stellen: ik ben een groot voorstander van een gezond voedingspatroon. Al 25 jaar heeft de relatie tussen eten en gezondheid mijn warme interesse. Het is onomstotelijk waar dat een voedingspatroon met louter wit brood, chips en cola een minder fit gevoel geeft dan een dagmenu gevuld met volkorenproducten, groenten en fruit, thee en water. Om die reden sta ik regelmatig te zweten in de keuken om bananenbrood (zonder toegevoegde suikers) en wortelcake (idem) te bakken.

  Lees verder op AD


  23-03-2021 Parkinson mogelijk vast te stellen met een wattenstaafje / SKIPR

  De ziekte van Parkinson, die onder meer tot trillen, traagheid en stijfheid leidt, kan mogelijk veel eenvoudiger worden vastgesteld, namelijk met behulp van een wattenstaafje. Daarmee wordt dan een talgmonster van de huid genomen. Dat meldt de Vrije Universiteit Amsterdam, die meewerkte aan een onderzoek van de Universiteit van Manchester.

  De wetenschappers vonden tien chemische verbindingen die bij mensen met de ziekte van Parkinson vaker of juist minder vaak in talg voorkomen, de substantie die een beschermend laagje over de huid legt. “Uitsluitend op basis van deze stoffen konden de personen met Parkinson met een nauwkeurigheid van 85 procent worden onderscheiden”, zeggen ze na een onderzoek met proefpersonen. Dat waren 500 mensen met en zonder Parkinson, bij wie monsters werden afgenomen van de bovenrug.

  De nieuw gevonden indicatoren kunnen waarschijnlijk eveneens inzicht geven in de manier waarop de aandoening zich ontwikkelt.

  Lees verder op SKIPR voor Extreem kosteneffectief


  23-03-2021 10 vragen en antwoorden over overprikkeling / Hersenstichting

  Overprikkeling komt veel voor bij mensen met een hersenaandoening. Het kan leiden tot klachten als vermoeidheid, overgeven en hoofdpijn. Of het kan de klachten die je al hebt door een hersenaandoening erger maken. Dr. Tanja Nijboer beantwoordt de 10 meest gestelde vragen over overprikkeling die tijdens het webinar ‘Prikkels’ van het fitte brein werden gesteld. 

  Kijk voor de vragen met antwoorden op Hersenstichting


  23-03-2021 PARKINSON BOKSEN IN SCHOONHOVEN / Yoppers Groene Hart

  René Huwaë samen met Erwin Lacher van N’Joy Healthy Sports

  HOE PARKINSON-BOKSEN JE HELPT, EN JE WORDT ER NOG GELUKKIGER VAN OOK

  Een neuroloog raadde hem aan om te gaan dansen of bokstrainingen te volgen. Parkinson-patiënt René Huwaë (66) koos voor boksen. En dat helpt.

  René Huwaë uit Schoonhoven dacht even dat hij in de maling werd genomen, maar meldde zich na een tip van een kennis bij fitnesstrainer Erwin Lagcher. Hij heeft tot op heden geen spijt van die stap, want sinds enkele maanden is zijn motoriek verbeterd, heeft hij meer energie en pakt hij stoer de fiets voor ritten door de stad.

  Het is sowieso een wonder dat René Huwaë nog enig teken van leven geeft, want na zijn hartaanval op 17 juni 2014 werd hij vijftig minuten lang gereanimeerd door zijn zoon en drie hulpverleners, voordat hij met een gillende ambulance naar het ziekenhuis werd vervoerd. Na zeven weken in coma (‘Het was één groot, zwart gat’) opende hij z’n ogen en kon de fysieke schade worden vastgesteld: rechtszijdig verlamd, spraakgebrek en symptomen van parkinson, die eerst werden toegeschreven aan de comateuze weken.

  OEFENEN

  Pas tijdens de langdurige revalidatie in Utrecht bleken meer functies te zijn uitgevallen en begon in centrum De Hoogstraat het proces van geduldig oefenen met tafelgerei, potloden, spreken en bewegen. ,,Intussen kan ik rechts drie van de vijf vingers gebruiken. Daar ben ik blij om. Ik ben tekendocent en kunstenaar. Met enige moeite heb ik eerst wat op papier gekladderd. Nu ziet het er al beter uit. Ik heb thuis fraai uitzicht over de Lek, maar ik blijf niet hele dagen op de bank hangen.”

  Zeker niet nu Huwaë kennis heeft gemaakt met de bokssport. Zijn echtgenoot Ellen vond dat ‘vechten’ maar niets en vermoedde een verkreukelde partner te moeten ophalen van de sportschool. Dat bleek een misvatting. De debutant wordt niet geraakt door een tegenstander. Het is een individuele oefening met een bokszak. Huwaë: ,,Het gaat puur om de bokstechniek. Ik moet m’n armen buigen en strekken en met m’n heupen draaien als ik op die wiebelende zak timmer. Tijdens de eerste les ben ik twee keer omgevallen. Ik was na een uur versleten. Ik kwam thuis, viel op de bank en sprak drie woorden tegen Ellen: ‘Goed’, ‘leuk’, ‘doodmoe’.”

  Lees verder op Yoppers Groene Hart


  23-03-2021 Pantoprazol en omeprazol: dit is wat je erover moet weten / BNNVARA

  Wie veel last heeft van brandend maagzuur, is ongetwijfeld bekend met pantoprazol of omeprazol. Het zijn maagzuurremmers die voor minder maagzuur zorgen. Maar de medicijnen hebben ook negatieve bijwerkingen. We leggen het in dit artikel uit.Pantoprazol en omeprazol zijn zogeheten protonpompremmers en worden door artsen voorgeschreven als de patiënt last heeft van maagklachten en reflux. Denk bijvoorbeeld aan veel brandend maagzuur, een maagzweer of een ontstoken slokdarm. Daarnaast beschermen deze medicijnen de maag als je van andere medicijnen maagklachten krijgt.

  Bijwerkingen

  Er zijn in de afgelopen jaren steeds meer bijwerkingen bekend over omeprazol, terwijl dit medicijn op plek drie staat van meest gebruikte medicijnen in Nederland. We noemen hieronder enkele belangrijke bijwerkingen voor zowel pantoprazol als omeprazol.

  Lees verder op BNNVARA


  16-03-2021 College: krijgt straks iedereen de ziekte van Parkinson? / RadboutUMC

  De ziekte van Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte in de wereld. Waar komt dat door? En kunnen we die groei nog stoppen? In een nieuw college van de Universiteit van Nederland legt hoogleraar Neurologische bewegingsstoornissen en Parkinson-expert Bas Bloem uit hoe de ziekte van Parkinson ontstaat en welke rol bestrijdingsmiddelen hierin spelen. Ook legt hij uit welke behandelingen er zijn voor mensen met parkinson én hoe de ziekte wellicht in de toekomst zelfs voorkomen kan worden. 

  Universiteit van Nederland / Bas Bloem verteld

  16-03-2021 31 MEI 2021 | PARKINSONNET CONGRES | VERBONDEN DOOR PASSIE / ParkinsonNet

  Houd deze pagina, onze sociale media kanalen en de nieuwsbrief in de gaten voor updates over het ParkinsonNet congres 2021.

  Kijk voor meer informatie en welke sprekers er komen op ParkinsonNet


  16-03-2021 Nieuwe website ParkinsonTV: Welkom bij ParkinsonTV! / ParkinsonNet / ParkinsonTV

  ParkinsonTV heeft een mooie en duidelijke nieuw website.

  ParkinsonTV is hét online tv-programma voor en met mensen met parkinson. Live vanuit de studio praten presentatrice Marlies van Nimwegen of presentator Marten Munneke met een ervaringsdeskundige, expert zorgverlener en parkinsonneuroloog, over alle belangrijke onderwerpen waarmee mensen met parkinson te maken krijgen. Onze gasten delen hun kennis en ervaringen over het thema van die maand graag met u.

  Kijken dus!

  Kijk en lees verder op ParkinsonTV


  09-03-2021 Een leefbaarder leven voor mensen met Parkinson / Innovation Origins

  Deze week was een verhaal over een nieuw medicijn tegen Parkinson het best gelezen. Het zit in de testfase bij muizen. Hoe innoveert de behandeling van de ziekte eigenlijk?

  Afbeelding Innovation Origins

  “De echte innovatie zit natuurlijk in het voorkomen of verminderen van de ziekte”, zegt Ronald van Broekhoven, fysiotherapeut en oprichter van Parkinson Expertise Centrum West-Brabant. Er is steeds meer bekend, zoals het onderzoek van de Universiteit van Utrecht en bijvoorbeeld dat de darmen een belangrijke rol spelen. “Maar de meeste innovaties zijn gericht op het omgaan met de symptomen van de ziekte.”

  Dat kan met medicatie, maar ook door mensen bewust te laten bewegen. Voor mensen met Parkinson is het soms echt een probleem om te starten met een beweging zoals lopen. “Dat gaat niet meer automatisch”. “Als je mensen met Parkinson er heel bewust van maakt dat lukt het ze wel”, legt Van Broekhoven uit. “Bijvoorbeeld door een stok voor ze te leggen, dan stappen ze daar over heen. Dat noemen we een cue; een trucje om het brein voor de gek te houden.”

  Een eigen set

  In zijn praktijk behandelt hij, samen met zijn collega fysiotherapeuten vooral mensen met Parkinson. “Het is een complexe ziekte en geen enkele patiënt is hetzelfde. Elke patiënt heeft een eigen set van symptomen waar hij het meest last van heeft. De een gaat sneller achteruit en ontwikkelt een soort dementie terwijl dat bij anderen helemaal niet gebeurt.”

  Daarom werkt Van Broekhoeven samen met een parkinsonverpleegkundige, neuroloog, ergotherapeut, diëtiste, logopediste, psycholoog en revalidatiearts. Ook werkt hij mee aan onderzoek zoals de Smart Glass. Daarbij wordt er met Augmented Reality een denkbeeldige wandelstok op de grond geprojecteerd waar mensen over moeten stappen. “Mensen zagen alleen witte en zwarte blokken. Dat was gevaarlijk, het is bij een prototype gebleven.” 

  Lees verder op Innovation Origins


  09-03-2021 “Levenskwaliteit Parkinsonpatiënt hoger dankzij Deep Brain Stimulation” / ParkinsonFonds

  Neuroloog en assistant professor dr. Fiorella Contarino (LUMC en HagaZiekenhuis) voert al meer dan twintig jaar DBS-operaties uit. Dat maakt haar een ware DBS-expert. Zij vertelt over deze hoopgevende behandeling en belangrijk onderzoek naar DBS.

  Voor patiënten met Parkinson in een gevorderd stadium kan DBS geschikt zijn om de symptomen te verminderen en de levenskwaliteit te verhogen.

  “Meestal kiezen mensen voor deze operatie als medicijnen niet meer goed werken of hinderlijke bijwerkingen geven. DBS geeft ongeveer hetzelfde effect als medicatie, maar dan wel 24 uur per dag. Het kan de levenskwaliteit flink verbeteren.”

  Lees verder op ParkinsonFonds


  09-03-2021 Nieuwe stof ontdekt die Parkinson remt bij muizen / ParkinsonNext

  Farmaceutisch onderzoekers hebben een stofje ontdekt dat de ziekte van Parkinson bij muizen remt. Dit is een eerste stap in de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel.

  Overmatige werking van een enzym remmen

  Bij de ziekte van Parkinson hopen giftige stoffen zich op in de hersenen. Deze stoffen zorgen voor de afbraak van hersenzenuwen. Dit leidt tot symptomen van de ziekte van Parkinson. De giftige stoffen die deze veroorzaken ontstaan door overmatige omzetting van het aminozuur tryptofaan. Dit begint met het enzym TDO (tryptofaan-dioxygenase). Onderzoekers van het farmaceutische bedrijf NTRC in Oss hebben een TDO-remmer ontwikkeld die het ontstaan van de giftige bijproducten remt. Bij onderzoek van de Universiteit Utrecht op muizen bleek deze echt te werken.’

  Ook minder darmproblemen

  Vaak hebben mensen met parkinson al in een vroeg stadium last van darmproblemen. Meestal voordat ze last krijgen van stijfheid en ongecontroleerde lichaamsbewegingen. Bij muizen verminderde de ontdekte TDO-remmer ook darmproblemen.

  Lat voor nieuwe medicijnen is hoog

  De komende jaren zal NTRC de ontwikkelde TDO-remmer optimaliseren. Ze moeten de stof nog testen met een tweede diermodel. Als dat een positieve uitkomst heeft, volgt onderzoek bij de mens. Farmaceutisch onderzoeker Aletta Kraneveld van de Universiteit Utrecht schetst de urgentie om een nieuw geneesmiddel te vinden.: ‘Momenteel bestaat er een beperkt aantal medicijnen tegen Parkinson, alleen therapieën die zorgen voor verbetering van de spieractiviteit. Maar die middelen zorgen voor zoveel bijwerkingen dat je er niet eindeloos mee door kunt gaan.’

  Lees het volledige bericht op de website van de Universiteit Utrecht / ParkinsonNext


  09-03-2021 Kun jij parkinson herkennen? / Hersenstichting

  In Nederland leven ruim 50.000 mensen met de ziekte van Parkinson. Een ingewikkelde hersenziekte waarbij je hersenen spierbewegingen steeds minder goed aansturen. Parkinson is een ziekte die niet te genezen is.

   Veel mensen herkennen parkinson aan trillen, trage bewegingen, stijfheid of een soort maskergelaat in het gezicht. Bekende en zichtbare klachten. Maar parkinson geeft ook problemen die minder opvallen. Bijvoorbeeld trager denken. Hierdoor kun je minder goed plannen en heb je moeite met het opnemen van informatie.

  Wil je meer weten over de klachten bij parkinson? En wil je nuttige tips hoe ermee om te gaan?

  Lees meer over Parkinson op Hersenstichting


  09-03-2021 Vergeetachtig? Zo word je een kampioen in onthouden / RTL Nieuws

  We vergeten allemaal wel eens iets. Toch kun je voorkomen dat je geheugen je in de steek laat door het geheugen te trainen. Het Radboud UMC heeft een nieuwe techniek om het geheugen te verbeteren genaamd ‘Geheugenpaleis’.

  De techniek helpt niet alleen bij dingen beter onthouden maar helpt ook bij het verbeteren van het langetermijngeheugen. Het werkt door middel van associatie. “Het idee is dat als je bijvoorbeeld een boodschappenlijstje wilt onthouden, je de dingen die je moet onthouden gaat associëren met dingen die je ziet onderweg naar de supermarkt”, legt Martin Dresler, onderzoeker bij Donders Institute uit aan EditieNL.

  Lees verder op RTL Nieuws


  02-03-2021 Laurentius ziekenhuis gebruikt ‘Parkinson-horloge’ / 1Limburg

  Edit - horloge 1
  PKG (Parkinson’s Kinetigraph) ‘Parkinson-horloge’ foto 1Limburg

  Het Laurentius Ziekenhuis in Roermond gebruikt bij 48 patiënten een horloge dat kan helpen in de behandeling van de ziekte parkinson.

  Het horloge, beter bekend onder de naam PKG (Parkinson’s Kinetigraph), zorgt volgens neuroloog Ed Gonera voor een betere behandeling van de ziekte.

  “Doordat wij de patiënten thuis in hun dagelijkse bezigheden kunnen monitoren, krijgen wij een veel beter beeld wanneer de symptomen zich voordoen”, geeft Gonera aan. “Zo kunnen wij de behandeling en bijvoorbeeld de medicatie aanpassen zodat deze beter zijn werk doet”.

  Lees verder op 1Limburg


  02-03-2021 Wetenschappelijke doorbraak magnetische diepe hersenstimulatie / Maastricht UMC

  Hersenstimulatie door elektrisch geladen nanodeeltjes en magnetisch veld

  Het is wetenschappers van het Maastricht UMC+ en het Duitse Max Planck Instituut gelukt om via een magnetisch veld hersengebieden te stimuleren bij muizen die werden ingespoten met elektrisch geladen nanodeeltjes. Deze methode kan in de toekomst een alternatief worden voor de huidige vorm van diepe hersenstimulatie in de behandeling van bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson, Gilles de la Tourette en andere hersenaandoeningen. In het wetenschappelijk tijdschrift Science Advances publiceren de onderzoekers vandaag hun resultaten.

  Grafische weergave van zenuwcellen (iStock)
  Grafische weergave van zenuwcellen (iStock)

  Bij diepe hersenstimulatie (of deep brain stimulation) wordt via een operatie een neurostimulator ingebracht in het brein die via elektrische stroompjes de hersenactiviteit kan beïnvloeden. Die stimulator is via een kabeltje verbonden met een batterij in het lichaam en kan aan en uit worden geschakeld. Bij de ziekte van Parkinson kunnen op die manier bijvoorbeeld de kenmerkende trillingen worden onderdrukt. Maar bijvoorbeeld ook bij epilepsie of Gilles de la Tourette biedt diepe hersenstimulatie uitkomst. 

  Nanodeeltjes
  Hoewel de techniek van de ‘klassieke’ diepe hersenstimulatie door de jaren heen steeds verder is verfijnd, is er ook behoefte aan methoden die minder ingrijpend zijn. Een chirurgische ingreep is immers nooit zonder risico. Het inbrengen van de stimulator wordt door een neurochirurg gedaan en ook de vervanging van de batterij om de 3 tot 5 jaar vergt iedere keer weer een nieuwe operatie. Magnetische diepe hersenstimulatie is een alternatief waarvoor geen operatie nodig is en ook draadloos kan zonder batterij. Voor het nu gepubliceerde onderzoek werden speciale nanodeeltjes ontwikkeld, bestaande uit twee delen. Een magnetisch deel en een elektrisch geladen deel. Door het aanbrengen van een extern magnetisch veld worden de deeltjes geactiveerd en een minuscuul elektrisch veld opgewekt.

  Lees verder over Magnetische hersenstimulatie op Maastricht UMC


  23-02-2021 Medicijnonderzoek: nieuwe stof ontdekt die Parkinson kan remmen / Universiteit Utrecht

  Een stofje dat bij muizen de ziekte van Parkinson remt, brengt de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel tegen de ziekte dichterbij. Farmaceutisch onderzoekers van de Universiteit Utrecht testten het middel, dat is gemaakt door een farmaceutisch bedrijf. Hun gezamenlijke bevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift FEBS Journal.

  De ziekte van Parkinson is een zogeheten neurodegeneratieve ziekte. Giftige afvalstoffen hopen zich op in de hersenen en zorgen voor de afbraak van hersenzenuwen. Dat leidt tot tal van problemen. Patiënten met Parkinson krijgen last van stijfheid, gaan ongecontroleerde bewegingen maken en krijgen moeite met coördinatie. Ook depressie en cognitieve achteruitgang zijn gevolgen van Parkinson. Alleen al in Nederland lijden meer dan 50.000 mensen aan de ziekte.

  Lees verder op Universiteit Utrecht


  23-02-2021 Patiënt speelt gitaar tijdens zijn wakkere hersenoperatie / Erasmus MC

  Toen Jelle van Tilburg (34) een maand geleden te horen kreeg dat hij een kwaadaardige hersentumor heeft, ging hij direct op zoek naar ziekenhuizen waar ze de aandoening goed kunnen behandelen. Hij ontdekte dat er over hersentumoren bar weinig bekend is. “Hersentumoren zijn voor de meeste mensen een ver-van-mijn-bed-show. Daarom vind ik het belangrijk dat er meer bekendheid komt over de ziekte en over het onderzoek dat wordt gedaan. Een kwaadaardige hersentumor is op dit moment nog niet te genezen. Ze kunnen de tumor zo goed mogelijk verwijderen, maar hij komt op een dag terug”, klinkt het nuchter. De muzikant en instrumentenbouwer uit Bergen op Zoom besloot niet bij de pakken neer te zitten. Hij bedacht een plan. Een plan dat twee doelen moest dienen. Ten eerste wilde hij geld gaan inzamelen voor onderzoek naar hersentumoren: https://erasmusmcfoundation.nl/projec…

  Ten tweede wilde hij zo goed mogelijk uit de operatie komen. Om met het tweede doel te beginnen: hij koos bewust voor een wakkere hersenoperatie. Zo’n operatie wordt in het Erasmus MC met grote regelmaat gedaan. De patiënt wordt, op het moment dat de neurochirurg de hersentumor gaat verwijderen, uit zijn narcose bijgebracht. Bij een wakkere patiënt is immers veel beter te controleren of geen vitale hersenfuncties worden beschadigd. En nee: het weghalen van een tumor in de hersenen doet geen pijn.

  Lees verder bij de YouTube film van Jelle en Erasmus MC

  In de vroege morgen van zaterdag 20 februari is Jelle van Tilburg overleden. Hij overleed aan de gevolgen van een hersentumor en werd slechts 35 jaar oud.

  RIP mooi mens!


  23-02-2021 Website over functionele bewegingsstoornissen / Functionele bewegingsstoornissen

  Bas Bloem op Facebook: Veel lof voor de onderzoeksgroep uit het UMCG onder leiding van Prof. Marina de Koning die samen met de Schotse hoogleraar Jon Stone deze uitermate informatieve website hebben opgezet over de diagnostiek en begeleiding van mensen met een functionele bewegingsstoornis. Absolute aanrader!

  Functionele bewegingsstoornissen

  Deze website is op initiatief van het Expertisecentrum Movement Disorders UMC Groningen geschreven door een aantal experts op het gebied van functionele bewegingsstoornissen.

  Het doel is om patiënten en zorgverleners te informeren over deze groep zeer frequent voorkomende aandoeningen. U vindt geschreven informatie, video’s met patiënt-interviews en expert-interviews, getekende video’s en oefeningen. 

  Lees verder op Functionele bewegingsstoornissen


  23-02-2021 Rob de Nijs: “Het leven houdt niet op bij parkinson” / Hersenstichting

  Een interview met zanger Rob de Nijs en hoogleraar neurologie, Bas Bloem.

  Sinds enkele jaren heeft zanger Rob de Nijs de ziekte van Parkinson. Door daar open over te zijn, wil hij medepatiënten een hart onder de riem steken. Hij blijft optreden zolang hij het volhoudt en zijn publiek nog graag komt luisteren. Lees hier het interview met hem en zijn behandelaar, neuroloog Bas Bloem.

  Wanneer het precies begon, kan Rob de Nijs (77) moeilijk de vinger op leggen. `Ik viel regelmatig. Een keer maakte ik na een optreden zelfs een flinke smak op een betonnen vloer achter het podium. Ook merkte ik dat mijn handen vaker begonnen te trillen. In close-ups van opnamen zag ik achteraf pas hoe erg het was. Daarna vertelde ik tijdens een optreden dat ik waarschijnlijk een tremor had maar dat de liedjes even mooi blijven. Er viel even een stilte. Daarna kreeg ik applaus. Op dat moment wist ik nog niet dat ik de ziekte van Parkinson had.’

  “Tot wel 20 procent is jonger dan vijftig jaar, en de piek ligt tussen de vijftig en zeventig. Het zijn dus vaak mensen die nog middenin het leven staan. Bij iedereen openbaart de ziekte zich weer anders.”

  Bas Bloem, hoogleraar neurologie

  Zo’n twee jaar geleden kreeg De Nijs (77) de diagnose te horen. Zijn behandelaar is momenteel Bas Bloem, hoogleraar neurologie aan het Radboudumc in Nijmegen en internationaal een autoriteit op het gebied van de ziekte van Parkinson. Hij vertelt dat deze hersenaandoening zeker niet alleen bij oudere mensen voorkomt. `Tot wel 20 procent is jonger dan vijftig jaar, en de piek ligt tussen de vijftig en zeventig. Het zijn dus vaak mensen die nog middenin het leven staan. Bij iedereen openbaart de ziekte zich weer anders. Zo heeft de ene patiënt vooral last van trillen en een verstoord evenwicht, maar een volgende patiënt heeft weer andere motorische problemen zoals stijfheid en traagheid. Verder kan de ziekte gepaard gaan met slecht slapen, luie darmen, plasproblemen, minder ruiken, moeite met denken en depressiviteit.’

  Lees verder op Hersenstichting


  23-02-2021 Aandacht voor parkinson in RTL Boulevard / Hersenstichting / RTL Boulevard

  In het weekend van 5, 6 en 7 maart, vragen wij, samen met RTL Boulevard, aandacht voor parkinson. Onder andere Ernst Daniel Smid en Martin Buitenhuis laten zien wat voor impact de ziekte van Parkinson op je leven kan hebben. Ernst Daniel Smid (67) lijdt zelf aan de ziekte. De vader van Martin overleed aan de gevolgen van parkinson op 80-jarige leeftijd.

  Aan de RTL Boulevard-desk wordt informatie gegeven over de aandoening, zodat er ook meer erkenning komt voor de mensen met parkinson. En we lichten nieuw onderzoek uit dat we mogelijk willen maken!

  Kijk dus 5, 6 en 7 maart naar RTL Boulevard, 18,35 uur op RTL 4.

  Kijk voor meer informatie over ‘Leven met Parkinson’ op Hersenstichting


  16-02-2021 COPIED studie / COPIED

  De COPIED studie, is een onderzoek naar obstakels in het denken bij de ziekte van Parkinson en de omwegen die mensen zelf hebben gevonden om daar mee om te gaan. Het onderzoek kreeg subsidie van de Parkinson Vereniging en loopt van 1 oktober 2020 tot 1 april 2022. Op de website van COPIED vindt u informatie over de achtergrond en houden we u op de hoogte van de voortgang van het project. 

  Lees verder op de website van COPIED  16-02-2021 Trillen straks beter de baas bij ‘Parkinson’ / Meer over Medisch

  Bij vier op 10 patiënten hebben medicijnen geen effect op tremor

  NIJMEGEN – De oorzaak van ‘trillen’ bij veel patiënten met de ziekte van Parkinson vindt zijn oorsprong in de kleine hersenen. Maar de mate waarin zij er hinder van hebben verschilt per persoon, en vier op de tien patiënten ervaart geen enkel effect van de beschikbare medicatie tegen dat trillen of ‘tremor’, zoals het ook wordt genoemd.

  Deze bevindingen vallen op in onderzoek van neuroloog in opleiding, Michiel Dirkx van het Radboudumc in Nijmegen. Eind januari promoveerde hij op zijn proefschrift met als titel ‘Neural mechanisms of Parkinson’s tremor’.

  Beperkend

  Er zijn in Nederland ongeveer 50.000 mensen met de ziekte van Parkinson. Trillen of tremor is één van de meest kenmerkende verschijnselen van deze ziekte. Bovendien komt het vaak voor: drie op de vier patiënten hebben er last van. Het trillen is beperkend voor dagelijkse bezigheden, zoals het lezen van de krant of het vasthouden van een kop koffie.

  Ook onderzocht Michiel Dirkx waarom tremor erger wordt tijdens stress. Drie artikelen uit het proefschrift werden gepubliceerd in het gezaghebbende tijdschrift Brain.

  Lees verder op Meer over Medisch


  =

  09-02-2021 TRACK-PD: Meer informatie met een hersenscan / ParkinsonNext

  Wat houdt het project in?

  De ziekte van Parkinson komt helaas veel voor. Toch is er op dit moment nog geen test beschikbaar die de diagnose parkinson met zekerheid kan stellen. Ook weten we nog niet waarom er zoveel verschillen zijn tussen mensen met de ziekte van Parkinson en de klachten die ze hebben. In dit project wordt met behulp van speciale hersenscans geprobeerd om dit soort vragen te beantwoorden.

  ParkinsonNext

  Lees verder of meld u aan op ParkinsonNext


  09-02-2021 Deze elektricien uit Vaassen krijgt speciale elektroden diep in zijn hersenen: ‘Hoop 10 jaar terug in de tijd te kunnen’ / De Stentor

  Bart Kramer uit Vaassen wacht op zijn bijzondere hersenoperatie.
  Bart Kramer uit Vaassen wacht op zijn bijzondere hersenoperatie. © Rob Voss

  Bart Kramer (56) uit Vaassen heeft de ziekte van Parkinson. De elektricien wacht op een hersenoperatie: deep brain stimulation (DBS). Een spannende ingreep. „Ik hoop zeven tot tien jaar terug te kunnen in de tijd.’’

  Toen bokslegende Muhammad Ali de controle over zijn lichaam begon kwijt te raken, zei hij: ‘Ik heb parkinson, maar parkinson heeft mij niet.’ Zo denkt Bart Kramer (56) uit Vaassen er ook over. „Sommige mensen zijn de hele dag druk met ziek zijn’’, zegt hij. „Dat wil ik niet.’’ 

  Hij kijkt ernaar zoals hij als elektricien naar een haperend apparaat kijkt en vergelijkt zich met een computer die alles nog kan, maar steeds in de zandloperstand schiet. „Er is een storing. Wat valt er te repareren?’’

  Lees het hele verhaal van Bart Kramer op De Stentor


  09-02-2021 Erik van Heesbeen promoveert ‘thuis’ in Waalwijk op Parkinson-onderzoek / BD

  WAALWIJK – In coronatijd gaat alles anders, dus ook promoveren. Waalwijker Erik van Heesbeen promoveert woensdag niet in de grote zaal van de Universiteit van Amsterdam, maar in het, nu gesloten, Museum Buitenlust in Waalwijk.

  Van Heesbeen, die als tiener op het Dr. Mollercollege zat, heeft aan de Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan naar de ziekte Parkinson.

  Lees verder op BD


  02-02-2021 Neuroloog bang voor ‘Parkinson-pandemie’ door werken met bestrijdingsmiddelen: ‘Politiek moet nu ingrijpen’ / NPO Een Vandaag

  Volgens neuroloog Bas Bloem is het bewijs duidelijk: er is een relatie tussen het gebruik van bestrijdingsmiddelen en hersenziekte Parkinson. Toch ziet hij maar weinig urgentie om het probleem aan te pakken, met grote gevolgen: “We zijn veel te passief.”

  Al langer zijn er aanwijzingen dat het ontstaan van Parkinson en het gebruik van chemische (bestrijdings)middelen een relatie met elkaar hebben. Onderzoeksprogramma Zembla zette het onderwerp in 2019 op de kaart en vele publicaties volgden daarna. Toch is in Nederland het verband nog niet erkend, terwijl Parkinson in Frankrijk wel een erkende beroepsziekte onder boeren is.

  Lees verder op Een Vandaag en kijk hier de uitzending terug op NPO Een Vandaag


  02-02-2021 Waarom trilt een parkinsonpatiënt? / RadboudUMC

  27 januari 2021

  Veel patiënten met de ziekte van Parkinson hebben last van tremor, ofwel trillen. In onderzoek van Michiel Dirkx van het Radboudumc is aangetoond dat een oorzaak van het trillen te vinden is in de kleine hersenen, maar dat het per persoon verschilt of en in welke mate ze er last van hebben. Ook onderzocht Michiel Dirckx welke delen van de hersenen het trillen verergeren bij stress.

  Lees verder op RadboudUMC


  02-02-2021 Parkinson2beat is de initiatiefnemer van de Parkinsoniada / Parkinson2beat


  ‘Voor dit mooie initiatief heeft Parkinson2beat de tweede prijs gewonnen in de ‘Eindhoven Sport Awards’. 


  De Olympische Spelen zijn voor veel mensen het ultieme sportevenement. Dit geldt ook voor mensen met Parkinson. Zij passen echter niet binnen de huidige wedstrijden als Paralympics (geen armen en/of benen en/of blind) en Specialympics (Syndroom van Down). Parkinson2Beat organiseert daarom haar eigen ‘olympische spelen’ genaamd Parkinsoniada samen met andere mensen met parkinson uit andere landen.

  Lees meer over Parkinsoniada op Parkinson2beat


  Wordt u ook lid van de Parkinson Vereniging? Doneren mag ook!

  De Parkinson Vereniging is een actieve vereniging die zich inzet voor een zo goed mogelijke kwaliteit van leven voor de ruim 52.000 mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme. De rol van partners en kinderen (soms tevens mantelzorger) krijgt ruim aandacht.