Disclaimer behorende bij de vragen Parkinson op Maat vraagbaak – Parkinson en Verkeer

Omdat alle regelgeving onderhevig is aan vernieuwing of verandering in de loop der tijd, kan het zijn dat de antwoorden niet altijd even overeenkomstig zijn met wat het CBR of de wetgever op dit moment aangeeft. Daarnaast kan ik door de Parkinson niet volledig of duidelijk zijn geweest.

Het kenbaar maken van de diagnose van een ziekte staat niet in de Wegenverkeerswet omschreven, wel in de Regeling eisen geschiktheid 2000, hierin wordt gesteld onder Hoofdstuk 7, Neurologische aandoeningen:

7.4.3. Overige progressieve neurologische ziektebeelden

Het betreft hier ziektebeelden zoals de ziekte van Parkinson, corticobasale degeneratie, de ziekte van Huntington.

a. groep 1: Bij een vermoeden van een met de geschiktheid tot het besturen van motorrijtuigen interfererende lichamelijke of geestelijke functiestoornis, is voor de beoordeling van de geschiktheid een rijtest vereist met een deskundige op het gebied van de praktische geschiktheid van het CBR. Het CBR heeft voor de rijtest een uitvoerig protocol. De maximale geschiktheidstermijn is vijf jaar.

b. groep 2: Deze personen zijn niet geschikt voor rijbewijzen van groep 2. Slechts bij afwezigheid van met de geschiktheid tot het besturen van motorrijtuigen interfererende lichamelijke en geestelijke functiestoornissen, kunnen zij geschikt worden verklaard voor een termijn van maximaal drie jaar.


“Elke rijbewijsbezitter heeft de morele (geen wettelijke) plicht om een wijziging in de gezondheid die invloed kan hebben op de verkeersdeelname/het rijgedrag in een motorrijtuig waarvoor het rijbewijs geldig is, te melden bij het CBR. Dit geldt alleen niet voor het rijbewijs AM (bromfietsrijbewijs)”. 

(Met de morele plicht wordt bedoeld het indienen van een GV als er een diagnose wordt gesteld die mogelijk van invloed kan zijn op het rijden. Als iemand op de GV aangeeft bekend te zijn met Parkinson wordt de procedure opgestart. In de procedure, wanneer de neuroloog positief adviseert, vindt ook een rijtest plaats.
De DPR doet dan onderzoek in de domeinen denken en doen en geeft de arts van het CBR ook advies voor groep 2 rijbewijzen (C en D). Bij vernieuwing van het rijbewijs wordt opnieuw een rijtest afgenomen. Maar er zijn ook situaties waarin dit misschien niet hoeft omdat de symptomen daar nog geen aanleiding voor geven. Dit zal vaak nog in het begin stadium zijn of als er kort ervoor ook al een rijtest plaats heeft gevonden. De ruimte zit in de eerste zin ‘bij een vermoeden van’)

*”Parkinson is een aandoening waarvoor het doen van een rijtest altijd geldt.
Ook in een vroeg stadium is het goed om het CBR te informeren. Het CBR kijkt dan mee met de ontwikkelingen en adviseert u dan of, en hoe u nog veilig aan het verkeer kan deelnemen”.

Bron CBR mei 2023

Het informeren van uw verzekering is geen garantie dat u de weg op kunt. De verzekering stelt dat u een geldig rijbewijs moet hebben. Het CBR bepaalt onder welke voorwaarden het rijbewijs geldig is. Dit kan uw verzekering niet bepalen. Buiten het feit dat het CBR de geschiktheid bepaalt, blijft u als bestuurder altijd verantwoordelijk om veilig aan het verkeer deel te nemen.

Meer informatie op verzekeringen en verplicht melden van een ziekte vindt u op: http://www.autoverzekeringberekenen.org/  Zoek vervolgens op gezondheidsvragen.
Bron CBR / Parkinson(isme) en verkeersdeelnemer mei 2023

In principe geldt dat het CBR binnen 4 weken reageert na het invullen van de Gezondheidsverklaring of het ontvangen van het rapport van een arts. De kosten van de rijtest zijn inbegrepen in de kosten van de gezondheidsverklaring.

Voor een rijtest moet u met een wachttijd rekening houden, maar dit verschilt per locatie. U kunt misschien eerder terecht op een locatie iets verder weg. Als u een uitnodiging voor een rijtest krijgt, kunt u zelf op mijnCBR een rijtest inplannen wanneer en waar het u het beste uitkomt. Na de rijtest krijgt u weer binnen 4 weken bericht van het CBR.

De tijd die u zelf nodig heeft om een afspraak bij een specialist te maken komt bij de doorlooptijd van uw beoordeling, daar heeft het CBR geen invloed op. Voor rijbewijsbezitters ouder dan 75 gelden momenteel iets langere wachttijden maar daarvoor is een aparte regeling getroffen dat (onder bepaalde voorwaarden) er met een verlopen rijbewijs gereden mag worden. Daarover wordt u bij de ontvangstbevestiging over geïnformeerd. Een van de eisen is dat uw huidige rijbewijs 5 jaar of langer geldig was.

Bron CBR mei 2023

Tijdens de duur van uw aanvraag verklaart het CBR het rijbewijs niet ongeldig. 

Dit kan wel bij de volgende situatie:
Pas wanneer de procedure is afgerond en er een negatief besluit volgt en u dus een besluit ongeschikt hebt gekregen.
Dat kan bijvoorbeeld wanneer u nog niet voldoende ingesteld bent met uw medicatie tijdens de aanvraag. Als u nog een geldig rijbewijs heeft wordt het besluit ongeschikt genomen en wordt uw geldige rijbewijs ongeldig verklaard. Het CBR vraagt u dan om uw rijbewijs op te sturen zodat u niet meer kunt rijden. Nadat u uw rijbewijs heeft opgestuurd kunt u hiertegen in beroep gaan omdat het kan zijn dat u ook meer informatie kunt geven over uw medische situatie op dat moment. Op basis daarvan kan de arts uw dossier heropenen in plaats van dat u gevraagd wordt om een nieuwe gezondheidsverklaring in te vullen. De nieuwe informatie kan aanleiding geven om u wel of niet een rijtest te laten doen waarna het CBR een besluit geschikt of ongeschikt zou kunnen nemen.

Alleen dan wordt het rijbewijs door het CBR ongeldig verklaard. U bent gedurende de loop van het onderzoek dus zelf verantwoordelijk of u wel of niet in uw auto aan het verkeer deelneemt. U mag wel zelf naar de rijtest rijden als u het rijbewijs nog in bezit heeft. Het is wel prettig als u iemand meeneemt.

Bron CBR mei 2023

Het advies over de brommobiel met het AM rijbewijs klopt. Alleen ligt daar de verantwoordelijkheid om veilig deel te nemen aan het verkeer volledig bij de bestuurder. Als het uit medische redenen niet meer mogelijk is om een auto te besturen moet men zich wel afvragen of een brommobiel met max 45km/uur wel een veilig alternatief is. Overleg dit eventueel met uw arts.

Bron CBR mei 2023

In zijn algemeenheid geldt voor het rijden met medicatie natuurlijk de eigen verantwoordelijkheid. Stap niet achter het stuur als u twijfelt of u niet goed voelt. Voor iedereen die een rijbewijs heeft geldt dat immers.
In het besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer   (https://wetten.overheid.nl/BWBR0038936/2018-03-15 ) staat in artikel 3 om welke stoffen het gaat. Die stoffen worden gemeten bij onderzoek naar drugs, andere stoffen niet.
Verder geldt over medicatie en het verkeer dat je met medicatie die de rijvaardigheid beïnvloeden voorzichtig moet zijn. Vooral in het begin is het belangrijk om met medicatie die de rijvaardigheid kan beïnvloeden (gele sticker van de apotheek) even niet te rijden. Deze begin periode is bedoeld om gewend te raken aan de medicatie en dat de arts de bijwerkingen kan beoordelen. Op deze website staat meer informatie over rijden met medicijnen https://www.rijveiligmetmedicijnen.nl/

Er bestaat een wettelijke regeling, namelijk de Regeling Eisen geschiktheid 2000 waarin alle aandoeningen staan waarop iemand wordt beoordeeld wanneer een aanvraag ingediend wordt voor een verklaring van geschiktheid. Deze Regeling functioneert tevens als leidraad voor de medisch adviseurs van het CBR voor de beoordeling van de rijgeschiktheid. Om niet iedereen in deze regeling te laten zoeken is er een vragenlijst samengesteld die alle facetten afdekt. Dit is de Gezondheidsverklaring van het CBR. De vragen die daarop staan vindt u hier

Bron CBR mei 2023


De inhoud van deze website, evenals de inhoud van alle andere uitingen van Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer op het internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden en/of voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Het kan voorkomen dat benoemde verkeersregels in uitleg en/of in video’s achterhaalt zijn en er nieuwe toepassingen en/of sub regels bij zijn toegevoegd. Parkinson(isme) en verkeersdeelnemer probeert zoveel mogelijk up to date informatie te verstrekken, doch kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Aldus opgesteld op 24 mei 2023

Hans van Geluk

© Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer 2023

%d bloggers liken dit: