de Vierde (Industriële) Revolutie

Vrijwel alle grote voorspellers van de wereld zijn het erover eens dat de Vierde (Industriële) Revolutie op dit moment plaats vindt. Om te begrijpen wat de Vierde (industriële) revolutie is, moeten we eerst even kijken naar de eerste drie industriële revoluties.

‘Er gaan verhalen rond die stellen dat Leonardo da Vinci in zijn tijd nog een vrijwel volledig overzicht had van alle beschikbare wetenschappelijke kennis, hij had vrijwel de totale wetenschap in zijn hoofd opgeslagen. Dat is in de wereld van nu natuurlijk ondenkbaar, zelfs geniale Nobelprijswinnaars weten veel meer niet dan wél.’


Model van een Spinning Jenny, het eerste machinaal aangedreven spinnewiel, uitgevonden door James Hargreaves. (museum voor Vroege Industrialisatie, Wuppertal, Duitsland)

Over de begin- en einddata wordt (zoals gebruikelijk) hier en daar gesteggeld, maar we kunnen stellen dat de ‘eerste industriële revolutie‘ in 1785 begon. In dat jaar werd in Manchester het eerste mechanische weefgetouw in gebruik genomen. Vanaf dat moment begonnen bedrijven te produceren met behulp van waterkracht en stoommachines.In deze uitzending praten we over wat de leefomgeving van iemand te maken kan hebben met het ontwikkelen van parkinson.
Met gasten: Jan Koppenol, ervaringsdeskundige – Susan Peters, epidemioloog, Universiteit Utrecht – Sirwan Darweesh, parkinsonneuroloog in opleiding Marlies van Nimwegen, presentatrice


Samen kunnen we een einde maken aan Parkinson!

Bekijk de bronnen hieronder om ons te helpen P revent, A dvocate, C are for, en T reat Parkinson.
Toon uw toewijding om deze ziekte te beëindigen door hier uw naam toe te voegen. Tekent u ook het PACT? Klik op de link hieronder,


In 1870 werd in Cincinnati het eerste elektrisch aangedreven slachthuis geopend; dit was het begin van de tweede industriële revolutie. Slagers bleven stil staan terwijl de geslachte koeien aan ze
voorbijkwamen. Henry Ford zag het en wist meteen hoe hij auto’s moest gaan bouwen, namelijk met lopendebandwerk en massaproductie. Betaalbare consumptiegoederen begonnen in grote
hoeveelheden van de band te lopen en het gemiddelde besteedbare inkomen van de bevolking bleef jaarlijks met enkele procenten stijgen.

I Ford assemblagelijn in 1913
De Industriële Revolutie kan een gevolg zijn van de ziekte van Parkinson
Robotsystemen nemen de werkprocessen van de mens over. (Bron Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer)

De derde industriële revolutie werd veroorzaakt door de intrede van elektronica en informatietechnologie. Vanaf 1969 automatiseerden computers de werkprocessen ingrijpend. De nadruk van de economie verschoof van productie naar dienstverlening, het internet ontstond en de gemiddelde inkomens bleven nog steeds stijgen. Door deze automatisering werden machines en robotsystemen steeds geavanceerder. Steeds meer worden er op tal van industriële gebieden robotsystemen toegepast.


‘De digitale revolutie, als onderdeel van de Vierde (Industriële) Revolutie, begint nu pas echt op stoom te komen. Sociale netwerken omspannen momenteel de wereld en gaan nooit meer weg.’

Citaat uit ‘Generatie Z En de Vierde (Industriële) Revolutie

Internet of things, smart robotsystemen om prothese te bewerken vanaf een tablet aangestuurd door de operator (Bron: Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer)

En dan nu de Vierde (Industriële) Revolutie. Of hij op het punt staat te beginnen of al is begonnen, is nog een punt van discussie, maar het is zonneklaar dat we er de komende decennia middenin komen te zitten. Eigenlijk is er geen sprake van een ‘industriële revolutie’, maar simpelweg van een ‘allesomvattende revolutie’, want alles lijkt op de schop te gaan. Door de samenvloeiing van een groot aantal digitale ontwikkelingen, zoals kunstmatige intelligentie, mobiele supercomputers in de vorm van smartphones, slimme robots, big data, het ‘internet of things’ en 3D printen, zullen alle aspecten van ons leven op hun kop worden gezet. Alles zal veranderen. Volgens sommige economen zou zelfs binnen tien tot twintig jaar zo’n 47% van alle banen overbodig kunnen worden. Anderen verwachten juist een explosie in welvaart, want, zoals dat hoort tijdens een revolutie, niemand weet waar het zal eindigen.


Samen kunnen we een einde maken aan Parkinson!

Bekijk de bronnen hieronder om ons te helpen P revent, A dvocate, C are for, en T reat Parkinson.
Toon uw toewijding om deze ziekte te beëindigen door hier uw naam toe te voegen. Tekent u ook het PACT? Klik op de link hieronder,

‘Generatie Z En de Vierde (Industriële) Revolutie’


Meer lezen? ‘Generatie Z En de Vierde (Industriële) Revolutie’


(Citaten uit: ‘Generatie Z en de Vierde (Industriële) Revolutie’)

(Bron: ‘Generatie Z en de Vierde (Industriële) Revolutie’; auteurs: Jos Ahlers en René Boender; uitgever: Bertram + de Leeuw; Wikipedia; Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer)

Foto Lili Braun
%d bloggers liken dit: