CBR IN HET NIEUWS

Medische Keuringen in corona crisis

13-04-2021

Sluiting websites zondag 18 april wegens onderhoud / CBR

Wegens systeemonderhoud zijn TOP internet en Mijn CBR op zondag 18 april gesloten, onze website is wel bereikbaar.

De verwachting is dat dit waarschijnlijk tot in de loop van de middag duurt. We streven er uiteraard naar om onze systemen zo kort mogelijk dicht te houden en u weer snel van dienst te kunnen zijn.

Onze excuses voor eventuele overlast.


05-04-2021

Machtigen van opleider voor bromfietsexamen / CBR

Vanaf 1 juni 2021 moet je jouw opleider toestemming hebben gegeven om een praktijkexamen bromfiets of brommobiel voor jou te reserveren. Dat doe je via een machtiging op mijn.cbr.nl met je persoonlijke DigiD en het CBR-nummer van de opleider. Je kunt deze machtiging al vanaf 2 april indienen.

Voor het praktijkexamen auto, motor en auto met aanhangwagen moet je jouw opleider al machtigen om een reservering te maken. Daarmee geef je toestemming aan je opleider om je gegevens te gebruiken. Ook draagt het machtigen bij aan een eerlijke verdeling van de examenplekken. Opleiders kunnen zo alleen de examens inkopen die ze echt nodig hebben.

Theorie-examen

Een theorie-examen kun je zelf reserveren via Mijn CBR. Ook kun je het laten reserveren door een opleider. In dat geval moet je de opleider sinds 1 maart 2021 machtigen voor de categorieën auto, motor en bromfiets. Hiermee voorkomen we eventueel misbruik van je gegevens. Ook maakt het duidelijk dat je reserveert via een opleider, aan wie je mogelijk extra kosten moet betalen.

Bij de theorie-examens en bij de praktijkexamens heb je voor elke categorie een aparte machtiging nodig. Het kan namelijk om verschillende opleiders gaan. Elke machtiging is 1 jaar geldig. De machtiging vervalt als je slaagt voor het examen of wanneer je de machtiging intrekt.


30-03-2021

CBR vergroot capaciteit / CBR Info

Zónder extra maatregelen kan het nog wel vijf jaar duren vóór de reserveringstermijnen voor de B-praktijkexamens weer binnen de afgesproken vijf tot zeven weken zijn. Daarom neemt het CBR alle mogelijke maatregelen om de examencapaciteit uit te breiden. En hebben we -in afstemming met onder andere de brancheorganisaties- de mogelijkheden in kaart gebracht om de instroom te beperken.

Lees verder en voor meer nieuws op CBR Info

Eerder afrijden bij minder herexamens / CBR

Door de lockdowns zijn er ruim 600.000 examens in te halen. Vandaag delen wij een Plan van aanpak om de reserveringstermijnen te verkorten.

De gevolgen van corona op de maatschappij zijn enorm. Door de lockdowns zijn er ruim 600.000 theorie- en praktijkexamens in te halen, bovenop de 1,5 miljoen examens dat jaarlijks wordt afgenomen. Omdat de uitgestelde examens als eerste worden ingehaald kan de reserveringstermijn voor andere kandidaten oplopen tot wel 20 weken. Het knelt vooral bij de praktijkexamens voor de auto, motor en bromfiets. Daar is het inhalen van grote aantallen examens lastiger dan bij theorie-examens vanwege het 1-op-1 karakter van praktijktoetsen.


Nog geen toestemming voor theorie-examens auto, motor, bromfiets en recreatievaart / CBR

n ieder geval tot en met 20 april mag het CBR nog geen theorie-examens voor de auto, motor, bromfiets en recreatievaart afnemen.

In lijn met het besluit van het kabinet gaan de theorie-examens voor de auto, motor, bromfiets en recreatievaart in ieder geval tot en met dinsdag 20 april helaas niet door bij het CBR. Dit vinden we erg vervelend voor alle kandidaten die wachten op hun theorie-examen. Begin maart mochten we wel starten met de praktijkexamens, gevolgd door theorie-examens voor het beroepsvervoer, de theoretische nascholing voor code 95 en de cursussen ‘Alcohol’ en ‘Verantwoord rijgedrag’. Wij zijn er klaar voor om, zodra het mag, alle theorie-examens weer af te nemen.

Voor het inhalen van de theorie-examens auto, motor, bromfiets en recreatievaart hebben we tot en met juli plekken vrijgehouden. Hiervoor kan na de dag van uitstel een reservering worden gemaakt zonder dubbele kosten. Alle kandidaten van wie een examen niet door kan gaan, krijgen deze week bericht van het CBR. Plekken voor nieuwe theorie-examens kunnen voorlopig worden gereserveerd voor de periode vanaf 1 augustus.


16-03-2021 Waarschuwing: pas op voor misleidende websites / CBR

Waarschuwing: pas op voor misleidende websites
Afbeelding CBR

De afgelopen dagen ontvingen wij meerdere klachten over een misleidende website.

Klanten dachten een Gezondheidsverklaring te kopen, maar in werkelijkheid werd er alleen betaald om doorgelinkt te worden naar onze website. Hierdoor verdubbelde het bedrag. Wij hebben de eigenaar van de website gesommeerd en de website is nu offline.

Dien veilig uw Gezondheidsverklaring in

Een online Gezondheidsverklaring dient u in op Mijn CBR.
Volg voor het online invullen van een Gezondheidsverklaring de volgende stappen:

  1. Ga via de browser naar https://www.cbr.nl
  2. Klik onder “Direct regelen” op de link om de Gezondheidsverklaring in te vullen.

Een papieren Gezondheidsverklaring koopt u in onze webshop of bij het gemeentehuis. Volg voor het kopen van een papieren Gezondheidsverklaring via onze webshop de volgende stappen:

  1. Ga via de browser naar https://pgv.cbr.nl
  2. Klik onder “Direct Gezondheidsverklaring bestellen” op de betreffende link voor het kopen van een papieren Gezondheidsverklaring.

Wij adviseren u om uw Gezondheidsverklaring online in te vullen via Mijn CBR. Dit heeft vooral voordelen voor u. Zo gaat de verwerking van online ingevulde Gezondheidsverklaringen een stuk sneller en is er minder kans op fouten.

Lees meer over de Gezondheidsverklaring op https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring.htm


16-03-2021 Coulance voor cursisten educatieve maatregelen CBR / CBR

Het ministerie van IenW heeft ingestemd met de coulance die het CBR wil toepassen voor mensen van wie het rijbewijs ongeldig is verklaard omdat zij niet conform de geldende regelgeving meewerkten aan een cursus ‘Alcohol’ of ‘Verantwoord rijgedrag’.

Het gaat om circa 450 personen. Zij kunnen, nadat ze hier bericht over hebben ontvangen van het CBR, een nieuw rijbewijs aanvragen bij de gemeente. Deze groep bestuurders voldeden te laat aan de betalingsverplichting die bij de cursus hoort waardoor het CBR het rijbewijs ongeldig moest verklaren. In deze coronatijd vond het CBR dit een onevenredig grote maatregel.

Als een cursus wordt opgelegd, houden bestuurders een geldig rijbewijs. Als er onvoldoende wordt meegewerkt, verklaart het CBR het rijbewijs ongeldig. De 450 mensen die nu gebruik kunnen maken van de regeling moeten nog steeds meewerken aan de cursus, anders wordt het rijbewijs opnieuw ongeldig verklaard.

De cursussen ‘Alcohol’ of ‘Verantwoord rijgedrag’ worden vanaf 16 maart 2021 weer gegeven. Een uitnodiging voor de cursus zal dan ook zo snel mogelijk volgen.


16-03-2021 Cursussen en beroepsmatige theorie-examens mogen weer vanaf 16 maart / CBR

Vanaf dinsdag 16 maart gaan de theorie-examens voor het beroepsvervoer en cursussen ‘Alcohol’ en ‘Verantwoord rijgedrag’ weer door bij het CBR. Ook kunnen beroepschauffeurs vanaf 16 maart weer theoretische nascholing voor code 95 volgen.

In lijn met het besluit van het kabinet om de coronamaatregelen iets aan te passen, gaan vanaf dinsdag 16 maart de theorie-examens voor het beroepsvervoer en cursussen ‘Alcohol’ en ‘Verantwoord rijgedrag’ weer door bij het CBR. Ook kunnen beroepschauffeurs vanaf 16 maart weer theoretische nascholing voor code 95 volgen.

Bij het inplannen van theorie-examens voor het beroepsvervoer zijn als eerste de kandidaten aan de beurt van wie het theorie-examen niet kon doorgaan tijdens de lockdown. Hiervoor heeft het CBR tot en met mei plekken vrijgehouden. Alles kan zonder dubbele kosten worden ingehaald. Plekken voor nieuwe theorie-examens kunnen gereserveerd worden voor de periode vanaf juni.

Wij zijn blij dat we ruimte krijgen voor de hervatting van cursussen, theorie-examens voor het beroepsvervoer en theoretische nascholing. En zodra het mag zijn we er klaar voor om ook op een veilige manier te starten met de theorie-examens voor de auto, motor, bromfiets en recreatievaart. We hopen hier snel groen licht voor te krijgen, maar verwachten voor 30 maart geen verdere versoepelingen.

Lees verder op CBR


16-03-2021 Aanhoudingen in groot onderzoek naar fraude bij rijlessen en CBR-examens / CBR

Afgelopen week heeft de politie Amsterdam een groot onderzoek afgerond naar identiteitsfraude bij CBR-examens en rijles geven met een valse bevoegdheidspas.

Het onderzoek werd ingesteld nadat de politie in korte tijd diverse personen aanhield voor het rijles geven met een vervalste bevoegdheidspas en na diverse aangiftes die het CBR eerder deed van identiteitsfraude bij theorie- en praktijkexamens. De identiteit-fraudes kwamen aan het licht tijdens de identiteitscheck door CBR-medewerkers. Zij troffen op verschillende locaties in het land ID-bewijzen aan die wel (bijna) alle echtheids-kenmerken bevatten maar op professionele wijze waren vervalst.

Aanhoudingen

De afgelopen week konden er in het onderzoek vier verdachten worden aangehouden. Ook zijn er lesauto’s, contant geld en diverse vervalste ID-bewijzen inbeslaggenomen voor verder onderzoek.

Lees verder op CBR


09-03-2021 ‘CBR VERKLAARDE HONDERDEN RIJBEWIJZEN TEN ONRECHTE ONGELDIG’ / BNR

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen heeft bij honderden mensen ten onrechte het rijbewijs ongeldig verklaard, zeggen verschillende advocaten tegen BNR. Het CBR erkent dat de maatregel onevenredig grote gevolgen heeft.

Vanaf 15 december is het CBR gesloten en kun je geen examen doen en ook gaan cursussen niet door. Wie met een te hoog alcoholpromillage wordt aangehouden moet een Educatieve Maatregel Alcohol (EMA) en een verkeerscursus volgen, of een LEMA, een verkorte versie die je leert over de gevaren van alcohol in het verkeer. Dan is er nog de Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer voor mensen die gevaarlijk rijgedrag hebben vertoond, zoals veel te hard door de bebouwde kom rijden.

Lees verder op BNR


02-03-2021 Alle praktijkexamens en rijtesten weer mogelijk vanaf 3 maart / CBR

            Alle praktijkexamens en rijtesten weer mogelijk vanaf 3 maart
Foto CBR

In lijn met het besluit van het kabinet om de coronamaatregelen te versoepelen, gaan alle praktijkexamens, toetsen en rijtesten weer door bij het CBR vanaf 3 maart. Dat geldt ook voor de praktijktoetsen en de praktische nascholing voor het beroepsvervoer.

Sinds 22 februari is het alweer mogelijk om praktijkexamens te doen voor bromfiets, brommobiel en motor voertuigbeheersing. Over wanneer de theorie-examens, de theoretische nascholing en de cursussen ‘Alcohol’ en ‘Verantwoord rijgedrag’ weer kunnen beginnen, zal het kabinet later een besluit nemen.

Als eerste komen de kandidaten aan de beurt van wie het praktijkexamen, de toets of de rijtest niet kon doorgaan tijdens deze lockdown. Hiervoor houdt het CBR tot en met mei plekken vrij. Alles kan zonder dubbele kosten bij het CBR worden ingehaald. We kunnen ons voorstellen dat je meteen na de lockdown nog niet voldoende bent voorbereid. Daarom bieden we kandidaten met een reservering in de periode van 3 maart tot en met 2 april ook voorrang als ze hun examen, toets of rijtest willen uitstellen. Hierover kunnen ze contact opnemen met hun opleider.

Bij beroepspraktijkexamens kunnen opleiders zelf aangeven wie voorrang krijgt binnen de toegekende capaciteit. De huidige werkwijze voor de toekenning van de capaciteit wordt voortgezet.

Plekken voor nieuwe praktijkexamens (auto/motor/bromfiets/auto met aanhangwagen), toetsen en rijtesten kunnen worden gereserveerd voor de periode vanaf juni.

De opleiders en de klanten met een reservering in de periode van 3 tot en met 9 maart worden deze week persoonlijk geïnformeerd door het CBR via e-mail.

Als gevolg van de twee lockdowns moeten kandidaten voor het rijbewijs rekening houden met sterk oplopende reserveringstermijnen tot wel 20 weken. Want de 600.000 examens die het CBR straks moet inhalen, komen bovenop de 1.500.000 examens die we elk jaar al afnemen. Daarom zoeken we 100 extra examinatoren, gaan we overwerken en vragen we gepensioneerden bij te springen. Het vraagstuk is echter zó groot dat er extra maatregelen noodzakelijk zijn, waarbij geen enkel heilig huisje wordt geschuwd. Daarom gaan we in gesprek. Met het ministerie en ook in panels met rijopleiders en jongeren. Meer hierover in de video én zie https://www.cbr.nl/corona​ voor de laatste ontwikkelingen.

Lees verder op CBR


02-03-2021 Theorie-certificaten, rijbewijzen, code 95 en examenuitslagen langer geldig / CBR

Theorie-certificaten, rijbewijzen, code 95 en examenuitslagen langer geldig
Foto CBR

De coulanceregeling om de gevolgen van de lockdown op te vangen is opnieuw verlengd. Dit betekent dat ook theoriecertificaten die vanaf 1 mei verlopen tot zeven maanden langer geldig blijven.

Door de gevolgen van de lockdown sinds 15 december 2020 is de kans namelijk groot dat niet iedereen praktijkexamen kan doen voordat het theoriecertificaat verloopt.

Goed nieuws is er ook voor mensen van wie het rijbewijs of de code 95 is verlopen of verloopt. Door de nieuwe regeling kunnen mensen van wie het rijbewijs is verlopen of verloopt tussen 1 september 2020 en 30 juni 2021 tien maanden langer rijden binnen de Europese Unie. Ook de geldigheid van examenuitslagen zoals AVB wordt verlengd.

Verlenging examenuitslagen en (theorie)certificaten

De regeling voor verlenging van uitslagen van het theorie-examen auto, motor, bromfiets, vrachtauto, bus, T-rijbewijs en het motorexamen voertuigbeheersing is verruimd. In deze nieuwe coulanceregeling, die vanaf 1 mei tot voorlopig eind van dit jaar loopt, krijgen de mensen waarvan hun bewijs van een behaald examen of certificaat in een bepaalde maand verloopt een verlenging van 7 maanden. De verruiming geldt ook voor deelexamens en toetsen voor het behalen van de verklaring van vakbekwaamheid (code 95).

Kijk en lees verder op CBR voor de geldigheid van certificaten en uitslagen


23-02-2021 CBR Rijswijk door rijscholenmanifestatie minder bereikbaar / CBR

Dinsdag 23 februari staat een protestactie gepland van rijscholen die een snelle herstart willen van rijlessen.

De rijschoolhouders verzamelen voor het CBR in Rijswijk om daarna samen naar het Binnenhof te rijden. Waarschijnlijk is het examencentrum daardoor tussen half 12 en 13.00 uur minder goed te bereiken. Wij vragen kandidaten die voor hun bromfietsexamen komen en hun opleiders om hier rekening mee te houden.


23-02-2021 Nog niet alle CBR-examens weer van start / CBR

RTL-nieuws kondigde op 21 februari aan dat het CBR komende week alle examens weer hervat. Dat is helaas niet waar.

Door de coronamaatregelen kunnen de meeste examens en toetsen niet doorgaan. Wel gaan deze week de praktijkexamens bromfiets en motorexamens voertuigbeheersing van start.


23-02-2021 BREAKING: CBR sluit maatregelen tegen slecht presterende rijscholen niet uit om wachtlijsten te verkorten / Rij-instructie

Foto Rij-Instructie

Om de de enorme wachtlijsten bij het CBR te verkorten, worden maatregelen tegen rijscholen met een te laag slagingspercentage sterk overwogen. Het verhogen van het slagingspercentage eerste examens van nu gemiddeld 48 naar 60 procent helpt namelijk al enorm. Verder zal het CBR alles in het werk stellen om honderd extra examinatoren aan te stellen en tevens wordt capaciteit gezocht door examinatoren te laten overwerken, 67-plussers langer in dienst te houden en wellicht door faalangstexamens en tussentijdse toetsen even te schrappen. Kortom: er is geen enkel heilig huisje waar niet naar wordt gekeken om de problemen niet groter te maken dan ze nu al zijn.

Dit hebben Alexander Pechtold en Jan Jurgen Huizing, algemeen directeur respectievelijk directeur bedrijfsvoering van het CBR, zojuist bekendgemaakt.

Het CBR kijkt momenteel welke maatregelen moeten worden genomen om de inhaalslag met uitgestelde examens te kunnen maken. Momenteel loopt het exameninstituut ongeveer 600.000 examens achter op het schema: rond 305.000 theorie-examens, 293.000 praktijkexamens en 12.000 rijtesten. Om dit aantal in het juiste perspectief te plaatsen: in een normaal jaar neemt het CBR rond 1,5 miljoen examens af. Worden er geen extra maatregelen genomen, dan duurt het nog jaren voordat de verhoudingen weer kloppen en het CBR de met de regering afgesproken reserveringstermijn van 7 weken bij eerste examens en 5 weken bij tweede examens weer kan waarmaken. En dan wordt er vanuit gegaan dat er op 3 maart weer kan worden gelest. Elke dag dat de lockdown langer duurt, wordt het probleem groter. 

Lees verder op Rij-instructie


23-02-2021 Achterstand CBR naar 600.000 examens: ‘Desnoods na twee keer zakken langer wachten op herexamen’ / AD

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) wil met desnoods onconventionele maatregelen de enorme achterstand van 600.000 rijexamens te lijf. Anders duurt het inhalen liefst vier jaar, zegt directeur Alexander Pechtold. Hij wil onder meer gepensioneerde examinatoren aannemen, in de avond gaan examineren en dreigt vaak zakkende kandidaten met een sanctie.

Het leek net weer de goede kant op te gaan met het CBR. Voorafgaand aan de tweede lockdown waren al 120.000 van de in de eerste lockdown uitgestelde 320.000 theorie- en praktijkexamens ingelopen. ,,Hadden we dat kunnen doortrekken hadden we daar in 2021 nog last van gehad, maar was het goed te doen geweest”, zegt algemeen directeur  Alexander Pechtold. Door de tweede lockdown is het CBR echter terug bij af en nog veel erger dan dat. Medio februari is de achterstand opgelopen tot 600.000 examens, zowel theorie- als praktijk. 

Lees verder op AD


23-02-2021 Praktijkexamens bromfiets en motor weer mogelijk vanaf 22 februari / CBR

De praktijkexamens voor de bromfiets, brommobiel en het motorexamen voertuigbeheersing gaan vanaf maandag 22 februari weer door bij het CBR. Het CBR start zo snel mogelijk ook weer met het motorexamen verkeersdeelneming, zodra dit op een verantwoorde manier kan.

Uiteraard worden de examens binnen strikte hygiëneprotocollen afgenomen. Omdat het CBR deze examens volledig in de buitenlucht kan uitvoeren, kan er 1,5 meter afstand worden gehouden. Rijscholen mochten al lesgeven in deze categorieën.

Eerder werd al duidelijk dat er dankzij de twee lockdowns meer dan 600.000 examens, toetsen en rijtesten ingehaald moeten worden Lees hierover het nieuwsbericht.
Met het hervatten van de praktijkexamens voor bromfiets, brommobiel en het motorexamen voertuigbeheersing kan het CBR al een deel van de kandidaten helpen.

Kandidaten die op of na 22 februari al een reservering hadden voor één van deze praktijkexamens, kunnen dus examen komen doen op het afgesproken moment. De opleider kan een examen wisselen met een andere kandidaat of kosteloos annuleren.

Lees verder op CBR


23-02-2021 Corona inhaalslag rijexamens: extra maatregelen nodig / CBR

Als gevolg van de twee lockdowns moeten kandidaten voor het rijbewijs rekening houden met sterk oplopende reserveringstermijnen tot wel 20 weken.

Want de 600.000 examens die het CBR straks moet inhalen, komen bovenop de 1.500.000 examens die we elk jaar al afnemen. Daarom zoeken we 100 extra examinatoren, gaan we overwerken en vragen we gepensioneerden bij te springen. Het vraagstuk is echter zó groot dat er extra maatregelen noodzakelijk zijn, waarbij geen enkel heilig huisje wordt geschuwd. Daarom gaan we in gesprek. Met het ministerie en ook in panels met rijopleiders en jongeren. Meer hierover in de video.

Gevolgen Corona voor halen rijbewijs / doen van de rijtest – CBR

In de eerste lockdown in voorjaar 2020 gingen al ruim 300.000 examens, toetsen of rijtesten niet door. Al deze kandidaten konden voor de zomer alsnog examen doen. Ook werden er 120.000 extra examens afgenomen. De tweede lockdown die sinds medio december 2020 is ingesteld, betekent dat het aantal nog in te halen examens, toetsen en rijtesten oploopt tot in totaal meer dan 600.000. Naast acties die het CBR al in voorbereiding heeft om de capaciteit te vergroten, zijn daarom extra maatregelen nodig om examenkandidaten en de rijschoolsector die al maanden in zwaar weer verkeert een realistisch handelingsperspectief te geven.

Medische beoordeling gaat door

Bij de medische beoordelingen, waar een jaar geleden nog veel ouderen lang op moesten wachten, lijkt het tij gekeerd. Gemiddeld krijgen mensen binnen een week een reactie van het CBR; 99% van de aanvragers krijgt binnen de afgesproken termijn van 28 dagen een reactie. Wel kan het door de huidige coronasituatie lastig zijn om een afspraak te maken bij een medisch specialist of bij het CBR voor een rijtest. Daardoor kan CBR minder besluiten nemen.

Lees verder op CBR


09-02-2021 Nog langer geen examens en rijtesten / CBR

Nog langer geen examens en rijtesten
Foto CBR

De theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen en rijtesten gaan in ieder geval tot en met dinsdag 2 maart niet door bij het CBR. Dit geldt ook voor alle beroepsexamens en de cursussen ‘Alcohol’ en ‘Verantwoord rijgedrag’. Deze maatregel tegen corona was eerder al uitgebreid van 15 december tot en met 9 februari. Die periode is nog langer geworden door het besluit van het kabinet om de lockdown opnieuw te verlengen.

Hierdoor komen nog eens 120.000 examens, toetsen en rijtesten te vervallen bovenop de 310.000 uit de periode van 15 december tot en met 9 februari. Na de verlengde lockdown kan alles zonder dubbele kosten bij het CBR worden ingehaald. Voor het inhalen heeft het CBR tot en met mei plekken vrijgehouden. Hiervoor kan na de dag van uitstel een reservering worden gemaakt. Alle opleiders en de klanten van wie de examens, toetsen, rijtesten en cursussen niet doorgaan, krijgen per e-mail bericht van het CBR.

Plekken voor nieuwe praktijkexamens (auto/motor/bromfiets/auto met aanhangwagen), toetsen en rijtesten kunnen voorlopig worden gereserveerd voor de periode vanaf 1 juni (theorie-examens vanaf 17 mei).

Voor beroepspraktijkexamens geldt dat opleiders zelf kunnen aangeven wie voorrang krijgt binnen de toegekende capaciteit. De huidige werkwijze voor de toekenning van de capaciteit wordt voortgezet.

Medische beoordeling gaat door

De verlengde lockdown geldt niet voor de medische beoordelingen; die gaan gewoon door. De meeste mensen die CBR vragen om een medische beoordeling krijgen op tijd een reactie. Wel kan het door de huidige coronasituatie lastig zijn om een afspraak te maken bij een medisch specialist.

Geldigheid certificaten, examenresultaten en code 95

Certificaten, passen of examenuitslagen die vanwege de coronamaatregelen dreigen te verlopen, werden eerder vanuit de overheid verlengd. Dit geldt ook voor de deelexamens of praktische proeven voor het behalen van het getuigschrift van vakbekwaamheid (code 95).

Meer over Corona

Meest gestelde vragen


02-02-2021 Plekken voor rijexamens en rijtesten vrijgehouden uit voorzorg / CBR

Op dit moment is nog niet bekend of de huidige lockdownperiode verlengd wordt vanaf 10 februari.

Uit voorzorg houdt het CBR vanaf 17 mei zoveel mogelijk plekken vrij voor het inhalen van rijexamens, toetsen en rijtesten voor auto, motor, bromfiets en auto met aanhangwagen. Die plekken kunnen worden gebruikt als de examens, toetsen en testen vanaf 10 februari niet kunnen doorgaan.

Door het vrijhouden van plekken voor het inhalen neemt het huidige aantal beschikbare plekken voor nieuwe rijexamens, toetsen en rijtesten vanaf 17 mei steeds verder af. Het blijft wel mogelijk om plekken te reserveren voor alles wat moet worden uitgesteld in de huidige lockdown periode. Voor al het inhalen kan na de dag van uitstel meteen een reservering worden gemaakt.


25-01-2021 Geldigheid verlengd van rijbewijzen, code 95, examenuitslagen en certificaten / CBR

Personen met een rijbewijs waarvan de geldigheidsduur is verlopen of verloopt in de periode vanaf 1 december 2020 mogen in ieder geval blijven rijden tot en met 28 februari 2021. Dit geldt ook voor beroepschauffeurs van wie code 95 op het rijbewijs verloopt in deze periode. Dat heeft minister Van Nieuwenhuizen (IenW) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

De maatregel in Nederland is bedoeld om de tijd te overbruggen naar een verlenging van de Europese noodverordening. Daarin wordt geregeld dat de geldigheid wordt verlengd van de rijbewijzen en code 95 op het rijbewijs.

Door de maatregelen tegen het coronavirus kunnen sommige mensen niet voldoen aan de eisen voor het verlengen van het rijbewijs. Daarom was eerder een verlenging met negen maanden geregeld voor alle Nederlandse rijbewijzen, codes 95 en de nascholingscursussen die verliepen in de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 november 2020.

Lees verder op CBR


19-01-2021 / 25-01-2021 Tot en met 9 februari geen examens en toetsen / CBR

De theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen en rijtesten gaan in ieder geval tot en met dinsdag 9 februari niet door bij het CBR.

Dit geldt ook voor alle beroepsexamens en de cursussen ‘Alcohol’ en ‘Verantwoord rijgedrag’. Deze maatregel tegen corona zou eerst duren van 15 december tot en met 19 januari. Die periode is uitgebreid door het besluit van het kabinet om de lockdown te verlengen.

Hierdoor komen nog eens bijna 120.000 examens, toetsen en rijtesten te vervallen bovenop de 190.000 uit de periode van 15 december tot en met 19 januari. Na de verlengde lockdown kan alles zonder extra kosten worden ingehaald. Voor het inhalen heeft het CBR tot en met 15 mei plekken vrijgehouden. Hiervoor kan na de dag van uitstel meteen een reservering worden gemaakt. Plekken voor nieuwe examens, toetsen en rijtesten kunnen voorlopig worden gereserveerd voor de periode vanaf 17 mei.

Alle opleiders en de klanten van wie de examens, toetsen en rijtesten niet doorgaan, krijgen per e-mail bericht van het CBR.

Medische beoordeling gaat door

De verlengde lockdown geldt niet voor de medische beoordelingen; die gaan gewoon door. De meeste mensen die CBR vragen om een medische beoordeling krijgen op tijd een reactie. Wel kan het door de huidige coronasituatie lastig zijn om een afspraak te maken bij een medisch specialist.

Lees verder op CBR


12-01-2021 CBR houdt examenplekken vrij voor mogelijke verlenging lockdown / CBR

Mogelijk zal het kabinet op 12 januari bekend maken dat de huidige lockdownperiode verlengd wordt vanaf 20 januari.

Het CBR wil dat ook de klanten die tijdens deze mogelijke verlenging geen examen, toets of rijtest kunnen doen, als eerste een nieuw examen kunnen inplannen.

Daarom zijn voor de maand april de plekken voor nieuwe examens, toetsen en rijtesten geblokkeerd in de reserveringssystemen. Deze plekken houden we vrij voor de klanten die hun examen, toets of rijtest willen inhalen als er een verlenging van de lockdown komt. De plekken komen beschikbaar als er duidelijkheid is over een verlengde lockdown.

Op dit moment blijft het wel mogelijk om plekken te reserveren voor alles wat moet worden uitgesteld in de huidige lockdown periode. Voor al het inhalen kan na de dag van uitstel meteen een reservering worden gemaakt. Zodra meer bekend is over de verlenging van de lockdown komt er verdere informatie op cbr.nl.

Lees hier Meer over Corona bij het CBRWordt u ook lid van de Parkinson Vereniging? Doneren mag ook!

De Parkinson Vereniging is een actieve vereniging die zich inzet voor een zo goed mogelijke kwaliteit van leven voor de ruim 52.000 mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme. De rol van partners en kinderen (soms tevens mantelzorger) krijgt ruim aandacht.

Foto ANP