CBR IN HET NIEUWS

Medische Keuringen in corona crisis

11-11-2020 CBR-examencentrum Breda blijft geopend / CBR

CBR-examencentrum Breda blijft geopend
CBR in Breda / Foto CBR

Het CBR-examencentrum in Breda blijft geopend voor theorie- en praktijkexamens.

Het CBR-examencentrum aan de Heerbaan 4 in Breda blijft gewoon geopend voor theorie- en praktijkexamens. Ondanks de plotselinge sluiting van het Amrâth Hotel Brabant per 1 december 2020, kan het CBR al zijn activiteiten blijven uitvoeren op deze locatie. De sluiting van het hotel staat los van de door ons gehuurde ruimtes.


11-11-2020 Sluiting websites wegens onderhoud op zondag 15 november / CBR

Wegens onderhoud zijn de website (www.cbr.nl), Mijn CBR (mijn.cbr.nl) en opleiderportaal TOP internet op zondag 15 november deels niet bereikbaar.

De website (www.cbr.nl) is gesloten van zondagochtend 6.00 uur tot in de middag (indien mogelijk eerder). Mijn CBR (mijn.cbr.nl) en opleiderportaal TOP internet zijn door dit onderhoud de hele zondag gesloten en openen maandagochtend om 6.00 uur weer.

Onze excuses voor de overlast.


06-11-2020 CBR: Geen faceshields tijdens rijlessen / CBR

Geen faceshields tijdens rijlessen
Foto CBR

Het dragen van faceshields, doorzichtige kunststof gezichtsschermen tijdens de rijlessen, is niet toegestaan. Dat geldt uiteraard ook voor examens en rijtesten.

Sinds de invoering van de regel om mondkapjes te dragen tijdens de praktijklessen, krijgt het CBR vragen of tijdens de rijlessen de mondkapjes vervangen mogen worden door zogeheten faceshields. Deze doorzichtige kunststof gezichtsschermen kon je afgelopen maanden in verschillende uitvoeringen tegenkomen in de horeca en in de retail. Maar ze zijn niet toegestaan (voor) tijdens de praktijklessen. Uit het onderzoek van TNO eerder dit jaar bleek al dat faceshields minder bescherming bieden. En bovendien kunnen ze gevaarlijk zijn bij een aanrijding.


02-11-2020 CBR: Naar hernieuwd vertrouwen / CBR

Naar hernieuwd vertrouwen
Foto CBR

Vandaag delen collega’s van het CBR hun ervaring en kennis met Kamerleden in het kader van het parlementair onderzoek naar de uitvoering van overheidsbeleid.

Het CBR levert een belangrijke bijdrage aan de verkeersveiligheid. Dat heeft een grote maatschappelijke waarde en is een verantwoordelijkheid die het CBR zeer serieus neemt. Dit laat echter onverlet dat het CBR in de afgelopen jaren kampte met problemen waar burgers veel last van ondervonden. Het CBR waardeert daarom het initiatief van de Tweede Kamer om samen te zoeken naar leerpunten. Voor het CBR zelf, maar ook in de samenwerking tussen politiek, ministerie en uitvoeringsorganisatie. Alleen zo kunnen we samen de dienstverlening aan burgers verbeteren.

Lees verder op CBR


27-10-2020 Adviezen van de werkgroep Ergoftalmologie (Nederlands Oogheelkundig Gezelschap) betreffende oogheelkundige beoordelingen / CBR

Adviezen van de werkgroep Ergoftalmologie (Nederlands Oogheelkundig Gezelschap) betreffende oogheelkundige beoordelingen
Foto CBR

De eisen aan het gezichtsvermogen voor het verkeer, zowel groep 1 rijbewijzen als groep 2, staan in hoofdstuk 3 van de Regeling eisen geschiktheid 2000.

Ook behandelend oogartsen kunnen deze normen gebruiken voor adviezen aan hun patiënten.

Regelmatig bereiken de Werkgroep Ergoftalmologie vragen van oogartsen over gebieden die niet duidelijk in de Regeling zijn beschreven. Voor deze vraagstukken heeft de Werkgroep een advies opgesteld, dat ook op de website is terug te vinden:

Adviezen van deze NOG werkgroep

Lees voor meer informatie verder op CBR


23-10-2020 CBR: Samen sterk in coronatijd / CBR

Samen sterk in coronatijd
Alexander Pechtold Directeur CBR

Het CBR heeft veel veiligheidsmaatregelen genomen om besmetting met corona te voorkomen.

Daardoor konden tot deze week vrijwel alle rijexamens doorgaan. Helaas moesten in de afgelopen dagen tientallen rijexamens worden uitgesteld. De betrokken examenkandidaten zijn via hun opleider geïnformeerd.

De uitgestelde examens kunnen zonder extra kosten worden ingehaald. Normaal kan dat binnen een paar weken. In deze coronatijd is dat helaas niet mogelijk.

Oproep Pechtold

Over deze moeilijke periode heeft algemeen directeur Alexander Pechtold van het CBR een filmpje gemaakt voor de rijopleiders. Daarin doet hij een dringende oproep om samen de schouders eronder te zetten en ons te houden aan alle maatregelen. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat de rijlessen en examens zoveel mogelijk kunnen doorgaan op een veilige manier voor alle betrokkenen.
Dit geldt natuurlijk ook voor kandidaten.

Oproep van Alexander Pechtold aan de rijschool branche en leerlingen/kandidaten

21-10-2020 Emile Roemer adviseert minister over verbetering rijschoolbranche / CBR

Emile Roemer adviseert minister over verbetering rijschoolbranche
Foto CBR

CBR is blij met de benoeming van Emile Roemer als adviseur van minister Van Nieuwenhuizen over de verbetering van de rijschoolbranche.

Vandaag werd bekend gemaakt dat Emile Roemer is benoemd als adviseur van minister Cora van Nieuwenhuizen over de verbetering van de kwaliteit van de rijschoolbranche. CBR is hier blij mee. Algemeen directeur Alexander Pechtold: ‘Er staan ongeveer 8.000 rijscholen ingeschreven bij het CBR. Daar zitten veel goede rijscholen bij, met hart voor het vak en de verkeersveiligheid. Deze goedwillende rijscholen hebben belang bij een betere branche, zonder misstanden en met gegarandeerde kwaliteit voor alle klanten. Wij ondersteunen Emile Roemer graag door onze ervaringen en zienswijze met hem te delen’.

Samen met vertegenwoordigers uit de rijschoolbranche, gebundeld in de Alliantie Samen Sterk en het instituut voor certificering en examinering in de mobiliteitsbranche IBKI maakt CBR deel uit van de begeleidingsgroep. De planning is dat Emile Roemer begin 2021 een advies aan de minister uitbrengt over wat er nodig is om misstanden uit de sector te bannen.


16-10-2020 Gezamenlijke verklaring namens ANWB Rijopleiding, BOVAG Rijscholen, CBR, Cumela, FAM Rijscholen, FSO, LBKR, RST, TLN, Koninklijk Nederlands Vervoer, Sociaal Fonds Mobiliteit, VRB / CBR

In lijn met de oproep van het kabinet dringt de rijopleidings- en mobiliteitssector unaniem aan tot het dragen van een mondkapje tijdens de rijles. CBR neemt dit op in zijn hygiëneprotocol.

Mondkapjes tijdens de rijlessen

In een uiterste poging om gezond te kunnen blijven werken heeft CBR met unanieme steun van de rijschoolbrancheverenigingen besloten om het dragen van een mondkapje tijdens de rijlessen onderdeel van het CBR-hygiëneprotocol te maken. Vanaf maandag 19 oktober neemt CBR geen praktijkexamen of rijtest meer af als tijdens de rijlessen vanaf die datum door opleider en leerling geen mondkapje is gedragen. Ook kandidaten voor het theorie-examen die door een opleider per taxibus of touringcar naar het examencentrum worden gebracht en daarbij aantoonbaar geen mondkapje droegen zal CBR niet toelaten.

CBR informeert alle opleiders en kandidaten persoonlijk over deze aanscherping. We nemen deze vraag op in de gezondheidscheck voorafgaand aan het rijexamen. Als het nodig is stellen we het examen uit.

Mondkapjes tijdens rijlessen
Foto CBR

CBR doet er in deze coronatijd alles aan om de gezondheidsrisico’s voor medewerkers, klanten en bezoekers te minimaliseren. Daarom hanteert CBR een hygiëneprotocol en dragen examinatoren en kandidaten bij alle rijexamens en rijtesten sinds mei een mondkapje. Sinds september draagt iedereen die zich bij het CBR in de publieke ruimte beweegt een mondkapje dat CBR verstrekt. Veel rij-opleiders en leerlingen dragen tijdens de rijlessen een mondkapje. Door deze nieuwe maatregel realiseren we dit gedrag van iedereen tijdens rijlessen. Alleen met het juiste gedrag van iedereen kunnen we samen voorkomen dat we onze deuren moeten sluiten.

Algemeen directeur Alexander Pechtold: ‘Onze examinatoren zitten dagelijks met 8 á 9 kandidaten langer dan 15 minuten in een kleine ruimte. Dat is in deze tijd met oplopende besmettingen spannend. Het dragen van een mondkapje is bij rijexamens en rijtesten al sinds mei ‘normaal’. We weten dat veel rij-opleiders en leerlingen tijdens de rijlessen al een mondkapje dragen. Met deze nieuwe maatregel realiseren we dit gedrag van iedereen tijdens de rijlessen. Alleen zo kunnen we als CBR en rijopleiding samen voorkomen dat we onze deuren moeten sluiten’.

Verder mogen in CBR-centra maximaal 30 mensen bij elkaar in een ruimte zijn. Het kan betekenen dat bezoekers buiten moeten wachten, uitgezonderd mensen met een zwakke gezondheid. Ook kunnen rij-opleiders niet meer bij de ontvangst- en eindgesprekken zijn van o.a. faalangstexamens, rijvaardigheidsonderzoeken en nader onderzoeken. Zij kunnen telefonisch buiten meeluisteren. Dit geldt ook voor de examens voor het beroepsvervoer. Tot slot sluit CBR de horecafaciliteiten.

CBR informeert alle opleiders en kandidaten persoonlijk over deze aanscherpingen. We nemen de vraag naar de mondkapjes tijdens de rijles op in de gezondheidscheck voorafgaand aan het rijexamen. Als het nodig is stellen we het examen uit.

Lees over verdere corona maatregelen bij het CBR, op CBR.


14-10-2020 Sluiting websites CBR wegens onderhoud op zondag 18 oktober / CBR

Sluiting websites wegens onderhoud op zondag 18 oktober
Foto CBR

Wegens onderhoud zijn de website (www.cbr.nl), Mijn CBR (mijn.cbr.nl) en opleiderportaal TOP internet op zondag 18 oktober deels niet bereikbaar.

De website (www.cbr.nl) is gesloten van zondagochtend 6.00 uur tot aan de middag (indien mogelijk eerder). Mijn CBR (mijn.cbr.nl) en opleiderportaal TOP internet zijn door dit onderhoud de hele zondag gesloten en openen maandagochtend om 6.00 uur weer.

Onze excuses voor de overlast.


12-10-2020 Eénarmige chauffeur Gerrie Pol krijgt zijn vrachtwagenrijbewijs niet terug / RijschoolPro

CBR-directeur Alexander Pechtold belde persoonlijk met Gerrie Pol. Ook al heeft de chauffeur met één arm al meer dan dertig jaar zijn vrachtwagenrijbewijs, het rijvaardigheidsbureau verlengt het vanwege de verkeersveiligheid niet. Pol overweegt vervolgstappen om alsnog terug de vrachtwagen in te kunnen. 

Gerrie Pol haalde met zijn verhaal de krantenkoppen. Hij heeft één arm, heeft er nooit twee gehad. Al jaren rijdt hij met de melkwagen rond voor de MTT en met het intrekken van zijn C-rijbewijs zit zijn loopbaan erop.

Er volgden Kamervragen en minister Van Nieuwenhuizen vroeg het CBR zich nog eens over de zaak te buigen. Zij houden voet bij stuk: een vrachtwagen besturen is te gevaarlijk voor Pol. Volgens de REG2000, de regeling waarin staat wat iemand wel of niet geschikt maakt om een motorrijtuig te besturen, is één arm onvoldoende om veilig te rijden. Van coulance is geen sprake, de veiligheid staat voorop. Wel mag Pol nog in de auto en op de trekker rijden.

Examen

Pol haalde in 1989 zijn C-rijbewijs, voor de invoering van die REG2000 dus. Aan de telefoon vertelt de Hoogeveense chauffeur dat zijn examen nogal een happening was. “Het CBR kwam met tien man sterk naar Groningen om het examen te beoordelen. De toenmalige directeur, Jos Faessen, zelf liet me slagen. Een jaar later maakte het CBR een reportage over mij en de mogelijkheden van de aangepaste wagen. Daarmee zijn ze trots op tournee gegaan, in ieder geval in de Benelux. Er kwam toen zelfs een Belgische delegatie kijken naar hoe ik reed op de vrachtwagen.”

Lees verder op RijschoolPro

08-10-2020 CBR-tarieven voor 2021 / CBR

CBR-tarieven voor 2021
Foto CBR

De tarieven voor volgend jaar zijn bekend. Ze stijgen met gemiddeld 5.8 procent.

Net als veel organisaties in Nederland wordt het CBR geraakt door de uitbraak van het coronavirus. De corona-pandemie zorgt voor extra kosten om de dienstverlening veilig te kunnen voortzetten. Daarnaast stijgen de kosten voor inkopen, sociale lasten en pensioenen en zijn verbeteringen nodig in IT en huisvesting om de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden. Om de impact van al deze ontwikkelingen op te vangen, zijn de tarieven voor het komend jaar verhoogd.

Tarieven CBR 2021 [corpd405] / CBR


08-10-2020 CBR in gesprek met Gerrie Pol, de vrachtwagenchauffeur met één arm / RijschoolPro

Gerrie Pol heeft één arm, hij heeft er nooit twee gehad. Hij heeft al meer dan 30 jaar zijn C-rijbewijs en rijdt met een aangepaste melkwagen. Zijn rijbewijs werd onlangs niet verlengd. Omdat hij één arm heeft, zou hij ongeschikt zijn voor het besturen van motorrijtuigen in de categorieën C, CE, D en DE. Een bittere pil voor Pol, die niet meer kan werken. Hij haalde de krantenkoppen, daarna volgden Kamervragen en inmiddels is Pol in gesprek met het CBR, na tussenkomst van minister Van Nieuwenhuizen. 

Hoe kan het dat Gerrie Pol al jarenlang in de vrachtwagen rijdt en dat nu bij verlenging van zijn rijbewijs blijkt dat hij daarvoor niet geschikt zou zijn? Naar aanleiding van Kamervragen van Remco Dijkstra (VVD) verwijst minister Cora van Nieuwenhuizen naar de Regeling eisen geschiktheid 2000 (dat is de REG2000). In de REG2000 staat omschreven wat een persoon wel of niet geschikt maakt om een motorrijtuig te besturen. Bij een lichamelijke beperking kan het CBR een beoordeling vragen van een Deskundige Praktische Rijgeschiktheid (DPR). Deze deskundige adviseert het CBR over de mogelijkheden van de aanvrager van het rijbewijs om, zo nodig met aanpassingen aan het voertuig, een motorrijtuig te besturen.

Risico

Het oordeel van deze deskundige is geweest dat, gegeven de aard van de lichamelijke handicap, Gerrie Pol niet rijgeschikt is voor een vrachtauto. Wel is hij rijgeschikt bevonden voor onder andere het rijden in een auto (eventueel met aanhanger) en trekker. Dit oordeel is gebaseerd op een notitie uit 2003 waarin de eisen ten aanzien van groep 2 rijbewijzen in relatie tot lichamelijke handicaps nader zijn omschreven. Hierin staat dat de bestuurder in staat moet zijn onder alle omstandigheden met beide armen/handen controle te hebben over het voertuig, ook in noodsituaties. Dat was de uitkomst destijds van onder meer testen op een testbaan. Personen die een arm missen worden daarom ongeschikt verklaard voor het besturen van motorrijtuigen van de categorieën C, CE, D en DE. Het gaat dus niet alleen om de vraag of iemand een vrachtwagen kan besturen, maar ook over het risico van een onbeheersbare noodsituatie (grotere kans en groot effect).

Lees verder op RijschoolPro


06-10-2020 Rijbewijskeuringen CBR in Winsum / Winsum.Nieuws.nl

Winsum.Nieuws.nl

Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent of wanneer u een groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen, of wanneer u om medische reden een arts moet bezoeken van het CBR.

Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen 1 keer per maand bij Cultureelcentrum ‘De Blauwe Schuit’ medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs. Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 70,00.

De Procedure

De eerste stap is dat u een Gezondheidsverklaring koopt.

Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst zelf invullen en opsturen naar het CBR. Als antwoord krijgt u van het CBR het Verslag (soms meer dan één), die de keuringsarts moet invullen. Op dat moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring.

De artsen waar Regelzorg mee samenwerkt, zijn aangesloten bij ZorgDomein. Zij vullen de formulieren digitaal voor u in en versturen deze direct naar het CBR.  Meer informatie over de procedure leest u op de website van Regelzorg.

Kijk voor het maken van een afspraak en lees verder op Winsum.Nieuws.nl


02-10-2020 CBR verstrekt mondkapjes in alle examenlocaties / CBR

 CBR verstrekt mondkapjes in alle examenlocaties
Foto CBR

In het hele land wordt vanaf woensdag 30 september in alle publieke ruimten van het CBR een mondkapje gedragen. Dit geldt voor examenkandidaten, cursisten, rij-opleiders en CBR-medewerkers. CBR verstrekt de mondkapjes bij binnenkomst.

Ook voor theorie-examen en cursus

Het dragen van een mondkapje was al ‘normaal’ tijdens praktijkexamens. Nu gaan vanaf morgen ook kandidaten voor het theorie-examen bij binnenkomst een mondkapje dragen. Bij de ID-controle en zodra de kandidaat aan zijn examentafel zit mag het kapje af. Ook mensen die voor een cursus alcohol-, drugs of verantwoord rijgedrag komen, dragen een mondkapje tot ze in het cursuslokaal hebben plaatsgenomen. Nieuw voor kandidaten van het praktijkexamen is dat ze een mondkapje dragen tot ze aan tafel bij de examinator zitten als het ontvangst– of eindgesprek binnen plaatsvindt. Dit geldt uiteraard ook voor mensen die de rijtest komen afleggen.

De aanscherping van de huisregels geldt voorlopig tot 19 oktober, in lijn met de periode die door het kabinet is aangekondigd. Daarna wordt besloten of verlenging of aanpassing van de maatregelen noodzakelijk is.

Lees verder op CBR


02-10-2020 Vervallen vrijstelling code 95 – invoering wetswijziging 1 december 2020 / CBR

Vervallen vrijstelling code 95 – invoering wetswijziging 1 december 2020.

Chauffeurs die zijn geboren voor 1 juli 1955 hebben ooit, vanwege de leeftijd, automatisch de code 95 gekregen voor de duur van het rijbewijs.  

De Europese Commissie vindt dat het automatisch geven van de code 95 niet had mogen plaatsvinden. Daarom moet de Nederlandse overheid dit terugdraaien. De Rijksoverheid doet dit met een wetswijziging. Deze wetswijziging gaat in per 1 december 2020.

Eerder was de verwachte ingangsdatum van deze wetswijziging 1 april 2020. De coronacrisis heeft echter voor vertraging gezorgd.

Alle rijbewijshouders met een C en of D rijbewijs geboren voor 1 juli 1955 die in augustus 2019 zijn aangeschreven én met een nu nog geldige code 95, krijgen begin oktober een brief van het ministerie. In de brief staat beschreven wat de chauffeur moet doen om de code 95 op het rijbewijs te behouden. Actuele informatie is ook te vinden op www.cbr.nl/vervallenvrijstelling en www.rijksoverheid.nl/code95.


27-09-2020 75 plus regeling Rijbewijs door CBR verlengd tot 1 juni 2021 / CBR

75 plus regeling verlengd tot 1 juni 2021
CBR

De tijdelijke regeling waarmee 75-plussers in Nederland een jaar mogen doorrijden met een verlopen rijbewijs, loopt door tot 1 juni 2021. Dat heeft minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) de Tweede Kamer laten weten. De minister heeft besloten deze tijdelijke maatregel met een half jaar te verlengen om te zorgen dat bestuurders ondanks coronamaatregelen kunnen blijven rijden.

Iedereen die mag blijven rijden met een verlopen rijbewijs, krijgt na het indienen van de gezondheidsverklaring bij het CBR persoonlijk bericht. De voorwaarden zijn als volgt: bestuurders zijn 75 jaar of ouder op het moment dat het rijbewijs verloopt. De Gezondheidsverklaring is of wordt ingediend voordat het rijbewijs verloopt (uiterlijk 31 mei). Het rijbewijs is minimaal 5 jaar geldig.

EU-coulance

In verband met corona maatregelen geldt er een extra coulance: De Europese Commissie heeft eerder besloten om de geldigheid van alle Nederlandse rijbewijzen, die in de periode vanaf 1 februari tot en met 30 november 2020 verlopen, met negen maanden te verlengen. Bestuurders van 75 jaar of ouder met een tijdelijke verlenging van het rijbewijs, kunnen door dit Europese besluit ook in de EU rijden. Dit geldt voor mensen van wie het rijbewijs tussen 1 februari en 30 november 2020 verlopen is of verloopt.

Lees meer op deze pagina.


Wordt u ook lid van de Parkinson Vereniging? Doneren mag ook!

De Parkinson Vereniging is een actieve vereniging die zich inzet voor een zo goed mogelijke kwaliteit van leven voor de ruim 52.000 mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme. De rol van partners en kinderen (soms tevens mantelzorger) krijgt ruim aandacht.

27-09-2020 Opnieuw verlenging van verlopen examenuitslagen CBR / CBR

Examenuitslagen die vanwege de coronamaatregelen dreigen te verlopen, worden opnieuw verlengd. Dit heeft minister Van Nieuwenhuizen besloten.

Verlenging geldigheidsduur (deel-)examens auto, motor, bromfiets, vrachtauto, bus en tractor

Alle uitslagen van theorie-examens voor de categorieën auto, motor, bromfiets, vrachtauto, bus en tractor waarvan de geldigheidsduur vervalt in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020, blijven in ieder geval geldig tot en met 31 maart 2021. Deze verlenging geldt ook voor een voldoende uitslag van het praktijkexamen voertuigbeheersing voor de motor.

Geldigheid (deel-)examens voor het behalen van code 95

Ook voor de deelexamens of praktische proeven voor het behalen van het getuigschrift van vakbekwaamheid (code 95) waarvan de geldigheidsduur vervalt in de periode 1 oktober tot en met 31 december 2020, geldt dat deze in ieder geval geldig blijven tot en met 31 maart 2021.

Bekijk in het overzicht wat de afspraken zijn per beroepsgroep.
Lees de brief aan de Tweede Kamer.


27-09-2020 Kamer geïnformeerd over CBR / CBR

Op 30 september 2020 staat het CBR centraal tijdens een Algemeen Overleg (AO) van de Tweede Kamer.

Vooruitlopend op deze vergadering heeft de minister een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin een aantal belangrijke thema’s voor het CBR. In deze brief kondigt de minister ook de aanvullende coulance over de geldigheid theoriecertificaten en deelexamens code 95 en een verlenging van de 75+ regeling met een half jaar aan.

Lees meer op tweedekamer.nl.


12-09-2020 Onderzoek UMCG en provincie: veel eenzijdige ongevallen met oudere fietser / UMCG Groningen

Fietsers en bromfietsers hebben grote kans gewond te raken als zij betrokken zijn bij een ongeval. Bijna een derde van deze slachtoffers in de provincie Groningen is 70 jaar of ouder. Daarnaast zijn er relatief veel ongevallen met bromfietsen of scooters onder 16- en 17-jarigen. Dat blijkt uit onderzoek van het UMCG, het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN) en de provincie Groningen naar verkeersongevallen onder fietsers, voetgangers, bromfietsers en scooterrijders in onze provincie.

In de provincie Groningen belandden tussen 2014 en 2018 in totaal 1559 voetgangers, fietsers, scooterrijders en bromfietsers door een ongeval in een ziekenhuis. De meeste van deze ongevallen (85%) vonden plaats binnen de bebouwde kom en in de stad Groningen.  

Fietso​ngelukken

In de hele provincie kwamen ongevallen met de fiets (75%) het vaakst voor. Daarna volgden voetgangers (12%) en scooters (10%). Bij 59% van alle ongevallen was er geen andere weggebruiker bij betrokken. De belangrijkste oorzaken van de ongevallen zijn: geen voorrang verlenen (14%), alcohol- of drugsgebruik (11%), de fiets of scooter niet onder controle hebben (9%) of een aanrijding met een andere weggebruiker (9%).

Lees verder op UMCG Groningen


12-09-2020 UMCG ontvangt half miljoen euro subsidie voor onderzoek naar verminderen stress met virtual reality relaxatie / UMCG Groningen

Arts in ople​​iding tot psychiater Catheleine van Driel en psychiater Wim Veling van het UMCG ontvangen een ZonMW-subsidie van een half miljoen euro om onderzoek te doen naar het verminderen van stress met VRelax, een virtual reality relaxatie app. Het onderzoek richt zich op mensen met depressie, psychose, bipolaire- of angststoornis. Veling en Van Driel gaan onderzoeken of  de interactieve VR-natuuromgevingen van de app helpen om te ontspannen, stress te verlagen en slaap te verbeteren. De verwachting is dat verbetering van deze leefstijlfactoren leidt tot een gunstiger beloop van de psychiatrische ziekten. 

VRelax is een app die mensen zelfstandig thuis kunnen gebruiken met een VR-bril. Samen met patiënten is de app ontwikkeld en bestaat uit tientallen ontspannende en interactieve natuuromgevingen. Hierbij is o.a. te denken aan zwemmen met dolfijnen, ontspannen op het strand of spelen met sterren in de lucht. De gebruiker kan hier zelf uit kiezen. Deelnemers gebruiken de app dagelijks een aantal weken thuis om te ontspannen en hun slaap te verbeteren. Daarbij wordt gemeten wat het effect is van VRelax op psychische en lichamelijke signalen van stress, evenals ervaren uitgerustheid en slaapkwaliteit.  Ook kijken de onderzoekers naar het korte- en lange termijn effect op psychiatrische symptomen, terugdringen van medicatie gebruik, sociaal functioneren, kwaliteit van leven en kosten voor de maatschappij.

De komende 4 jaar gaan 185 patiënten deelnemen aan dit onderzoek. De eersten kunnen in de tweede helft van 2021 beginnen. Het resultaat van dit onderzoek zorgt er voor dat patiënten en behandelaren een nieuw middel in handen krijgen waarmee patiënten zelfstandig de grip op hun ziekte terug krijgen. Eerder onderzoek laat zien dat het toepassen van stress-management technieken samenhangt met een beter herstel en beloop van psychiatrische aandoeningen.

Lees verder op UMCG Groningen


12-09-2020 Rijinstructeurs buiten bij eindgesprek rijexamen / CBR

Na overleg met de rijschoolbranche heeft het CBR besloten dat rijinstructeurs vanaf maandag 14 september 2020 weer aanwezig mogen zijn bij het eindgesprek van praktijkexamens en toetsen.

Daarom wordt dit gesprek vanaf die dag buiten gehouden bij het examenvoertuig. Dan kan iedereen gemakkelijk anderhalve meter afstand houden van elkaar, om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Bij slecht weer kunnen de examinatoren per examenplaats en per examen besluiten om het eindgesprek gewoon binnen te houden. In dat geval kunnen de rijinstructeurs er niet bij zijn, omdat binnen maar een beperkt aantal mensen is toegestaan. Ze kunnen het eindgesprek dan volgen via de mobiele telefoon van hun kandidaat. Bij een klein aantal examens mag een instructeur wel bij een eindgesprek binnen zijn. Daarbij gaat het om faalangstexamens, nader onderzoeken rijvaardigheid, aangepaste examens (AA), rijvaardigheidsonderzoeken, rijtesten en praktijkexamens voor het beroepsvervoer.

Verder wordt het begingesprek per 14 september 2020 weer binnen gehouden bij faalangstexamens, nader onderzoeken rijvaardigheid en aangepaste examens (AA). De rijinstructeurs mogen daar dan niet bij zijn. In alle overige gevallen is het begingesprek buiten bij het examenvoertuig. Daar wachten de kandidaat en de rijinstructeur op de examinator.

Meer versoepelingen in de coronaregels verwacht het CBR voorlopig niet door het hoge aantal coronabesmettingen. De risico’s voor de gezondheid willen we zoveel mogelijk uitsluiten voor medewerkers, klanten en opleiders. Dit betekent onder meer dat rijinstructeurs nog niet mogen meerijden. Dat laatste is wél toegestaan voor rijinstructeurs in opleiding voor hun WRM-stage en bij examinatoren in opleiding. Daarnaast mag een derde persoon in de auto zitten bij examens voor directiechauffeur en RIS-begeleidingen voor rijinstructeurs.

Mondkapje

Het CBR volgt de richtlijnen van het RIVM en de veiligheidsregio’s. Hierbij is het mogelijk dat maatregelen tegen corona regionaal worden aangescherpt. In dat geval kan het worden verplicht om een mondkapje te dragen in bepaalde CBR-gebouwen. Zie verder de veiligheid bij examencentra CBR, de meest gestelde vragen coronavirus en coronamaatregelen opleiders.


06-09-2020 CBR in gesprek over autisme en hart- en vaatziekten / CBR

Om de voorlichting over rijden met een aandoening te verbeteren spreekt CBR met burgers en zorgverleners.

Donderdag 3 september organiseerde het CBR twee focusgroepen. Eén met mensen met autisme en één met mensen met hart- en vaatziekten. Het doel? Erachter komen wat zij weten over de gevolgen van hun aandoening op het rijden, hoe ze de voorlichting hierover ervaren, en wat hierin beter kan. Zodat wij de communicatie hierop kunnen afstemmen.

De gesprekken gaven ons nuttige informatie voor het verbeteren van onze informatie over rijden met autisme en hart- en vaatziekten. Ook kan CBR duidelijker uitleggen wat de risico’s zijn van bijvoorbeeld autisme in het verkeer. Binnenkort spreken we met zorgverleners van mensen met autisme en hart- en vaatziekten, ook weer bedoeld om de voorlichting te verbeteren. Eind dit jaar is de webinformatie over autisme, hart- en vaatziekten en andere aandoeningen vernieuwd, voor 2021 staan o.a. rijden met oogaandoeningen en medicijnen op de verbeterplanning.

CBR verbetert communicatie over medische aandoeningen sinds 2018. Het CBR wil mensen met een medische aandoening op een goede manier informeren en adviseren over autorijden. Zodat zij zelf de juiste keuzes kunnen maken in het nemen van eigen verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld bij het melden van hun aandoening bij het CBR. 

Bron CBR


03-09-2020 Alle Nederlandse rijbewijzen en code 95 nog negen maanden langer geldig / CBR

Alle Nederlandse rijbewijzen en code 95 negen maanden langer geldig

De geldigheid van alle Nederlandse rijbewijzen en de geldigheid van de code 95 opnieuw verlengd.

De Europese Commissie heeft ingestemd met een verzoek van Nederland om de geldigheid van alle Nederlandse rijbewijzen en de geldigheid van de code 95 opnieuw te verlengen. Dit betekent dat alle Nederlandse rijbewijzen en codes 95 die in de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 november 2020 (zijn) verlopen met negen maanden worden verlengd. Ook de geldigheid van nascholingscursussen wordt verlengd.

Verlenging rijbewijs

Door de maatregelen tegen het coronavirus kunnen sommige mensen niet voldoen aan de eisen voor het verlengen van het rijbewijs. Bestuurders van wie het rijbewijs verlopen is of verloopt in de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 november 2020 kunnen negen maanden blijven doorrijden binnen Europa met hun verlopen Nederlandse rijbewijs. Die negen maanden gaan in vanaf de dag dat het rijbewijs verloopt.

Deze Europese regeling geldt voor alle Nederlandse rijbewijzen. Dus ook voor rijbewijzen die bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening maar drie of één jaar geldig zijn. Wel wordt aan deze mensen gevraagd om goed na te denken of het wel verstandig is de weg op te gaan voordat hun medische keuring en de beoordeling van de rijgeschiktheid heeft plaatsgevonden.
De nieuwe maatregel geldt niet voor rijbewijzen die zijn ingevorderd of geschorst, bijvoorbeeld vanwege een ernstige verkeersovertreding of alcoholgebruik in het verkeer.

75 jaar of ouder

Bestuurders van 75 jaar of ouder die een tijdelijke verlenging van het rijbewijs hebben, kunnen door dit Europese besluit ook in de EU rijden. Dit geldt voor mensen van wie het rijbewijs tussen 1 februari 2020 en 30 november 2020 verlopen is of verloopt.

Lees verder op CBR


02-09-2020 Voorlopig geen versoepelingen in coronatijd bij CBR / CBR

Door het hoge aantal coronabesmettingen in Nederland voert het CBR voorlopig geen versoepelingen meer door in de maatregelen rond praktijkexamens, toetsen en rijtesten.

Dit betekent dat rijinstructeurs nog niet kunnen meerijden. Ook kunnen ze nog niet aanwezig zijn bij het eindgesprek binnen. Hiermee willen wij de risico’s voor de gezondheid zoveel mogelijk uitsluiten voor medewerkers, klanten en opleiders.

In overleg met de rijschoolbranche heeft het CBR sinds 13 juli bij een klein aantal examens een versoepeling doorgevoerd. Examinatoren in opleiding mogen wel meerijden met examens, net als rijinstructeurs in opleiding voor hun WRM-stage. Ook mag een derde persoon in de auto zitten bij examens voor directiechauffeur en RIS-begeleidingen voor rijinstructeurs. Verder mogen rijinstructeurs het eindgesprek binnen bijwonen bij faalangstexamens, nader onderzoeken rijvaardigheid, aangepaste examens (AA), rijvaardigheidsonderzoeken, rijtesten en praktijkexamens voor het beroepsvervoer.

Je kunt geen examen (lees ook rijtest) doen als jij of een van je huisgenoten coronaklachten hebt. Je kunt het examen dan kosteloos annuleren.

Lees verder op CBR


02-09-2020 Terug naar oude adres, CBR Eemnes / CBR

Terug naar oude adres Eemnes

De verbouwing van het CBR-praktijkexamencentrum in Eemnes is klaar.

Op maandag 31 augustus keren we terug van onze tijdelijke locatie Bramenberg 12 naar ons oude adres Bramenberg 6. Daar vinden dan weer alle activiteiten rond de praktijkexamens plaats.


28-08-2020 Oud klokkenluider CBR: ‘eindelijk positieve geluiden’ / RijschoolPro

TOP Internet moet worden vernieuwd en het CBR moet de regie pakken in de kwaliteitsslag in de rijschoolbranche. Dat vindt Berend Bockhoudt, oud ICT-manager van het CBR en momenteel instructeur in opleiding. Er gaat ook veel goed, vindt Bockhoudt. Met de komst van Pechtold als directeur en met het rapport van Eringa zijn er veel positieve geluiden.

Berend Bockhoudt reageert in een open brief aan RijschoolPro op het onlangs verschenen rapport van Pier Eringa. Bockhoudt was bijna lange tijd aan het CBR verbonden als ICT-manager. In 2019 werkte hij mee aan de Zembla-uitzending over de wachttijden bij het CBR. Hij was de klokkenluider, dankzij hem werd duidelijk dat een falend ICT-systeem de problemen mede veroorzaakte en dat niet alleen het toenemende aantal ouderen met een gezondheidsverklaring. Bockhoudt voelt zich nog altijd betrokken bij de rijschoolbranche en is onlangs zelfs begonnen aan de opleiding tot rijinstructeur.

Pier Eringa kreeg vanuit het ministerie de opdracht om te onderzoeken wat er allemaal misloopt bij het CBR. Zijn rapport verscheen begin juli. De conclusies: de problemen bij het CBR zijn hardnekkig en van alle tijden. Door nu schoon schip te maken kan het beter. Het CBR moet niet alleen focussen op het wegwerken van de achterstanden in de divisies Rijgeschiktheid en Klantenservice, maar ook investeren in management, bedrijfscultuur en het systeem.

lees verder op RijschoolPro


18-08-2020 Strengere coronamaatregel CBR: geen examen na reis naar risicogebied / Autoweek

Het CBR heeft extra maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Zo mogen personen die recentelijk zijn afgereisd naar een risicogebied geen rijexamen doen en ook niet naar het CBR komen.

Als kandidaten het CBR op de hoogte brengen van hun vakantieplannen, wordt hun examen voor hen uitgesteld. Ook opleiders en deelnemers van een opleiding die naar risicogebieden gaan, mogen daarna niet naar het CBR komen.

Lees verder op Autoweek


28-07-2020 Achterstand CBR keuringen neemt af / NOS

De voormalig D66-leider werd in november aangesteld om orde op zaken te stellen bij het CBR, dat wordt geplaagd door ICT-problemen en een tekort aan keuringsartsen. Daardoor zijn lange wachttijden ontstaan voor 75-plussers die zich voor hun rijbewijs moeten laten keuren. Het bureau staat onder verscherpt toezicht van het ministerie van Infrastructuur.

In december werden verlopen rijbewijzen van tienduizenden ouderen met een jaar verlengd om de wachtlijsten wat lucht te geven. Ouderen moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten ze een gezondheidsverklaring bij het CBR hebben ingediend en een afspraak hebben gemaakt met de keuringsarts. Ook is het verlopen rijbewijs niet geldig buiten Nederland.

Lees verder op NOS

28-07-2020 Zondag 2 augustus systeemonderhoud CBR / CBR

Op zondag 2 augustus vindt er systeemonderhoud plaats op de CBR-systemen.

Alle CBR-systemen zijn door dit onderhoud t/m 17.00 uur gesloten.

27-07-2020 ‘Het CBR heeft het niet getroffen met de leiding, de afgelopen jáááren’ / NRC.nl

Pier Eringa | directeur Transdev

Het CBR kampt al jaren met problemen. De minister vroeg ov-bestuurder Pier Eringa te kijken hoe het beter kan. „Ik sluit niet uit dat het management flink moet worden vernieuwd.”

Wachttijden bij de klantenservice van drie kwartier, 75-plussers die zo lang op hun medische verklaring moeten wachten dat hun rijbewijs verloopt, een nieuw computersysteem waarin dossiers vastlopen. Het loopt al jaren niet lekker bij het CBR. Tegelijkertijd moet je voor alles wat te maken heeft met je rijbewijs langs datzelfde CBR.

Lees verder op NRC.nl

27-07-2020 Tijdelijk twee locaties voor theorie-examens in Rijswijk / CBR

Vanaf 3 augustus kunnen theoriekandidaten tijdelijk terecht op twee examenlocaties in Rijswijk.

Vanaf die dag neemt het CBR weer theorie-examens af in het CBR-examencentrum aan de Lange Kleiweg 30 in Rijswijk. De tijdelijke examenlocatie aan het Kessler Park blijft tot 1 oktober geopend. Hiermee kunnen we in deze drukke tijd meer theorie-kandidaten ontvangen in de regio Rijswijk. Vanaf 22 juli -in de loop van de dag- is het mogelijk om op beide locaties theorie-examens te reserveren.

Door forse schade na brandstichting begin dit jaar moest het CBR met zowel de theorie- als praktijkexamens uitwijken naar tijdelijke locaties. Na grondige herstelwerkzaamheden is de eigen examenlocatie ook weer geschikt voor het afnemen van theorie-examens. De praktijkexamens vertrekken al sinds 6 juli vanaf de Lange Kleiweg 30.

17-07-2020 Jaar wachten op nieuw rijbewijs door ellenlange procedures CBR. 75-plussers zijn het zat: ‘Het is een soepzootje’ / Leeuwarder Courant

Nog altijd hebben veel 75-plussers te maken met ellenlange procedures bij het verlengen van hun rijbewijs. En het eind van de problemen bij het CBR lijkt nog niet in zicht.

„In augustus 2019 hebben we voor mijn man een verlenging van zijn rijbewijs aangevraagd dat op 13 april 2020 zou verlopen”, zucht Leida Jansen (83) uit Hoogeveen. „Inmiddels zijn we bijna een jaar verder, maar nog altijd heeft hij niks.”

Soepzootje

Haar man Wim is 87 en omdat hij slechthorend is, pleegt zij voor hem de telefoontjes naar het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Vrolijk wordt ze daar niet van. „Als je belt, wordt de oorzaak van alle problematiek op de coronacrisis gegooid. Dat klopt gewoon niet, wij hebben ruim daarvoor al aan de bel getrokken. Het is een soepzootje daar.

Ze zucht nogmaals. „Je kunt wel dood en begraven zijn voor je je rijbewijs eindelijk hebt.”

Het is een schrale troost dat meneer Jansen met zijn verlopen rijbewijs toch de weg op mag. Sinds 1 december geldt voor bijna alle 75-plussers dat zij een jaar langer mogen doorrijden als hun verlenging nog niet is afgehandeld. Deze administratieve verlenging zou het CBR de tijd moeten geven om de achterstand bij het beoordelen van de gezondheidsverklaringen weg te werken. Want vooral daar zit het knelpunt.

Toch lukt dat maar mondjesmaat, ziet Douwe Oosterveen. Hij is jurist bij Oosterveen & De Groot en inmiddels gespecialiseerd in CBR-gerelateerde zaken. „De afgelopen tijd hebben wij tientallen mensen geholpen die bij het CBR een gezondheidsverklaring hebben ingediend, maar daar niet op tijd een reactie op kregen. Ik krijg zelf de indruk dat de doorlooptijden iets zijn verbeterd ten opzichte van een jaar geleden, maar het CBR is zeker nog niet waar het wezen moet.”

Lees verder op de Leeuwarder Courant

07-07-2020 Rapport Eringa over het CBR: ‘Nog een lange weg te gaan’ / RijschoolPro

De problemen bij het CBR zijn hardnekkig en van alle tijden. Door nu schoon schip te maken kan het beter, concludeert Pier Eringa in zijn eindverslag over de problematiek bij het CBR. Het CBR moet niet alleen focussen op het wegwerken van de achterstanden in de divisies Rijgeschiktheid en Klantenservice, maar ook investeren in management, bedrijfscultuur en het systeem.

(“Laat ik voorop stellen dat toen ik begon als rijinstructeur nu ruim 35 jaar geleden er al heel veel problemen waren bij het CBR. Dit is in de loop der tijd uitgegroeid tot een regelrechte puinhoop”
Hans van geluk – Parkinson(isme) en verkeersdeelnemer)

Pier Eringa is bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) aan de slag gegaan om de directie te ondersteunen de achterstanden weg te werken bij de verlenging van rijbewijzen. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat vroeg hem vorig jaar september om mee te helpen de schrijnende situatie op te lossen van mensen die buiten hun schuld zonder rijbewijs zijn komen te zitten. “Het CBR heeft ernstige problemen met het proces van de beoordeling van de rijgeschiktheid. De doorlooptijden zijn te hoog en veel mensen worden hierdoor geraakt”, zei Van Nieuwenhuizen bij Eringa’s aantreden.

Steken laten vallen

Pier Eringa’s eindverslag is net aan de Kamer verstuurd en het is niet mals. Er speelt bij het CBR meer dan een operationeel probleem, schrijft hij. “Onder de vorige directie is een onverstandige combinatie van besluiten genomen (tegelijk digitaliseren, reorganiseren en concentreren). Bij de uitvoering van die besluiten heeft het management steken laten vallen (zoals het laten ontstaan van een mismatch tussen organisatieontwerp en systeemontwerp). Medewerkers zijn aangehoord, maar onvoldoende gehoord. Er heerste een cultuur waarin fouten niet mochten worden toegegeven. In de divisie Rijgeschiktheid werd onvoldoende gestuurd op productie en waren er veel wisselingen in het management. Het CBR komt dus van ver. Maar kan, mits er op meerdere fronten veranderingen worden doorgevoerd, weer ver komen.”

Schone lei

Momenteel is de verwachting dat het CBR in het vierde kwartaal van 2020 de achterstand heeft weggewerkt, dat valt op te maken uit de meest recente maandrapportage aan de Kamer. Eringa merkt in zijn rapport op dat de problemen nu weliswaar bij de divisies Rijgeschiktheid en Klantenservice liggen en dat de eindstreep hiervoor in zicht is, maar dat de organisatiestructuur aangepakt moet worden om in de toekomst niet met andere divisies in de problemen te komen.

Eringa ziet al de nodige verbeteringen, is in zijn eindverslag te lezen. Het CBR komt van ver, maar heeft tegelijkertijd nog een lange weg te gaan. “De nieuwe directie en het nieuwe divisiemanagement zijn bakens aan het verzetten en intern begint er een andere wind te waaien. Zij hebben echter te maken met een flinke belemmerende last van het verleden en hebben tijd en manoeuvreerruimte nodig. Ze hebben recht op een ‘schone lei’.”

Aanbevelingen

Wat de bedrijfscultuur betreft: “medewerkers moeten meer worden gehoord en niet alleen aangehoord”, schrijft de topman in zijn rapport. “Er zit binnen het CBR veel praktijkdeskundigheid, die uitermate nuttig gebruikt kan worden bij veranderingen en verbeteringen. Maar dan is het wel belangrijk dat er niet alleen naar suggesties van medewerkers wordt geluisterd, maar dat er ook iets mee wordt gedaan. En mochten hun ideeën om wat voor reden dan ook niet worden overgenomen, koppel dat dan netjes terug en leg het uit. Respectvol omgaan met je eigen mensen legt een fundament onder intern vertrouwen, en dat is bij het CBR nog onvoldoende aanwezig.”

Lees verder op RijschoolPro

07-07-2020 Zondag 12 juli systeemonderhoud / CBR

Op zondag 12 juli vindt er systeemonderhoud plaats op de CBR-systemen.
Alle CBR-systemen zijn door dit onderhoud de gehele zondag gesloten.

27-06-2020 Tientallen CBR-dossiers in behandeling / NKC

Bij de NKC Juridische Helpdesk hebben zich inmiddels 82 75-plussers gemeld die als gevolg van achterstanden bij het CBR problemen ondervinden met het verlengen van hun rijbewijs. Bij acht van hen is het gelukt het proces te versnellen: zij kregen bericht dat ze hun rijbewijs alsnog bij de gemeente konden ophalen.

Van de andere gevallen zijn de dossiers nog in behandeling, terwijl het CBR in zestien gevallen blijft weigeren het proces te versnellen.

Veel 75-plussers kwamen vorig jaar in de problemen, omdat ze de procedure om een rijbewijs te verlengen tijdig waren gestart, maar door achterstanden bij het CBR hun rijbewijs niet voor de vervaldatum in huis hadden. De overheid is deze mensen tegemoet gekomen door te stellen dat ze onder voorwaarden een jaar met een verlopen rijbewijs mogen rijden. Er zaten echter wat addertjes onder het gras: de regeling geldt alleen voor het B-rijbewijs en alleen in Nederland. Tot overmaat van ramp bleek dat het CBR de dossiers van 75-plussers onder op de stapel ging leggen.

lees verder op NKC

23-06-2020 Tijdelijke aanpassing examencentrum Eemnes / CBR

Door de verbouwing komt er een tijdelijke aanpassing voor het praktijkexamencentrum Eemnes.

Vanaf maandag 6 juli tot naar verwachting eind augustus vindt het eindgesprek met de uitslag van de praktijkexamens en toetsen plaats in een nabijgelegen pand aan de Bramenberg 12. De ontvangst en de ritten zelf beginnen en eindigen gewoon op de parkeerplaats bij de Bramenberg 6.

Lees verder op CBR

20-06-2020 Praktijkexamens vertrekken weer vanaf CBR-examencentrum in Rijswijk / CBR

Vanaf maandag 6 juli neemt het CBR weer praktijkexamens af vanaf het CBR-examencentrum aan de Lange Kleiweg 30 in Rijswijk.

Door aanzienlijke schade na brandstichting begin dit jaar moest het CBR met de praktijkexamens uitwijken naar Event Plaza aan de Lange Kleiweg 86. Na grondige herstelwerkzaamheden vertrekken de praktijkexamens op 6 juli weer vanaf de eigen examenlocatie.

17-06-2020 Zondag 21 juni systeemonderhoud CBR / CBR

Op zondag 21 juni vindt er systeemonderhoud plaats op de CBR-systemen.
Alle CBR-systemen zijn door dit onderhoud t/m 13.00 uur gesloten.

17-06-2020 Tijdelijke verhuizing CBR examencentrum Rotterdam / CBR

Door wegwerkzaamheden bij de Noorderbocht 25 moet het examencentrum Rotterdam tijdelijk verhuizen.

In de periode van maandag 6 juli tot en met vrijdag 24 juli 2020 vinden de praktijkexamens en rijtesten plaats vanaf het honkbalstadion van,

Neptunus aan de Abraham van Stolkweg 31 in Rotterdam.

Dat ligt op 2,5 kilometer afstand van de Noorderbocht. Voor kandidaten en instructeurs zijn de parkeerplaats en het gebouw van het Neptunusstadion alleen toegankelijk vlak voor of tijdens de praktijkexamens en rijtesten. Dit vanwege de coronamaatregelen en de beperkte ruimte op het terrein.

12-06-2020 Kan ik een rijtest doen met een verlopen rijbewijs? / Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer / CBR

Ook zonder geldig rijbewijs mag u een rijtest afleggen. Wanneer u de rijtest in uw eigen voertuig doet, adviseren wij u wel om u door iemand met een geldig rijbewijs van en naar de rijtest te laten rijden. De uitzondering geldt namelijk niet voor het rijden van en naar de afspraak. Wanneer u geen geldig rijbewijs heeft, kunt u er ook voor kiezen de rijtest in een lesvoertuig te doen.

Als de rijtest plaatsvindt in uw eigen voertuig en u beschikt niet meer over een geldig rijbewijs, adviseren wij u om uw verzekeringsmaatschappij te informeren over het plaatsvinden van deze rit.

Lees verder op CBR

12-06-2020 CBR breidt klantonderzoek uit / CBR

Vanaf 15 juni breidt het CBR zijn klanttevredenheidsonderzoek uit.

Het CBR spant zich continu in om de dienstverlening aan zijn klanten te optimaliseren. Het meten van de klanttevredenheid is hierbij essentieel. Vanaf 15 juni breidt het CBR zijn klanttevredenheidsonderzoek uit. Kandidaten die een beroepsexamen, praktijk of theorie, hebben gedaan en kandidaten van het theorie-examen voor auto, motor en bromfiets ontvangen dan ook een uitnodiging voor het klantonderzoek. 

Lees verder op CBR

12-06-2020 CBR-systemen komende zaterdag 13-06-2020 en zondag 14-06-2020 niet bereikbaar / CBR

In verband met onderhoud aan de ICT-systemen van het CBR is komende zaterdag en zondag de website Mijn CBR niet toegankelijk voor zaken als het reserveren van theorie-examens, het raadplegen van de status van de ingediende Gezondheidsverklaring en het inzien van de nascholingsverplichtingen die horen bij code 95 voor beroepschauffeurs.

Mijn CBR is gesloten van vrijdagavond 12 juni 18.00 uur tot en met maandag 15 juni 06.00 uur. www.cbr.nl is nog wel online. Deze verhuizing was oorspronkelijk gepland voor het weekend van 16 en 17 mei, maar is vanwege de aandacht voor een goede herstart van de rijexamens verplaatst naar medio juni.

28-05-2020 Europese Commissie: Alle rijbewijzen zeven maanden langer geldig / Rijksoverheid / CBR

De Europese Commissie heeft besloten om de geldigheid van alle EU-rijbewijzen, die in de periode vanaf 1 februari tot en met 31 augustus 2020 verlopen, met zeven maanden te verlengen.

Deze Europese regeling geldt voor alle rijbewijzen. Dus ook voor rijbewijzen die bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening maar drie of één jaar geldig zijn. De minister roept mensen met zo’n rijbewijs op om goed na te denken of het wel verstandig is de weg op te gaan voordat hun medische keuring en de beoordeling van de rijgeschiktheid heeft plaatsgevonden.

Lees verder op CBR.

14-05-2020 Hygiënemaatregelen corona voor beroepsvervoer examens, rijtesten, toetsen en cursussen / CBR

De gezondheid van iedereen staat voorop. Daarom hebben we onze huisregels tijdelijk aangepast en hanteren we in alle examencentra strenge hygiënevoorschriften. Zo kan iedereen zo veilig mogelijk examen doen. Lees hieronder alle maatregelen zorgvuldig voordat je naar onze examenlocatie komt.

Doe je een rijtest?

Als je een rijtest komt doen, dan vragen we je om op het volgende te letten:

 • Zorg dat je 15 minuten voor de start van de rijtest op de locatie bent. Kom niet eerder naar binnen.
 • Kom alleen naar de locatie. Heb je iemand als begeleider nodig? Dat kan in sommige situaties. De begeleider wordt alleen toegelaten wanneer hij/zij vooraf is aangemeld.
 • Gebruik je een kluisje; maak deze dan eerst schoon met het aanwezige schoonmaakmiddel.
 • De deskundige praktische rijgeschiktheid (DPR) haalt je op en begeleidt je naar de ruimte waar het ontvangstgesprek plaatsvindt. Indien er een medische noodzaak is dat je begeleid wordt, mag de begeleider bij het gesprek aanwezig zijn.
 • Tijdens het gesprek zit er meer dan 1,5 meter tussen jou en de DPR.
 • Maak je identiteitsbewijs schoon voordat je deze aan de DPR geeft.
 • De DPR stelt je de volgende vijf vragen over je gezondheid en bepaalt hiermee of de rijtest door kan gaan:
  1. Had je een van de volgende klachten in de afgelopen 24 uur: hoesten, neusverkoudheid, koorts van 38⁰C of meer, benauwdheidsklachten?
  2. Heb je op dit moment een huisgenoot of gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?
  4. Heb je een huisgenoot /gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
  5. Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand met corona?
 • Op gepaste afstand lopen jullie naar jouw auto (of de lesauto). Indien noodzakelijk helpt de begeleider je bij het instappen. De begeleider rijdt niet mee tijdens de rijtest.
 • Voor de rijtest maak je jouw deel van de lesauto schoon (portiergrepen, stuur, bedieningspanelen, sluiting gordel). De DPR maakt het deel van de auto schoon waar hij zit. De DPR neemt hiervoor schoonmaakmiddelen mee.
 • Tijdens de rijtest maken jij en de DPR gebruik van een mondkapje. Je krijgt dit mondkapje van het CBR.
 • Na de rit lopen jullie op gepaste afstand terug naar de CBR locatie, eventueel ondersteund door de begeleider.
 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst.
 • Het resultaat van de rijtest wordt met je besproken. Indien er een medische noodzaak is dat je begeleid wordt, mag de begeleider bij het gesprek aanwezig zijn.

Indien er niet aan de hygiënevoorwaarden wordt voldaan kan de rijtest niet plaatsvinden.

Lees ook op CBR / CBR

13-05-2020 CBR beperkt aantal online bezoekers wegens overbelasting / AD

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) beperkt noodgedwongen het aantal bezoekers op de eigen websites. Voor mensen die als gevolg van de coronamaatregelen hun examen misten, kan het daardoor langer duren om een nieuwe reservering te maken, meldt het CBR dinsdag.

Hoofdkantoor CBR Rijswijk

Ruim 300.000 klanten misten als gevolg van het coronavirus een toets of een examen. Nu vorige week bekend is geworden dat examens weer worden hervat, proberen veel mensen een nieuwe afspraak in te plannen. Dit leidde echter afgelopen maandag tot een recordaantal van 130.000 bezoekers op de websites. Om overbelasting te voorkomen, laat het CBR minder mensen tegelijk op hun sites toe. ,,Deze maatregel blijft de komende periode van kracht”, aldus de organisatie.

Lees verder op AD

11-05-2020 CBR-site onbereikbaar 11-05-2020 / NU.nl

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft maandagochtend last van een overbelasting op de website. Mensen konden zich vanaf 6.00 uur weer inschrijven voor theorie-examens voor een rijbewijs, maar kwamen niet op de site. De examens waren eerder stilgelegd vanwege de coronamaatregelen van de overheid.

De voorpagina van de CBR-site laadt maandagochtend niet of nauwelijks. Als de pagina wel geladen wordt, krijgt de bezoeker in een bericht te zien dat er een storing is.

“Als gevolg van de deels opgeheven coronamaatregelen is het momenteel veel drukker dan normaal op cbr.nl en Mijn CBR“, staat in de tekst. “Hierdoor laadt de site veel trager of niet. Wij raden u aan om het op een rustiger tijdstip te proberen. Wij hopen op uw begrip. Wij begrijpen dat iedereen zo snel mogelijk zijn theorie-examen wil reserveren.”

Dit geldt dus niet alleen voor theorie examens, maar ook als men in Mijn CBR zou willen inloggen voor bijvoorbeeld de gang van zaken rond uw rijtest.

Lees verder op NU.nl

10-05-2020 Ingrijpende maatregelen bij CBR om verspreiding virus te voorkomen / Rij-instructie

Onderstaand protocol zal waarschijnlijk ook zijn bij de rijtest. Zodra het officiële bericht van het CBR er is communiceer ik dit met u!

Wat is anders ten opzichte van “normaal” bij de divisie Rijvaardigheid?
– toezicht aan de deur
examenkandidaten wachten in de auto. De examinator komt naar auto en voert daar het gesprek en de nodige controles,
– de examinator doet een gezondheidscheck bij zichzelf en de kandidaat voorafgaand aan het examen (stelt 5 vragen). Wanneer de vragen met ‘nee’ worden beantwoord, gaat het examen gewoon door
– de kandidaat moet zijn ID-bewijs eerst desinfecteren voordat hij het overhandigt aan de examinator
– tijdens het ontvangstgesprek desinfecteert de kandidaat de auto (portiergrepen, stuur, bedieningspanelen, sluiting veiligheidsgordel, folie) en de examinator het deel van de auto waar hij zit (dashboard bijrijder, folie, portiergrepen, sluiting veiligheidsgordel, hoofdsteun)
– de instructeur rijdt niet mee met het examen en wacht bij voorkeur buiten
– de examinator/toezichthouder zal corrigerend optreden als dat nodig is. Tevens zal er in de wachtruimte voor gezorgd worden dat er minder tafels en stoelen zijn zodat de 1,5 meter tussenruimte gewaarborgd blijft
bij binnenkomst van het pand moet iedereen de handen desinfecteren
– de examinator zit achter een acrylaatplaat
– er worden geen handen geschud
– de examinator heeft zijn handen gedesinfecteerd
– de examinator draagt desgewenst handschoenen
– de examinator loopt op gepaste afstand van de kandidaat (en andere examinatoren en kandidaten) naar de examenzaal
– bij terugkomst in het CBR pand desinfecteren kandidaat en examinator hun handen
– voordat de examinator en de kandidaat plaats nemen achter de tafel desinfecteren zij hun deel van de tafel en hun kant van de acrylaatplaat
er is eenrichtingsverkeer in de examenzaal
– de examenzaal wordt geventileerd

Lees ook op CBR / Rij-instructie

09-05-2020 Theorie-examens vanaf 13 mei, rijtesten praktijkexamens vanaf 18 mei weer van start / CBR

Het CBR is blij de dienstverlening weer te kunnen hervatten in deze coronatijd. Vanaf woensdag 13 mei kunnen kandidaten weer theorie-examen doen bij het CBR. Dit geldt voor alle categorieën.

Het reserveren van theorie-examens kan vanaf maandag 11 mei. Voor kandidaten van wie het examen sinds 16 maart is geannuleerd is dit kosteloos. Examenkandidaten voor het beroepsvervoer krijgen voorrang bij het reserveren.

Praktijkexamens en rijtesten vanaf 18 mei

Vanaf 18 mei is CBR ook weer geopend voor praktijkexamens auto, motor verkeersdeelneming en auto met aanhangwagen, tussentijdse toetsen en rijtesten. Deze zijn vanaf 13 mei door opleiders te reserveren. Kandidaten van wie het praktijkexamen was geannuleerd worden begin volgende week persoonlijk geïnformeerd. Zij krijgen voorrang.

Lees verder op CBR

09-05-2020 Zondag 10 mei systeemonderhoud CBR / CBR

Op zondag 10 mei vindt er systeemonderhoud plaats op de CBR-systemen.
Alle CBR-systemen zijn zondag 10 mei door dit onderhoud t/m 16.00 uur gesloten.

07-05-2020 Herstart dienstverlening CBR / CBR

Gisteren maakte minister president Rutte tijdens de persconferentie bekend dat de maatregelen met betrekking tot corona verder versoepeld kunnen worden.

Dit betekent dat het CBR zich klaarmaakt voor het verder hervatten van de dienstverlening. In de loop van volgende week verwacht het CBR meer duidelijkheid te kunnen geven over alle praktijkexamens, dus ook over rijtesten.

Lees verder op CBR

25-04-2020 Zondag 3 mei systeemonderhoud / CBR

Op zondag 3 mei vindt er systeemonderhoud plaats op de CBR-systemen.

Alle CBR-systemen zijn door dit onderhoud de gehele zondag gesloten.

23-04-2020 Tot 20 mei geen examens en rijtesten / CBR

Lees meer over Divisie Rijgeschiktheid

In lijn met het kabinetsbesluit annuleert CBR alle examens tot 20 mei. Het gaat voor de periode van 29 april tot 20 mei om ca. 22.000 theorie-examens, tussentijdse toetsen, rijtesten en praktijkexamens voor alle rijbewijscategorieën.

Lees verder op CBR

22-04-2020 Gezamenlijke verklaring namens ANWB, BOVAG, CBR, Cumela, FAM, IBKI, LBKR, TLN, Koninklijk Nederlands Vervoer, VRB / CBR

Mobiliteitssector klaar voor veilige, slimme en gefaseerde herstart rijopleiding en rijexamens

De rijopleidings- en mobiliteitssector staat klaar om op korte termijn weer aan de slag te gaan. De afgelopen weken is door ondergetekende partijen nauw en eendrachtig samengewerkt aan scenario’s en protocollen om op korte termijn de dienstverlening te hervatten. Vanzelfsprekend met inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften want de veiligheid en gezondheid van onze klanten, rijinstructeurs en examinatoren staat voorop.

Lees verder op CBR

18-04-2020 Mogelijkheid rijbewijskeuringen op afstand / CBR

Het CBR heeft bij bepaalde aandoeningen (zoals bij oogaandoeningen en Parkinson), bij groot rijbewijzen (zoals bus en vrachtauto), en bij alle mensen van wie het rijbewijs op of na hun 75ste verjaardag verloopt, informatie van een arts nodig om te kunnen oordelen of iemand veilig aan het verkeer kan deelnemen. Het CBR vraagt keurend artsen en medisch specialisten om de mogelijkheid te overwegen om de rijbewijskeuring of het onderzoek op afstand te doen. 

Lees verder op CBR

18-04-2020 Maatregelen medische keuringen / CBR

Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus zijn er momenteel minder artsen en medisch specialisten die rijbewijskeuringen verrichten. Dat is heel begrijpelijk, maar vervelend voor mensen die een keuring nodig hebben voor het rijbewijs, zoals bijvoorbeeld beroepschauffeurs.

Lees verder op CBR

17-04-2020 Kamervragen over vertraging door coronavirus bij medische keuring CBR / Rijschool Pro

Wie voor het verlengen van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan, heeft grote kans dat dit vanwege het corona virus langer duurt dan normaal. En dat terwijl er al vertraging zit in dit verlengingsproces. Kamerlid Cem Laçin van de SP stelt hierover Kamervragen. Wat gebeurt er om deze vertraging te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken? 

close up of patient and doctor taking notes

Lees verder op Rijschool Pro

15-04-2020 Opinie: CBR discrimineert op taalbeheersing / Dagblad van het Noorden ‘Groningen’

Het CBR legt bezitters van een rijbewijs die de Nederlandse taal niet volledig beheersen zwaardere maatregelen op. Dat is in strijd met de Grondwet en fundamentele rechten.

Het CBR legt bezitters van een rijbewijs die de Nederlandse taal niet volledig beheersen zwaardere maatregelen op. Dat is in strijd met de Grondwet en de fundamentele rechten van burgers.

lees verder op Dagblad van het Noorden

09-04-2020 Kwart meer Gezondheidsverklaringen in 2019 / CBR

Foto CBR

In 2019 nam het CBR 772.394 Gezondheidsverklaringen in behandeling.

Dat zijn er zo’n 155.000 meer dan in 2018 (een stijging van ruim 25 procent). Dit komt deels door het grotere aantal afgenomen rijexamens in 2019 en de vergrijzing. Deze factoren zijn voorspelbaar op basis van economische en demografische ontwikkelingen en had CBR dus verwacht.

Lees verder op CBR