Angst voor lichamelijke klachten

“Veel mensen die last hebben van hartklachten zijn bang in de auto. Stel dat u in de auto plots buiten bewustzijn raakt, dan zit u wel in een heel penibele situatie. Sommige mensen die nooit last van hun hart hebben gehad, zijn net zo bang om tijdens het autorijden ineens buiten westen te raken”.

“Dit komt bijvoorbeeld voor bij mensen die hyperventileren. Zij hebben geen vertrouwen in hun lichaam”.

“Wij als Parkinsonians zijn ons terdege bewust van onze beperkingen en lichamelijke klachten. Toch ligt hier ook overschatting op de loer”.

Ik kan het niet vaak genoeg blijven zeggen, luister altijd naar uw lichaam en wees vooral niet eigenwijs. Bedenk dat uw partner, kinderen, vriend of vriendin het beste met u voor hebben. Raadpleeg bij onzekerheid eens een Rijangstcoach. Er zijn zeer deskundige rijangstcoaches, vast ook wel bij u in de buurt. Zie ook onze lijst op de website.

Hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten zijn niet langer doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. Dat is een goed teken. Toch liegen de cijfers er niet om:

In Nederland zijn er zo’n 1,55 miljoen mensen met een chronische hart- of vaatziekte. Bijna 10% van de Nederlandse bevolking. Maar liefst 1 op de 3 Nederlanders sterft aan een hart- of vaatziekte. Helaas zijn Hart- en vaatziekten bij vrouwen doodsoorzaak nummer 1..

Cijfers hart- en vaatziekten, elke dag: 

sterven 103 mensen aan een hart- of vaatziekte: meer vrouwen dan mannen

worden zo’n 700 mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege een hart- of vaatziekte

sterven 50 mannen en 53 vrouwen aan een hart of vaatziekte

lopen zo’n 1 miljoen patiënten met hart- en vaatziekten

sterven 24 mensen jonger dan 75 jaar aan een hart- of vaatziekte

(bron Nederlandse Hartstichting , 2020)

Wordt u ook lid van de Parkinson Vereniging?
Wilt u doneren? U doet dat bij de fondsenwerver ParkinsonNL!

De Parkinson Vereniging is een actieve vereniging die zich inzet voor een zo goed mogelijke kwaliteit van leven voor de ruim 63.000 mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme. De rol van partners en kinderen (soms tevens mantelzorger) krijgt ruim aandacht.


“Het is dus niet verwonderlijk dat nogal wat mensen bang zijn om tijdens het autorijden hartklachten te krijgen. Bij mensen die daadwerkelijk hartpatiënt zijn, is deze angst natuurlijk niet geheel onterecht. De kans dat het hart het opnieuw laat afweten, is dan wat groter dan gemiddeld”.

“Over het algemeen duurt het één tot twee jaar voordat u de diagnose heeft verwerkt en u uw dagelijkse leven weer in de volle omvang op durft te pakken. Niet de hartproblemen, maar de angst daarvoor is in deze gevallen allesbeheersend. Er blijft een soort alarmtoestand steken”.

“Het kan ook zijn dat u bang bent voor hartfalen, terwijl u kerngezond bent. In dit geval spreken we van een hartfobie of onterechte angst voor hartfalen”.

“Maar buiten de groep mensen met epilepsie, narcolepsie (een soort slaapziekte) of zeer incidentele gevallen van diabetes, komt het eigenlijk nooit voor dat iemand in de auto zomaar het bewustzijn verliest”.


Parkinson

Wat voor invloed heeft de ziekte van Parkinson op de hartfunctie?

(Bron: Parkinson op Maat)

Illustratie Jonny Acheson

“Wat Parkinson betreft zijn er andere oorzaken die problemen tijdens het deelnemen aan het verkeer, met name autorijden, kunnen veroorzaken waarbij we ons niet goed kunnen gaan voelen. Dit is duidelijk dan aan onze on- en off-momenten te wijten, maar ook kunnen er andere complicaties om de hoek komen die eenzelfde angst voor hartproblemen kunnen veroorzaken, bijvoorbeeld als onze bloeddruk te laag wordt. Bespreek dit altijd met uw huisarts, neuroloog of Parkinsonverpleegkundige. Dan kan er tijdig iets aan gedaan worden. Tijdens studies, zoals de Parkinson op Maat studie in het UMC Radboud Nijmegen worden er ook hartfilmpjes gemaakt om te onderzoeken wat Parkinson(isme) doet met het hart”.

Illustratie Jonny Acheson

Tips:

“Hartpatiënten mogen gewoon autorijden. Vier weken na een hartinfarct mag u in principe weer autorijden. Laat u, wanneer u weer wilt autorijden, wel eerst door een arts onderzoeken. Ook kunt u een beroep op een rijangstcoach doen om wat rijlessen te volgen. Zo kunt u weer rustig wennen aan het verkeer. Vaak voelt u zich dan zekerder”.

“Controleer niet constant uw hartslag. Dit veroorzaakt alleen maar paniek”.  

“U hoeft niet bang te zijn om flauw te vallen. Wanneer u flauw valt, is u bloeddruk erg laag. De aderen hebben zich verwijd, waardoor het bloed als het ware naar beneden zakt. Er is te weinig bloedtoevoer naar uw hoofd, wat resulteert in te weinig zuurstof in de hersenen. Hierdoor valt u flauw”.

Belangrijk is om niet in paniek te geraken. Probeer op een veilige plek te stoppen en neem even de rust. Bent u met de auto, draai dan even het raampje open en/of probeer even een stukje te lopen.
Vaak helpt het even iets van suiker te nemen of iets te eten. Misschien moet u uw diabetes medicatie nemen. Na de rustperiode is het gevoel vaak weer weg. Indien u zich zorgen maakt kunt u naderhand contact opnemen met uw huisarts, hartspecialist, neuroloog of Parkinsonverpleegkundige. Zij kunnen dan samen met u bekijken hoe te handelen of om de medicatie aan te passen.

“Bij paniek vernauwen de aderen zich juist, waardoor het bloed niet naar beneden kan zakken. Er is eerder sprake van een bloeddruk verhoging, waardoor het bloed juist wel naar uw hersenen kan. Uw hersenen krijgen wel zuurstof, waardoor u niet zult flauwvallen”.

(Citaten uit het boek “Omgaan met Rijangst”)

(Bron: “Omgaan met Rijangst”; auteurs: Jan van den Berg, Cindy Boon en Laura van Bergen; uitgever: Bohn Stafleu van Loghum; Hartstichting; Parkinson op Maat; Parkinson(isme) en Verkeersdeelnemer)         

www.ipzo.com 

www.parkinsonopmaat.nl

www.hartstichting.nl

www.bsl.nl

Wordt u ook lid van de Parkinson Vereniging?
Wilt u doneren? U doet dat bij de fondsenwerver ParkinsonNL!

De Parkinson Vereniging is een actieve vereniging die zich inzet voor een zo goed mogelijke kwaliteit van leven voor de ruim 63.000 mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme. De rol van partners en kinderen (soms tevens mantelzorger) krijgt ruim aandacht.


%d bloggers liken dit: